Kültür Envanteri

Yozgat Kültür Envanteri

  • Arkeolojik Sit Alanları
MERCİMEKTEPE HÖYÜĞÜ
Mercimektepe, Yozgat – Sivas karayolunun solunda kuzey tarafta Yozgat merkezin doğusunda yaklaşık 500 metre uzaklıkta Yukarınohutlu II.Mıntıka  Mahallesi’nde yerleşim alanı içersinde belediye su deposunun hemen arka tarafındadır. 100 x 140 metre ölçülerindedir.Höyüğün batısında su deposu ve eski sanayi sitesi vardır. Doğusunda Esentepe Mahallesi konutları yer almaktadır. Güneyinden Yozgat- Sivas karayolu geçmektedir. Daha güneyde ise Çengeltepe Höyüğü yer alır. Mercimektepe Höyüğü’nün deniz seviyesinden yüksekliği 1348 metredir. Höyüğün, yöre halkı tarafından yıllarca tarla olarak kullanılması tahribine ve üst katlardaki yerleşimin karışmasına neden olmuştur.Mercimektepe, M.Ö.3.binyıl (Eski Tunç Çağı) sonunda yerleşim görmüş, 2.binyılda Hitit zamanında Hattuşaş çevresinde bir yerleşim yeri olarak kullanılan basit korunma duvarlarıyla çevrilmiş ve 2.bin yılda terkedilmiş bir yerleşim yeridir. Höyükte 1986-1994 yılları arasında Yozgat Müze Müdürlüğü tarafından aralıklarla kurtarma kazıları yapılmıştır.
ÇENGELTEPE HÖYÜĞÜ
Çengeltepe, Yozgat – Sivas karayolunun sağında güney tarafta Yozgat merkezin doğusunda Yenicamii Mahallesinde yeralmaktadır. 80’li yıllarda üzerine TEDAŞ Haber Merkezi yapılmış, 2007 yılında yeniden yapılan değerlendirme sonucu Koruma Bölge Kurulu tarafından 3. derece arkeolojik sit sınırları belirlenmiştir. Çengeltepe’de arkeolojik araştırmalar 31 Temmuz–10 Ağustos 1966 tarihleri arasında Ahmet ÜNAL tarafından yapılan sondaj kazısı ile sınırlıdır. Bu sondaja ilişkin sonuçlar Türk Arkeoloji Dergisinin XV-I 1966 sayısında yayınlanmıştır. Şehir merkezinden 50 metre kadar yükseklikteki tepe volkanik taşlarla kaplı olup iskân neticesinde meydana gelen birikimlerle sivri bir hal almışsa da bugün üzerinde bulunan binalar sebebiyle düz bir görünüm arz etmektedir. Eski Tunç, Frig, Helenistik, Galat kültür katmanlarına ulaşılmıştır.
ÇEŞKA YER ALTI ŞEHRİ
Yozgat il merkezininyaklaşık 3 km kuzeydoğusunda ve Kirazlı Göleti olarak bilinen sulama göletinin kuzeyinde çevreye hakim, yüksekçe bir tepenin üzerinde, tam tepe noktasında bulunmaktadır. Üç ayrı yerden girildiği tespit edilen yeraltı şehrinin kuzeybatı kısmındaki esas giriş kapısı kapanmıştır. İkinci bir giriş yeri olan güney kısmında iki katlı ve kayaya oyulmuş mekanın yarısı yıkılmış olup, iki ayrı odadan iki ayrı galeri ile içeri girilmektedir. Ancak; galerilerin iç içi kısmen dolu oldukları için buradan da girilememektedir. Bu kısımda üç oda bulunmakta ve bu odaların üzerinde ikinci bir kat bulunmaktadır. doğu kısmındaki odanın duvarında yaklaşık 1,80 metre boyunda bir niş vardır. Ayrıca, batı kısmındaki odanın havalandırma bacası mevcuttur. Üçüncü giriş yeri ise kuzeyde ve kayalık olan kütlenin alt eteklerinde ağız kısmı bozulmuş dar bir kısmen dolu galeriden sürünmek suretiyle girilmekte. Yaklaşık 5 metre sonrasında dikdörtgen kısmen dolu bir odaya girilmekte, bu odanın batısında iki ayrı galeri bağlanmaktadır. Birinden girildikten sonra 10 metre mesafee geniş dikdörtgen şeklinde bir salona çıkılmakta ve bu salona iki büyük oda kapısı, iki küçük oda ve karşılıklı iki galeri kapısı açılmaktadır. Yaklaşık yüksekliği 1.30 metre civarındadır. Tavan kısımları tonoz şeklindedir. Ayrıca irili ufaklı nişler mevcuttur.  Yeraltı şehrinin en üst kısmında kayalara oyulmuş büyük ve küçük kaya mezarları tespit edilmiştir. Tepenin eteklerinden  yıkıntı taşlar arasında tek renkli astarlı ve astarsız Roma, Bizans ve boyalı Frig seramiğine rastlanılmıştır.Müze Müdürlüğünce 2008 Yılında galerilerde temizlik çalışması yapılmıştır.
GERGELİ HÖYÜK
Yozgat İli, Merkez, Battal Köyü sınırları içerisinde ve Gergeli mevkiinde yer alan höyük sivri bir görüntüye sahip olup; 75 m çapında ve 12 m yüksekliktedir. Höyüğün yaklaşık 400 metre batısında Kanak Çayı akmaktadır. Höyük üzerinde toplanan seramik parçalarından M.Ö. III. binden I. bine kadar iskan edildiği anlaşılmaktadır. Höyüğün bir çok yerinde kaçak kazı izlerine rastlamak mümkündür.
KAŞKIŞLA HÖYÜĞÜ
Kaşkışla Köyü sınırları içerisinde Köyönü Mevkiinde ve köyün yaklaşık 500 metre güneyinde yer alan höyük, oval bir görüntüye sahiptir. Höyük 110 metre çapında 11 metre yüksekliktedir. Höyüğün üzerinde yapılan incelemede çok az sayıda seramik parçasına rastlanmıştır. Bu seramikleri M.Ö. III. bine tarihlemek mümkündür.
 KARATEPE HÖYÜĞÜ
Yozgat İli, Merkez İlçeye bağlı, Karabıyık  Köyü sınırları içerisinde yer alan Karatepe Mevkiinde bulunan höyük, oval bir görünüşe sahip olup yaklaşık 230 metre çapında 35 metre yüksekliğndedir. Höyüğün yaklaşık 500 metre güneydoğusunda Gergeli Höyük yeralmaktadır. her iki höyük arasında Kanak Çayı akmaktadır. Karatepe Höyüğü üzerinde kaçak kazı izlerine rastlamak mümkündür.
BATTAL HÖYÜĞÜ
Yozgat İli, Merkez, Battal Köyü’nün güneybatısında yaklaşık bir kilometre uzaklıkta, yolun kuzeybatısında ve 125 metre içerisinde yer alan Battal Höyük oval bir görüntüye sahip olup, 110 metre çapında ve  yaklaşık 15 metre yüksekliğindedir. Höyüğün etek kısımları hafif bir meyil vermektedir. Höyük üzerinde toplanan seramik parçaları M.Ö. III.binden II.bine kadar tarihlemek mümkündür. Ayrıca bol miktarda ve ilginç boyalı Alişar III seramiğine rastlanmaktadır. Höyüğün üstü kazılmış ve kuzey yamacından toprak alındığından temel kalıntıları ortaya çıkmıştır.
HAMZALI KÖYÜ HÖYÜĞÜ
Yozgat İli, Merkez İlçeye bağlı, Hamzalı Köyü sınırları içerisinde bulunan höyük 210 metre çapında ve 35 metre yüksekliğindedir. Höyük köye girişte solda yoldan yaklaşık 150 metre içerdedir. Üzerinin düzlendiği görülmüştür. Höyük oldukça taşlıdır. Yüzey buluntularından buranın M.Ö. III. binden itibaren iskan gördüğü anlaşılmıştır. Ayrıca çıkan seramiklerden M.Ö. I. bine kadar tarihlemek mümkündür.
TAVİUM ANTİK KENTİ – BÜYÜK VE KÜÇÜKKALE HÖYÜKLERİ
Yozgat İli, Merkez İlçesi Büyüknefes Köyü sınırları içerisinde, köyün kuzeyinde birbirine yakın iki höyük yeralmaktadır.  Küçükkale Höyük 150 metre çapında 20 metre yükseklikte olup, oval bir görüntüye sahiptir.yakındır. Büyükkale Höyük ise 220 – 230 metre çapında, doğu yönünden 15 metre kuzeybatı yönünden ise 30 – 35 metre yüksekliğe varmakta olup; oval ve üzeri düzdür. İki höyük arasında eğimli bir arazi bulunmaktadır. İki höyük arası yaklaşık yaklaşık 60 metredir. bu arazi adeta iki höyüğü birleştirmektedir. Höyüklerin kuzeybatı yönleri dik ve kayalıktır. Höyükler üzerinde yapılan yüzey araştırmasında Eski Tunç Döneminden Roma dönemine kadar iskan gördüğü seramiklaerden anlaşılmaktadır. Her iki höyük üzerinde ufak tefek define kazısı izlerine rastlanılmaktadır. Höyüklerin çevresinde yaklaşık 1 km çapındaki alan Tavium Antik Kentinin yerleşim alanlarıdır. Özellikle köyün Bağlar Mevkiinde bir çok antik yapı taşları, arşitrav blokları görmek mümkündür. Bölgede 1997-2009 yıllarında Avusturya Klagenfurt Üniversitesinden Prof. Karl STROBEL tarafından yüzey araştırmaları yapılmıştır.
OSMANPAŞA HÖYÜĞÜ
Yozgat-Boğazlıyan (Atatürk yolu) yolunun 30.kilometresinde yolun sağında ve yola dik olarak uzanan 100 x 40 metre ebatlarında 15 metre yükseklikteki höyüğün üzerinde yapılan yüzey araştırmasında Roma, Frig, Eski Tunç dönemlerine ait seramik parçalarına rastlanmıştır. Yer yer kaçak kazı izlerine de rastlanmıştır.
SİVRİTEPE YERLEŞİMİ VE NEKROPOL ALANI
Yozgat İli, Merkez, Çadırardıç Beldesi’nin yaklaşık 2 kilometre kuzeybatısında bulunan Sivri Mevkiinde Sivritepe eteklerindeki yamaç yerleşiminde  Demir Çağı, Roma ve Bizans Dönemine ait seramik parçaları tespit edilmiştir. Yine Sivritepe eteklerindeki kazı çukurlarında tespit edilen yoğun kemik parçalarından basit toprak gömülerden oluşan bir nekropol alanı olduğu anlaşılmaktadır.
 TOPÇU KÖYÜ HÖYÜĞÜ
Yozgat İli, Merkez, Topçu Köyü’nde, köyün yaklaşık 1 kilometre güneydoğusunda, Yozgat – Boğazlıyan karayolu üzerinde ve yolun yaklaşık 100 – 150 metre batısında yer almaktadır. III. bin, Tunç Çağı ve I. bin – Demirçağı arası buluntulara rastlanan, doğu – batı doğrultusunda yaklaşık 20 metre yüksekliğinde, eliptik, yaklaşık 100 – 150 metre çapında çok dik ve şevli bir höyüktür. Çok az olmakla birlikte yer yer kaçak kazı çukurları görülmekle birlikte çok iyi korunmuştur.
BACILI KÖYÜ MAĞARASI
Yozgat İli, Merkez, Dambasan  Köyünün yaklaşık 1 kilometre kuzeydoğusundaki Gavurören Mevkii’nde bulunan yamaç yerleşiminde Roma ve Bizans Dönemlerine ait seramik parçaları görünmektedir. Yaklaşık 250 -150 metre eliptik çapındaki yamaç yerleşimlerinde kaçak kazı çukurları bulunmaktadır.
 GAVURÖREN YAMAÇ YERLEŞİMİ
Yozgat İli, Merkez, Dambasan  Köyünün yaklaşık 1 kilometre kuzeydoğusundaki Gavurören Mevkii’nde bulunan yamaç yerleşiminde Roma ve Bizans Dönemlerine ait seramik parçaları görünmektedir. Yaklaşık 250 -150 metre eliptik çapındaki yamaç yerleşimlerinde kaçak kazı çukurları bulunmaktadır.
DANADERESİ MEVKİİ YERLEŞİMİ
Yozgat, Merkez İlçesi Musabeyli Köyünün Danaderesi Mevkiinde bulunmaktadır. Alanda yapılan yüzey araştırmalarında Roma, Bizans ve Osmanlı Döenemlerine ait seramik buluntularına yoğun olarak rastlanmaktadır. Yüzeyde bir yapı kalıntısı görülmemekle birlikte yapılacak kazılar sırasında  antik döneme ait kalıntıların bulunacağı düşünülmektedir.
GAVURÇEŞMESİ MEVKİİ YERLEŞİMİ
Yozgat İli, Merkez, Musabeyliboğazı Köyü’nün güneyinde yer alan Gavurçeşmesi Mevkii adı verilen bölgede yer alan yerleşim alanıdır. Roma ve Osmanlı Dönemlerine ait yüzey buluntuları göze çarpmaktadır. Ayrıca köy içerisinde devşirme malzeme olarak kullanılan 4 adet mimari parça saptanmıştır.
 KIRKGÖZ MAĞARASI  VE KAYA MEZARLARI
Yozgat İli, Merkez Küçükçalıklı  Köyü’nün yaklaşık 1 kilometre kuzeydoğusunda, Karanlık Dere Vadisinin güney ve güneybatı sırtında Bizans Dönemine ait Kırkgöz Mağarası bulunmaktadır. Üç katlı mağaranın girişi tahrip olmuştur. Nişler ve havalandırma boşlukları bulunmaktadır. Zeminde depo amaçlı oyuklar bulunmaktadır. Aynı bölgede halk arasında Hamuğ, Battal ve Nohutluk isimleriyle bilinen üç adet kaya mezarı yer almaktadır.
 BEŞİKTEPE VE KÖY MEZARLIĞI DÜZ YERLEŞİM ALANLARI
Yozgat İli, Merkez, Söğütlüyayla Köyünün güneybatısındaki doğal bir tepe olan Beşiktepenin güney ve güneydoğu eteklerinde Erken Tunç Çağı, Roma ve Osmanlı Deönemlerine ait seramik buluntular görülmektedir. Yapı kalıntılarına rastlanmamaktadır. Köyün yaklaşık 500 m güneyinde, köy mezarlığı ile yol arasında hafif yükseltili bir tepe üzerinde  doğal taşlardan tek sıra halinde 17,2 x 13,8 – 15,5 x 14,8 metre boyutlarında düzgün olmayan dörtgen planlı ve iki mekanlı bir kalıntıya rastlanmaktadır. Çok seyrek seramik buluntular görülmektedir. Yerleşim stratigrafisi yoktur.
 KURU ZİYARET TEPESİ TÜMÜLÜSÜ VE AĞCA MAĞARA ŞAPELİ
Yozgat İli, Merkez, Aydoğan Köyünün yaklaşık 750 metre doğusunda, yöresel olarak Kuraziyaret olarak bilinen tepenin zirvesinde yer alan tümülüs yaklaşık 20 metre çapında ve 2 metre yüksekliğindedir.  Aydoğan Köyünün kuzeydoğusunda, Düzkıran Tepesinin, Karalarözü Deresi ve Baltacı Deresinin kesiştiği yere doğru uzanan güneybatı eteklerinde kayalara oyma mekanlar ve Baltacı Mevkii’nin kuzeyini oluşturan dik kayalık alanda Ağca Mağara adı verilen kaya şapeli yeralmaktadır. Şapelin dik dar kenarında ikona nişi yeralmaktadır.
HAYDARBEYLİ KÖYÜ HÖYÜĞÜ
Yozgat İli, Merkez, Haydarbeyli   Köyünün yaklaşık 1 kilometre güneyindeki Taşlık Mevkii’nde birbirlerinden yaklaşık 40 metre uzaklıkta iki küçük yükseltiden oluşan yerleşim yeri, eliptik çapları 250 -100 metre olan bir alan içerisinde kalmaktadır. Her iki yükselti üzerinde Erken Tunç Çağı, Roma, Bizans Dönemlerine ait seramik parçaları bulunmaktadır. Batıdaki yükselti üzerinde kaçak kazı sonucu ortaya çıkan Bizans Dönemine ait bir sarnıç kalıntısı ile yine batıdaki yükseltinin eteğinde 1-1,5 metre yüksekliğinde Bizans Dönemine ait  taş duvar bulunmaktadır.
KIRGININDİBİ YERLEŞİMİ
Yozgat İli, Merkez, Kaleköy Köyü’nün yaklaşık 2 kilometre kuzeydoğusunda Kırgınındibi Mevkii olarak adlandırılan bölgede yeralan Söğlen Deresine cephe veren Yıldızdoğan Tepesi ve iki tepenin eteklerini kaplayan bir yamaç yerleşimidir. Yaklaşık olarak 500 x 300 metrelik bir alanı kapsamaktadır. Yüzeyinde Roma Dönemi’nden kalma seramik buluntularına rastlanmaktadır.
KARABIYIK KÖYÜ TÜMÜLÜSLERİ
Yozgat İli, Merkez Karabıyık Köyünün yaklaşık 650 metre Doğusunda tespit edilen tümülüslerden biri yaklaşık 50 metre çapında olup üzerinde kaçak kazı çukurları bulunmaktadır. Bu tümülüs, demiryolu güzergahının yaklaşık 350 m. doğusundadır. Köy merkezinin yaklaşık 500 metre güneybatısında tespit edilen Ziyarettepe Tümülüsü yaklaşık 60 metre çapında olup üzerinde derin olmayan kaçak kazı çukurları vardır.
DİVANLI KÖYÜ HÖYÜĞÜ
Yozgat İli, Merkez Divanlı  Köyü’nde tespit edilen höyük düz tarım arazisi üzerinde olup tarımsal faaliyetler nedeniyle tahribata uğramıştır. Çapı yaklaşık 120 metre olan höyüğün üzerindeki 2 adet kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Höyüğe ait yapı taşları höyük üzerinde dağınık durumdadır. Yüzeyde ve kaçak kazı sonucu oluşan toprak kesitinde tespit edilen seramik parçalarından höyüğün Hitit, Frig, Hellenistik-Roma ve Bizans Dönemleri’nde iskan gördüğü tahmin edilmektedir.
BEKÇİ HÖYÜĞÜ
Yozgat İli, Merkez, Yudan  Köyü’nün yaklaşık 1,5 kilometre güneybatısında, doğal bir tepe olan Bekçihöyüğü Tepesi üzerinde tespit edilen höyüğün çapı yaklaşık 125 metre olup; höyüğe ait yapı taşları höyük üzerinde dağınık durumdadır. Hellenistik – Roma Dönemi ve Ortaçağa ait seramik parçaları tespit edilmiştir.
 SİVRİTEPE YERLEŞİMİ
Yozgat İli, Merkez, İğdecik Köyü’nün yaklaşık 750 metre güneybatısında, İğdecik Göleti’nin hemen güneyinde, barajın güneydoğusundaki doğal sivri tepe ve yamaçlarını kapsamaktadır. Tepenin Özdere’ye bakan güney ve güneybatı yamaçlarında moloz taş yığınları görülebilmektedir. Tepe üzerinde 2 kaçak kazı çukuru vardır. Tepe üzeri ve yamaçları Kalkolitik, Demir Çağı, Helneistik- Roma ve Bizans Dönemlerine ait yoğun seramik buluntu tespit edilmiştir.
 AKKALE KAYA YERLEŞİMİ
Yozgat İli, Merkez Beyvelioğlu Köyü’nün 1,75 kilometre güneydoğusunda, Akkale Tepesi’ndeki kayalıkta yer almaktadır. Kaya yerleşiminin girişi yaklaşık 70 santimetre olup, 3-4 metrelik eğimli bir koridordan sonra, tabanında 2 adet sarnıç olan bir galeriye geçilir sarnıçlardan biri taş basamaklıdır. Odanın duvarında küçük nişler vardır. Bu odadaki üç geçitten kuzeydeki 25 metre uzunluğunda olup, toprakla dolmuştur. Diğer geçitler kapalıdır ve tüm geçitlerde kapak taşı vardır.
ÖRENŞEHİR YERLEŞİMİ
Yozgat İli, Merkez Beyvelioğlu ve Derekışla Köyleri Akkale Mevkiinde, Şarlak Deresi’nin güneyinde, birbirine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki  2 kayalık tepe üzerinde yeralmaktadır. Batıdaki yerleşim üzerinde Bizans Dönemine ait seramik parçaları ve moloz taş yığınları vardır. Bir kısmı Derekışla Köyü sınırları içerisinde kalan Örenşehir Yerleşimi’nin kuzey sınırlarını Şarlak Deresi, güney sınırlarını stabilize bir yol ve yol boyunca uzanan doğalgaz hattı oluşturmaktadır.
İNBAŞI KAYA YERLEŞİMLERİ, KAYA KİLİSELERİ VE YERLEŞİM YERLERİ
Yozgat İli, Merkez, Köseyusuflu Köyü’nün yaklaşık 2 kilometre güneybatısında, İnbaşı Mevki’indeki kayalık sırtlarda yeralan birbirine yaklaşık 200 metre uzaklıkta iki kaya yerleşimidir. Güneydeki yerleşim çok katlı, birbirine geçişli kaya galerileri ve bir kaya kilisesinden oluşmaktadır. Kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan beşik tonozlu kilise, 3 nefli ve 3 apsislidir. tavanı taşıyan 5 sütun kırılmıştır. Bu yerleşimin 200 metre kadar kuzeyinde yeralan diğer kaya yerleşiminin en güneyinde, yerleşime bitişik bir kaya bloğuna oyulmuş 2 katlı mekanlar vardır. Bu mekanların güneyinde kuzey – güney doğrultusunda uzanan Bizans Dönem’ne ait küçük bir şapel vardır. Kuzey taraftaki apsisinde sunak vardır. Şapelin 10 metre güneyinde girişi doğuda olan ve kuzey duvarında apsisi bulunan 2 katlı bir mekan vardır. Bu kayalık üzerinde bulunan yaklaşık 30 metre çapında 2-3 metre yüksekliğinde yığma ve yığmanın kuzey yamacını kapsayan yerleşimde Geç Demir Çağı ve Hellenistik-Roma Dönemi’ne ait seramik tespit edilmiştir. Kaya yerleşiminin yaklaşık 750 metre kuzeydoğusunda, İnözü Deresi’nin hemen batısında kayalık bir tepe üzerinde bulunan yerleşimde Roma Dönemi’ne ait seramikler tespit edilmiştir.
KUŞKAYASI YAMAÇ YERLEŞİMİ
Yozgat İli, Merkez, Kuyumcu Köyü’nün yaklaşık 250 metre doğusunda Kuşkayası Mevkii’ndeki tepenin güney yamaçlarında yer alan yerleşim, Yozgat-Yerköy yoluna inen stabilize bir yolla ikiye bölünmüştür. Yolun kuzeyindeki yamaç, Demir Çağında yerleşim görmüştür. yolun diğer tarafındaki daha eğimli yamaç üzerinde yoğun oranda Kalkolitik Döneme ait seramik tespit edilmiştir.
KUYUMCU KÖYÜ YERLEŞİMİ
Yozgat İli, Merkez, Kuyumcu Köyü’nün yaklaşık 100 metre kuzeyindeki eğimli tarım arazisinde bulunan yaklaşık 250 x 200 metrelik yerleşim yerinin batı sınırını köy yolu, doğu sınırını dere oluşturmaktadır. Yerleşimde Roma Dönemine ait seramik ve kiremit parçaları ile Osmanlı Dönemine ait yeşil sırlı kap parçaları tespit edilmiştir.
KENTSEL SİT ALANI
Yozgat İli, Merkezinde İstanbuluoğlu Mahallesinde bulunan kentsel sit alanı bazı kesimlerde diğer mahalleleri de kısmen kapsamaktadır.
TEKKE MAHALLESİ KENTSEL SİT ALANI
Yozgat İli, Merkezinde Tekke Mahallesinde bulunan yapı adalarını kapsamaktadır.
CİHANPAŞA KALESİ
Yozgat İli, Merkez İlçesi, Cihanpaşa Köyü sınırları içerisindeki Cihanpaşa Kalesi, yüksek bir tepe üzerine kurulmuş bir yerleşim alanıdır. Yerleşim üzerinde Kalkolitik ve Demirçağlarına tarihlenen seramik parçalarına rastlanmaktadır. Hitit döneminde etrafı surla çevrilen kalenin duvarları yaklaşık 120 x 90 metre ölçülerinde bir alanı çevrelemektedir.Kaçak kazılar sonucu surların, büyük taşlarla yapılan Hitit İmparatorluk Devri mimari özellikleri gösteren bazı kısımlar ortaya çıkmıştır.
YASSIHÖYÜK HÖYÜĞÜ
Yozgat İli, Merkez Yassıhöyük (Yassıhüyük) Köyü’nün yaklaşık 1 kilometre kadar kuzeydoğusundaki Yassıhöyük’te ilk çalışmalar 2004 yılında Büyüknefes ekibine katılan Prof. F.Mario Fales başkanlığındaki İtalyan ekip tarafından yapılmıştır. Aynı yıl höyükteki yüzey araştırmalarında çivi yazılı bir tablet bulunmuştur. Ayrıca Alişar I ve III keramiği ile benzer keramiklere rastlanmıştır. Höyük 150 – 200 metre çapında elips şeklinde 8 – 10 metre yüksekliğindedir.
KUZEYTEPE TÜMÜLÜSÜ
Büyüknefes Köyünün karşısında, köye yaklaşık kuşuçumu 1,5-2 km uzaklıkta, kuzeytepe denilen yerde, plato görünümlü arazide, tarım alanları içerisinde yer almaktadır. Tarım yapılan tarlanın köşesinde yayvan bir tümülüstür. Kaçak kazılar ile üzerinde bir çukur açılmıştır.
KUZEYARDI YERLEŞİMİ
Büyüknefes ve Güneşli Köyleri arazisinde kalan yerleşim kaçak kazılar sonucu büyük ölçüde tahrip edilmiştir. Muhtemel bir yapı kalıntısına ait temeller ortaya çıkmış, etrafta çeşitli tuğla parçaları ve çanak çömlek kalıntıları bulunmaktadır.
DEĞİRMENARDI HÖYÜĞÜ
Yozgat İli, Merkez ilçesi, Karabıyık Köyü sınırları içerisinde bulunan höyük Atatürk yolu üzerindedir. Yaklaşık 100 metre çapında olup, bazı kısımları açıkta olan bir sur duvarı ile çevrelenmiştir.
 KALETEPE TÜMÜLÜSLERİ
Kaletepe Tümülüsleri, Kuyumcu Köyü, Çürük Mevkiinde, Kale Tepesinin zirvesindedir. Ankara yolunun 60 metre batısında, Kuyumcu Köyüne giden yolun batısında ve solda, çevreye hakimbir konumdadır. Üzerinde kaçak kazı tespit edilen tümülüsler küçük çapta tümülüslerdir.
KELLER HÖYÜĞÜ TÜMÜLÜSÜ
Özlüce Köyü ve Yenipazar Beldesi sınırları içerisinde kalan tümülüs yaklaşık 40 metre çapında ve 10 metre yüksekliğindedir. Üzerinde 1 metre derinlik ve 2 metre çapında bir kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Tümülüs Atatürk yoluna 300 metre mesafede, yolun kuzeydoğusunda, tarım arazileri arasındadır.
 BUZAĞCIOĞLU KÖYÜ MEZARLIĞI
Yozgat İli, Merkez, Buzağcıoğlu Köyü’nün yaklaşık 350 metre doğusunda tespit edilen mezarlık, üstüste gömü sonucu oluşan suni bir tepe üzerinde yeralmaktadır. Eski ve yeni mezarların bir arada bulunduğu mezarlık alanı tel örgüyle çevrilidir. Geç Osmanlı Dönemine ait  mezarlar basit toprak gömü olup mezar taşları genellikle düz, sade, kitabesiz ve bezemesizdir. Ancak fesli mezar taşına sahip taş sanduka mezarlarada rastlanmıştır.
 BEKİRİN HÖYÜĞÜ TÜMÜLÜSÜ
Yozgat İli, Merkez İlçesi Erkekli Köyü’nden Yozgat’a doğru giden köy yolunun solunda ve Erkekli Köyüne yaklaşık 1,5 kilometre kuzeyde bulunan tümülüs yoldan 200 metre batıdadır. Tümülüs 10 x 20 metre ebatlarında ve 2 metre  yüksekliktedir. Güney kuzey aksı üzerinde oval şekilde uzanan tümülüsün tepe noktasından kazılmıştır.
PIRÇALIK TÜMÜLÜSÜ
Tümülüs İlimiz Merkez Beyvelioğlu Köyünün kuzeydoğusunda köye yaklaşık 1300 metre uzaklıkta, Beyvekioğlu-Köseyusuflu Köyü yolu üzerinde yola 150 metre mesafede çevreye hakim Pırçalık Mevkiinde yer almaktadır. 4,5 metre çapında küçük yayvan bir tümülüstür. Tümülüs üzerinde küçük kaçak kazı çukuru vardır. Mezara henüz ulaşılmamıştır.
 KUŞ TEPESİ TÜMÜLÜSÜ
Tümülüs Tekkeyenicesi köyü sınırları içerisinde, köyün yaklaşık 350 metre güneyinde, köy mezarlığının yaklaşık 200 metre batısında, tarım alanları içinde, yüksekçe bir tepe üzerindedir. Uzun yıllar önce yapılan kazılarla tamamen tahrip edilmiştir. Tarımsal faaliyetlerle yükseltsi yayvanlaştırılmıştır.
ÇALILI KUŞHÖYÜĞÜ TÜMÜLÜSÜ
Çalılı Köyünün yaklaşık 1,5 km batısında, Yozgat – Boğazlıyan yolunun 350 metre kuzeydoğusunda, Çalılı köy yolunun solunda, yola yaklaşık 200 metre mesafede, tarım alanları içerisinde yer almaktadır. Tarımsal faaliyetlerle genişleyerek yayvanlaşmıştır. Bu haliyle yaklaşık 25-30 metre çapındadır.
BÜYÜKLÖK TEPESİ KALE YERLEŞİMİ
Köyün yaklaşık 2,5 km kuzeyinde, çevresine hakim konumda yüksekçe bir tepede yer almaktadır. Güney, doğu ve batı kısmı yer yer doğal kaya yükseltisi şeklindedir. Yerleşimin tepe noktasında, kenarlarda belli belirsiz taş sıraları dikkat çekerken kuzey kısmı daha dik bir görünüm arz etmektedir. Yüzeyde Roma Dönemi seramik parçalarına rastlanmaktadır. Çevresinde tarlalar vardır.
KIRKPINAR ÖRENYERİ
Kuşçu Köyünün yaklaşık 2,2 km doğusunda, Başınayayla Köyünün 3 km güneybatısında, uzun bir sırt üzerinde, taşlık bir arazidedir. Çevresinde tarım alanları vardır. Örenyeri mevcut durumu itibarıyla dar bir alanda yayılım göstermektedir. Muhtemelen önceki yıllarda iş makinesi ile kaçak kazıya maruz kaldığından büyük oranda tahrip olmuştur. Alanda eser miktarda Roma seramiklerine rastlanırken yapılara ait belli belirsiz taş sıraları da dikkat çeker.
DOKUZTEPE TÜMÜLÜSÜ
Gökçekışla Köyünün yaklaşık 2 km güneybatısında, Lök Köyünün yaklaşık 3 km kuzeydoğusunda, çevreye hakim yüksekçe bir dağ üzerinde yer almaktadır. Tümülüs uzun yıllar önce yapıldığı tahmin edilen bir kaçak kazıyla tahrip edilmiştir. Çevresinde tarlalar vardır.
 TUZAKKAYASI YAMAÇ YERLEŞİMİ
Derbent Köyü sınırları içerisinde, Tuzakkayası Tepesinin güneydoğu yamacında, Soğukluk Deresinin yaklaşık 350 metre batısında yer almaktadır. Bahse konu alanda yoğun miktarda formlu, formsuz Roma dönemine tarihlenebilecek pişmiş toprak kap parçaları tespit edilmiştir. Ayrıca alandaYozgat Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan sondaj çalışmalarında muhtemelen bir yapının zemini olabilecek Horasan harçlı bir tabakaya, kireç taşından temel kalıntısına ve yoğun miktarda pithos ve seramik parçalarına rastlanmıştır.
 ÇALILI TÜMÜLÜSÜ I
Çalılı köyü girişindeki mezarlığın yanından yaklaşık 650 metre güneybatı yönündedir. Tümülüs yaklaşık 50 metre çapında, 12-15 metre yüksekliğindedir. Tümülüs üzerinde yer yer önceden açıldığı tahmin edilen kaçak kazı çukurları vardır. Tümülüsün güney tarafında, tepenin eğimli kenarının ortalarında 5 metre derinlik ve 1 metre genişlikte bir kaçak kazı tüneli açılarak, kesme taşlardan sivri tonozlu 3 metre uzunluğunda dromosa ulaşılmış, bu kısmın sonunda 1,40×2,30 metre ölçülerinde mezar odasına girilmiştir. Beşik tonozlu mezar odasının zemini de tahrip edilmiştir. ÇALILI TÜMÜLÜSÜ II
Yozgat – Boğazlıyan yolu, Çalılı Köy yolu ayrımının 300 mere doğusundadır. Köy yolunun güneyinde yaklaşık 30 metre çapında, alçak bir tepecik şeklidedir. Tümülüsün batı kısmında 5 metre genişliğinde 2 metre derinliğinde bir kaçak kazı çukuru, bunun dip kısmında 1 metre genişlik ve 60 cm yükseklikte, tümülüsün merkezine doğru açılmış 7-8 metre uzunlukta bir tünel bulunmaktadır. Çökme riski sebebiyle tünelin içine girilememiştir.

  • Tek Yapılar ve Anıtlar
ÇAPANOĞLU BÜYÜK CAMİİ
Çapanoğlu Camii Yozgat’ın adeta incisidir. Vilayetin kurucuları diye bilinen Türkmen ailesi Çapanoğullarının önemli hatırasıdır,daha doğrusu hediyesidir.Mimarı kesin olarak bilinmemektedir. İç Camii 1777-1779 yıllarında Çapanoğlu Mustafa Bey tarafından, Dış Camii ise 1794 tarihinde kardeşi Süleyman Bey tarafından inşa ettirilmiştir.Doğusunda camiye bitişik türbe vardır. Dış camii yapılmadan önce avlunun tam ortasında şadırvan olduğu, camiin 2.kısmı yapılırken bu şadırvanın yıkıldığı rivayet edilir. Mihrap fevkaladedir.Akantus yaprakları C,S kıvrımları deniz kabuğu motifleri mihrap çevresini adeta taçlandırmıştır. Minber harikulededir. Renkli damar mermerlerle sanki mücevher gibi süslenmiştir. Yozgat büyük camii o çağın İstanbul eserleri gibi Türk sanatının şaheserlerinden 1.sınıf nitelikte bir dini anıttır.
ÇAPANOĞLU BÜYÜK  CAMİİ MEZARLIĞI
Tescilli olan Çapanoğlu Camii doğu, batı ve güneyinde yer alan bahçe olduğu gibi mezarlık olarak kullanılmaktadır. Mezarlar tüf ve çoğunlukla mermer  taşlardan yapılmıştır. Mezarların mezar taşları değişik şekillerde ve eski yazı kitabeli olarak hazırlanmıştır. Caminin üç tarafında toplam 232 adet mezar yer almaktadır. Ayrıca Caminin içerisinde Çapanoğlu sülalesine ait 18 mezardan oluşan bir hazire bulunmaktadır. Burada yer alan mezarların mezar taşları ince işçilikli ve kitabelidir.
SAAT KULESİ
Yozgat İli merkezinde Cumhuriyet alanındadır.İl genelindeki tek tarihi saat kulesidir.Tevzikzade Ahmet Beyin belediye başkanlığı zamanında Şakir Usta adında bir ustaya yaptırılmıştır.Yapılış tarihi 1908 dir.Yozgat şehir merkezindeki bu heybetli ve asırlık kule zemin kat ve çanların bulunduğu kısımlarla birlikte yedi kattır.Sarı köfeki kesme taşlarla inşa edilmiştir.Çanların bulunduğu kattan itibaren üstteki ilk katta her cepheye ayrı ayrı yerleştirilmiş 4 saat bulunmaktadır.Her saat başında çalan çanlar şehrin her tarafından rahatlıkla duyulmaktadır.Kuledeki saatler belediyenin özel saat görevlisi tarafından kurulmaktadır.Kuledeki saatler kule ile aynı yaşta olup Yozgatlıları vakitte hiçbir zaman yanıltmamaktadır.
HÜKÜMET BİNASI
Hükümet Binası, Cumhuriyetin ilk yıllarında taş malzeme kullanılarak yapılmıştır. Dış kısmı daha sonra beton harç ile sıvanmıştır. Güneyde yer alan giriş cephesi dışa doğru taşırılmış, merdivenlerle kapıya ulaşılan bir girişe yer verilmiştir. Büyük bir alan üzerine kurulu olan hükümet binasının her katta birbirinin aynı genişlikte  dikdörtgen pencereleri bulunmktadır.Cephe özelliği olarak Cumhuriyetin ilk yıllarının mimari formunu taşımaktadır. İçi ise ihtiyaca göre değişikliğe uğramıştır.
NİZAMOĞLU KONAĞI
Yapı 1871’den önce yapılmış olmalıdır. Bugün müze olarak kullanılan yapı kırma çatılı, iki katlı, meyilli bir zemine oturan, doğu yüzü sokağa bakan, etrafı ufak bir bahçeyle çevrili bir konuttur. Zemin kat “U” planlı sofa etrafında sıralanan depo ve servis odalarından oluşur. “U”nun yatay kolu kareye yakın dikdörtgen şeklindedir. Kuzeyde eksende bahçeye çıkış kapısı ile doğu ve batıda; güney-kuzey doğrultusunda dikdörtgen planlı düz tavanlı odalar yer alır.girişin tam karşısında ise yine aynı doğrultuda bir kiler bulunmaktadır. “U”nun dikey kolları üzerinde ise ikişer oda bulunmaktadır. Bu odaların arasında dikdörtgen koridorlar görülür. Bu koridorların batı kanattakine üst kata çıkış merdiveni yerleştirilmiştir. Merdivenin kuzeyindeki oda fırını olan mutfak şeklinde kullanılmaktadır. Üst kat alt katın tekrarı gibidir. Farklı yanı odalar daha büyük ve süslü, sofanın geniş ve eyvanlı olmasıdır. Bir sofa etrafına “U” şeklinde odalar sıralanmıştır. Sofanın güneyinde önü balkonlu bir eyvan bulunmaktadır. Odaların ön kısmını, sofa zemininden 1m. kadar yüksek bir galeri çevreler. Galerilerin ön kısmı birbirlerine bağdadi kemerlerle bağlanmış 10 ince ağaç sütun ve araları parmaklarla örülmüştür. Sofaya kuzey cephe ekseninde yer alan yuvarlak kemerli bir kapıdan girilmektedir. Eyvanın iki yanındaki güneydoğu ve güneybatı köşe odaları özenle süslenmiştir. Bunlar gerek ahşap işçiliğinin, gerekse geç devir duvar resimlerinin çok değişik birer örneğini sunar. Bu odaların tavanları oyma, çakma, kafes oyma ve aplike tekniği ile yapılmış süslemelerle kaplıdır. Göbek kompozisyonu ortasında baş aşağıya sarkan çeşitli kıvrım ve çiçeklerden oluşan ajurlu bir sarkıt süsleme vardır. Bu sarkıtın dışa doğru güneş ışını gibi, kıvrımlı dal ve çiçeklerden oluşan uzantılar çıkar. Motifler aplike tekniği ile yapılmıştır. Giriş kapısının yanında yüklükler bulunur. Tavanın iç bükey kuşağında figürlü manzaralar gözükür. Kuru fresko tekniği ile yapılan bu resimler çok renkli bir anlayışla ele alınmıştır. Konu zenginliği göze çarpar.
YUSUF KARSLIOĞLU KONAĞI
Bodrum kat hariç iki katlı olan, alt katta köfeki taşına benzeyen işlenmesi kolay sarı renkli kesme taşlar üzerinde yükselen konak ince ahşap işçiliği tavan dekorasyonu ve süslemeleri ile dönemin ve günümüzün en güzel örneklerinden biri durumundadır.  Eski Yozgat-Sungurlu yolu (şimdiki Hattuşaş yolu) üzerinde C. Ali Efendi Camii’nin yakınında yer alan birinci katı sarı renkli kesme taş (Nevşehir Taşı), ikinci kat kagir olan bu konak kırma çatılıdır. İkinci kat güney-kuzey yönünde çıkıntı yapar. Bu kısmın altı “S” konsollarla desteklenmiştir. Balkon tabanı sonradan betonlanmıştır. İkinci kat balkon pencereleri yuvarlak kemerli olup ahşap çerçevelidir.  Binaya giriş, güneydeki taş çerçeveli yuvarlak kemerli bir sundurmadan sağlanmıştır. Bugün üst kata (birinci kata) beş basamaklı taş merdivenle doğudaki dikdörtgen küçük kapıdan çıkılmaktadır. Birinci kat girişi, yuvarlak kemerli ve dört revnaklıdır. Kemerler arasında sarı renkli taştan yapılmış, iyonik başlıklı sütunlar mevcuttur. Revak üzeri oymalı tonozlu sonradan betonlanmıştır. Sekizgen sofanın her köşesinde bir oda yer alır. Güney- batı köşesinde, önemli konukların ikameti için ayrılmış özel bir oda yer alır. Bu odanın tavanı diğer odalarınkilerden daha güzel işlenmiştir. Salonun güney kısmı eyvanı hatırlatır. Bu eyvanın önünde bir balkon bulunmaktadır. Oda kapıları üzerinde görülen sonradan kazınılmış haç şekillerinden ve güneydeki sundurma üzerinde yer alan balkonun üçgen alınlığındaki Rumca yazılardan bu yapının eskiden Rumlara ait olduğu anlaşılmaktadır. Bu üçgen alınlığın ortasındaki Rumca üç satırlık yazı ve 1883 rakamı bu yapının tarihini vermektedir.
HAYRİ İNAL KONAĞI
Konak bodrum kat hariç iki katlıdır. Bodrum taş, alt ve üst kat ahşap çerçeveler arası helik taş dolgu olarak inşa edilmiştir. Birinci ve ikinci kat yükseklikleri ve duvar köşeleri ahşap silmelidir. Bodrum kat pencereleri silme taş çerçeveli demir şebekelidir. Güney cephesi boydan boya çıkmalı olup ikinci kat ahşap balkonlu , balkon demir şebekeli ve korkulukludur. Balkon ağaç konsollar üzerine bindirilmiştir. Binaya giriş güney cepheden sağlanmış olup kapı ahşap ve çift kanatlıdır. Birinci kat pencereleri ahşap çerçeveli , dikdörtgen şekilli ve demir şebekelidir. İkinci kat balkon pencereleri birinci kat balkon pencerelerinin aynısıdır. Doğu cephesi boydan boya çıkmalıdır. Çatıda çıkmalar üzerinde çatı sundurmaları mevcuttur. Çatı alaturka kiremit döşelidir. Kuzey cephesi ikinci katta iki cumbalı olup cumbalar ahşap konsollar üzerine bindirilmiştir.  Cümle kapısı taş çerçeveli , yuvarlak kemerli olup kapı kanadı ahşaptır. Ahşap kapı üzerinde rozet motifleri vardır. Cümle kapısı abidevi bir durum arz etmektedir. Kapı üzerinde alaturka kiremit örtülüdür. Batı tarafında taş çerçeveli düz kemerli ahşap kanatlı bir giriş kısmı vardır. Ayrıca ahşap konsollar üzerine oturtulmuş cumba mevcuttur. Duvar yüzeyleri tatlı kireç sıvalıdır.
PTT BİNASI
Zemin+ 1 katlıdır. Dış cephe beton sıvalıdır. Giriş cephesi dışa taşkın ve vurgulanmış alt ve üst kat pencereleri dikdörtgen çerçeveler içinde silmelerle vurgulanmıştır. İç kısmı büyük oranda bozulmuştur. Odalar ihtiyaca göre koridor etrafında tamamen işlevsellik düşünülerek koridor etrafında sıralanmıştır.
ZİRAAT BANKASI
Zemin+ 1 kattan oluşan yapının yola bakan giriş cephesi çatıya kadar yükselen kare sütunlarla dışa taşırılmıştır. Giriş kapısına sütunlarla aynı genişlikte merdivenlerle ulaşılır. Günümüzde beton sıva ile sıvanmış yapı taş malzeme ile inşa edilmiştir. Alt kat ve üst kat cephelerine küçük boyutlu dikdörtgen pencerelere yer verilmiştir. İç plan ihtiyaca göre değiştirilerek bozulmaya uğramıştır.
YOZGAT LİSESİ
Lise Binası bodrum kat hariç iki katlıdır. Yapı malzemesi olarak kesme sarı taş kullanılmıştır. Binaya giriş Güney cepheden sağlanmış olup, giriş kapısı üzeri cumbalıdır. Giriş kapısı üzerinde mermer taş üzerine yazılmış altı satırlık kitabesi mevcuttur.Kitabesi silindiğinden okunamamaktadır. Ancak kaynaklarda Binanın H.1311/ M.1895 – 1896 tarihlerinde yapıldığı belirtilmektedir. Çıkmalarda ön cephelerde dörder, yan cephelerde dörder adet olmak üzere sekiz adet kemerli demir şebekeli pencereler mevcuttur. Cumbada, iki yan cephede birer adet, cumba cephesinde iki adet olmak üzere dört adet yuvarlak kemerli silme taş çerçeveli pencere mevcuttur. Cumbanın cephesindeki pencerelerin kilit taşlarında sütun başına benzeyen süsleme elemanları vardır. Birinci kat pencereleri demir şebekelidir. Giriş kapısı silme taş çerçeveli, yuvarlak kemerli olup kapı kanatları ahşaptır. Kapı üzerinde yarım daire şeklinde silme taş çerçeveli bir pencere vardır. Kuzey cephede boydan boya ikinci katta üç çıkma mevcut olup bunlardan ortadaki yarımay şeklindedir. Çıkmalardan kenardakine yuvarlak kemerli taş çerçeveli üçer pencere dairevi çıkmada yuvarlak kemerli üç pencere vardır. Kenar çıkmaları ile orta çıkma arasındaki boşluklarda üçer adet yuvarlak kemerli taş çerçeveli üçer pencere dairevi çıkmada yuvarlak kemerli üç pencere vardır. Kuzey cephede boydan boya ikinci katta üç çıkma mevcut olup bunlardan ortadaki yarımay şeklindedir. Batı cephede, yanlardan çıkma mevcut olup çıkmalardan birinde baca kısmı vardır. Batı cephesinde yuvarlak kemerli taş çerçeveli ikinci bir giriş kapısı mevcut olup birinci katta sekiz adet pencere vardır. Ayrıca bu cephede bodrum kat girişi yer almaktadır. Doğu cephede iki çıkma mevcut olup yine bir giriş kapısı vardır. Çatısı kiremit örtülüdür.
CUMHURİYET MEKTEBİ
İl merkezinde , Ankara –Sivas ana asfaltının sağ yanında genişçe bir alana malik arsa üzerine inşa edilmiştir. Yaklaşık olarak 16 ya da 20×7 m. ebadında olup dikdörtgen planlıdır. Atatürk dönemi mimar Kemal üslubu olarak nitelendirilen bir üslüp mahsulu olduğu söylenmektedir. 1927 yılında Vali Ali Rıza Bey tarafından yaptırıldığı, müteahhit Şükrü Adavallı ile Nihat Çapan’ın emeklerinin geçtiği , 29.10.1930 tarihinde öğretime açıldığı edinilen bilgiler arasındadır. Zemin kattan itibaren harçtan kalın sıva ile sıvanmış üzeri sarı boya ile boyanmış , birbirine paralel iri kesme taşlar görünümünü verir derz edilmiştir.Yapının tamamının köfeki taşını andırır sarımtrak ve işlemeye müsait kesme taşlardan yapıldığını bilinmektedir.
SAKARYA İLKOKULU (MİRALAY ŞERİF BEY KONAĞI)
Sakarya İlkokulu İl Merkezinde Hükümet Konağı yanında bulunmakta olup üç katlı olarak inşa edilmiştir. Köşelerde kesme taş, duvarlarda moloz taş kullanılmıştır. Kat yükseklikleri taş silmelerle belirlenmiştir. Giriş güneyden sağlanmış olup kapı kanatları ahşaptır. Giriş cephesinde ortada boydan boya bir çıkma mevcuttur. Birinci kat ön cephede sekiz pencere vardır. İkinci kat giriş cephesinde yuvarlak kemerli dokuz pencere yer almaktadır. Üst katta kemerli yine dokuz adet penceresi olup pencere çerçeveleri taş silmeli demir şebekelidir. Batı cephesinde birinci katta iki ahşap kapı, ikinci katta yanda iki büyük, ortada bir küçük, üçüncü katta yanlarda iki büyük , ortada iki küçük , ikinci ve üçüncü kat ortasında bir adet büyük pencere mevcut olup ikinci katta beş,cumbada dört adet olmak üzere dokuz adet pencere vardır.Üçüncü kat ikinci katın paralelidir. Pencereler yuvarlak kemerli silme taş çerçevelidir. Çıkmalar üzerinde çatı sundurmaları mevcuttur. Çatı Marsilya tipi kiremit örtülüdür. Üçüncü katın duvara monte edilmiş durumda büyükçe bir taş oyma mevcuttur. Bu oyma kenarında ve üstünde yaprak ve çiçek motifleri yer almaktadır.
ASKERLİK ŞUBESİ
Cumhuriyet Meydanın güneydoğsunda yer alan adı geçen bina, kitabesine göre H.1311 / M.1895.1896 tarihinde Sultan II.Abdulhamit döneminde yapılmıştır.iki katlı olarak inşa edilmiştir. Binada yapı malzemesi olarak sarı renkli kesme taş kullanılmıştır. Bina girişi kuzey cephede yer alan revaklı bir mahalden sağlanmıştır. Revak kemerleri dört adet silindirik taş sütun üzerine oturtulmuştur. Kemerlerin duvarlara bindirildiği kısımlarda yaprak motifleri vardır. Revaklı mahalden binaya binaya giriş sütunlarla çevrelenmiş taş çerçeveli, yuvarlak kemerli ahşap kanatlı bir kapı ile sağlanmıştır. Kemer üzerindeki kilit taşı aslan ağzı kabartmasına benzer volütlü taş parça şeklindedir. Taş erçeve üzerinde vazoda çiçek motifi figürü ile çelenk içerisinde eski Türkçe yazı mevcuttur. Kapının iki yanında yuvarlak kemerli taş çerçeveli iki pencere bulunmaktadır. Binanın kuzey cephesindeki revaklar üzerine indirilmiş cumbası vardır. Cumba kısmında cephede taş çerçeveli, yuvarlak kemerli üç adet pencere ve yine yanlarda aynı şekilde iki pencere mevcuttur. Cephedeki pencereler altında, binanın mermer üzerine yazılmış kitabesi bulunmaktadır. Kitabe araları cetvelle bölünmüş, üç satır yazıdan oluşmaktadır. 1311 tarihi kitabede okunmaktadır. Çıkmanın üçgen alınlığında Osmanlı devlet arması ve ortasındada Sultan Abdülhamit’ in tuğrası yer almaktadır.Kuzey cephedeki duvarlarda 1. Katta sekiz, ikişnci katta yuvarlak kemerli taş çerçeveli sekizer adet pencere mevcuttur. Cumba üzerindeki pencerelerde dikdörtgen şekilli bir taş üzerinde tuğra mevcut olup, bunun çevresinde sancak motifleri yer almaktadır. Kat yükseklikleri taş silmelidir. Batı cephede birinci katta altı , ikinci katta yedi adet yuvarlak kemerli silme taş çerçeveli pencere vardır. Doğu cephedeki pencere adedi batıdakilerin aynısıdır.Güney birinci katta ortada taş çerçeveli ahşap kanatlı ikinci bir giriş kapısı mevcuttur. Kapının iki yanında yuvarlak kemerli bir pencere vardır. İkinci katta ise yine yuvarlak kemerli yedi adet pencere yer almaktadır. Binanın bodrumu da mevcut olup, bodrum kat pencereleri silme taş çerçeveli demir şebekelidir.
MÜHİMMAT DEPOSU
Aşağınohutlu Mahallesinde, Belediye otogarının kuzeyinde yer alan, metruk bir halde olan yapı bugün tamamen silinmiş kitabelerine göre Sultan Abdülhamit Han Döneminde H.1302/ M.1886-1887 tarihinde yaptırılmıştır.
Yapı kare planlıdır. Yapı malzemesi olarak köşelerde sarı renkte blok kemer taş diğer taraflarda moloz taş kullanılmıştır. Dış koruma duvarı ve iç kısımda kapalı bir mekandan oluşmaktadır. Koruma durumu, taşıyıcı, iç ve üst yapı durumları ile süsleme elemanları orta derecedir.Binaya giriş güney cephedeki kapıdan sağlanmaktadır. Kapısı saç kaplıdır. Kapı üzerinde mermer üzerinde yazılmış bir kitabesi vardır, ancak silinmiştir.
HACI OZAN EVİ
Aşağı Nohutlu Mahallesi’nde bulunmakta olan yapı bodrum, zemin ve bir kattan oluşmaktadır. Halen varisleri tarafından konut olarak kullanılan bina Yozgat’ ta Geç Osmanlı döneminin nadide örneklerindendir. Geniş bir bahçe içerisinde yer alan ve biri batı diğeri güney olmak üzere iki bahçe kapısı girişine sahip olan Hacı Ozan Evi zaman içerisinde değişikliğe uğrayan bölümlere sahip olsa da çok iyi korunmuş, ender süsleme elemanlarına sahiptir. Batı tarafta yer alan bahçe kapısı üzerinde ki kitabede 1317 /١٣١٧ tarihi (M.1899-1900) dikkat çekmektedir. Ahşap çatkılar arası kerpiç dolgu sistemiyle inşa edilmiştir. Birinci ve ikinci kat ön cephesinin orta kısımlarında balkon kısmı bulunmaktadır. Pencereler ahşap çerçeveli yuvarlak kemerlidir. Balkon üzerinde alınlık kısmı mevcuttur. Bodrum kata giriş kapısının söveleri kesme sarıtaştandır. Balkon demir korkulukludur. Çatı saçakları ahşap tahta döşemedir. Duvar yüzeyleri kireç sıvalıdır. Pencere alt ve üstleri tezyinatlıdır. Kapılar ahşap olup; kapı üzerlerinde yuvarlak kemerler bulunmaktadır. Çatı çadır tipinde olup; alaturka kiremit döşelidir.Evin oda tavanları tamamen ahşaptır. Ayrıca odalarda ahşap dolap ve şerbetlikler dikkat çekmeketdir.
SALİM KORKMAZ KONAĞI
Geniş bir bahçe içerisinde yer alan konağın kuzeyinde başçavuş sokağı üzerindebahçe girişi bulunmaktadır.Binanın kuzey cephesi hizasında görülen taş konsollardan içeri mevcut bahçe girişinin içe kaydırıldığı anlaşılmaktadır.Taşlık özgün taş döşemesi ile dikkat çekmektedir.Taşlığın batısında kalan konak Zemin+1 kat olarak inşa edilmiştir.Arazi eğiminden dolayı doğu batı yönlerinde tek katlı cephede iki katlıdır.Zemin kesme taştan, üst kat ise ahşap çatkı sistemiyle inşa edilmiştir.Yapı duvarları tatlı kireç sıvalıdır.Üst örtüsü ahşap kırma çatı olup marsilya kiremitle kaplıdır.Saçak altları ahşap kaplamadır.Yapının güney ve doğusunda birer adet giriş bulunmaktadır.Güney cephesinin orta kısmı içe çekilerek cephede hareket sağlanmıştır.
MUTEBER DİVANOĞLU KONAĞI
Muteber Divanoğlu Konağı İstanbulluoğlu Mahallesinde Kurtuluş Sokağı ile Kuyuluçeşme Sokağının kesiştiği noktada bulunmaktadır.Yapı iki kat olarak inşa edilmiştir.Bahçe içinde bir müştemilat ve ve gölgelik bulunmaktadır.Yapının kapı ve pencere doğramaları ahşaptan yapılmış olup üzeri ahşap oturtma çatıdır.Pencere doğramalarında metalden yapılmış parmaklıklar bulunmaktadır.Üst kattaki pencereler 1/1 , zemin kattakiler ise 1/2 oranında yapılmıştır.Zemin katta girişin sağında solunda bahçeya bakan 2 oda ile sol kısımda bulunan oda ile bağlantılı bir mutfak bulunmaktadır.Zemin kattan birinci kata ahşap taşıyıcı bir merdivenle çıkılmaktadır.Bu kata çıkıldığında solda ve sağda birer oda ve bu odaların arasında cumba ilşe birleştirilmiş tavanı ahşaptan süslemeli olarak yapılmış bir sofa bulunmaktadır.Çıkış istikametine göre solda bulunan oda tavanı ahşap süslemeli olarak yapılmıştır.Odanın içerisinde ahşap kapakları olan bir yüklük ve ahşap bir şerbetlik bulunmaktadır.Sağdaki odanın tavanı ahşaptan süslemesiz olarak yapılmış olupbu oda da ahşap kapakları olan bir yüklük ve şerbetlik mevcuttur.
KAZIM DÖNMEZ EVİ
Kesme sarı taştan inşa edilmiştir.Giriş kuzeydeki revaklı kapıdan sağlanmaktadır.Kapı üzeri sivri kemerlidir.Kapı ahşap olup işlemelidir.Kapı sonradan yağlı boya ile boyanmıştır.Zemin kat üst kat yükseklikler taş silmelidir.Giriş kapısı üzerinde balkon kısmı mevcuttur.Balkona her iki yandan yedişer basamaklı taş merdivenle çıkılmaktadır.Çatı sundurmaları ahşap döşeme olup kırmızıya boyanmıştır.Evin doğu kısmında taş örgülü kömürlük mevcuttur.Zemin kat pencereleri taş çerçeveli demir parmaklıklıdır.Zemin kata ayrıca dıştan batı cephesinden tek kanatlı ahşap kapıdan girilmektedir.Ortada salon dört oda bir mutfak bir tuvalet ve bir adet banyodan müteşekkildir.Salon tavanın ortasında kubbesi mevcut olup kubbeortası tezyinatlıdır.Üst kattan alt kata taş basamaklı bir merdivenle geçiş vardır.Alt katta ortada bir salon ve etrafında baş oda mevcuttur.Odalardan bir tanesinin tavanı ahşap olup işlemelidir.
MEHMET ERASLAN EVİ
Binaya giriş doğu cepheden sağlanmıştır.İkinci kat birinci kat üzerine çıkmalı olarak inşa edilmiştir.Birinci kat pencereleri ahşap çerçeveli demir şebekelidir.İkinci kat çıkma pencereleri birinci kat pencerelerinin aynı olup demir şebekelidir. Orta mekan ikinci kat pencereleri ahşap çerçeveli yuvarlak kemerli dikdörtgen şekillidir.Çatı sundurmaları ahşap döşemeli olup çatı alaturka kiremit örtülüdür.Duvarların dış yüzeyleri tatlı kireç ve samanlı çamur sıvalıdır.Kat yükseklikleri ahşap silmelidir.Doğu cephesi duvarında nebati motifler içinde 1910 rakamı vardır.
SALİM ERDAL EVİ
İki katlı bir yapıdır.Birinci kat kesme taştan sarı renkte, ikinci kat ahşap çatmalı çatmalar arası taş dolguludur.Birinci kat orjinalliğini korumakla bereber ikinci kat dış görümü ile orjinalliğini kaybetmiştir.Alt katta batıda taş çerçeveli süslemeli ahşap kapı mevcuttur. Birinci kat pencereleri dikdörtgen şeklinde olup demir şebekelidir.Batı duvarında nebati motifli çerçeve içeririsinde eski yazılar mevcuttur. Duvar dış yüzeyleri tatlı kireç sıvalıdır.Çatısı kiremit örtülüdür.İç görünüm kare salon ile bu salona açılan üç odadan ibarettir.Odalardan birisinde rozet ve yaprak motifleri ihtiva eden kabartmalı göbek tezyinatlı ahşap tavan mevcutur.Duvarlarda tavandan itibaren 50 cm aşağıda odayı çepeçevre saran oyma ağaç tezyinatlı bir silme mevcuttur.Aynı oda da alçı süslü enterasan bir şerbetlik vardır.Üst katın bütün oda kapıları oyma ağaç tezyinatlı rozet ve stilize yaprak motifleri ile bezelidir.
SAMİ GÜNAYDIN EVİ
Eğimli bir arazide bahçe içerisinde Zemin+2 kat olarak  ahşap çatkı sistemi ile inşa edilmiştir Kuzey cephede ahşap 2 adet konsol üzerine oturan bir çıkma ile batı cephesinde ahşap payandalı bir adet çıkma bulunmaktadır.Duvar yüzeyleri zemin katta çimento sıvalı iken katlar tatlı kireç sıvalıdır.Üst örtüsü ahşap kırma çatı olup alaturka kiremitle kaplıdır.Yapı cephelerinde bulunanpencereler yaklaşık 1/1 oranında ahşap penceredir.Sadece doğu cephede 1/2 oranında dikdörtgen biçimli üst kısmı kemerli bir pencere bulunmaktadır.Bu pencerenin alt ve üst kısımlarında geometrik formlu ahşap söveler mevcuttur.Yapının birinci katına giriş batı cephe üzerinde yer alan taş merdivenle sağlanmaktadır.Birinci katta küçük bir giriş holü yer almakta olup buradan tuvalet, bir oda ve ikinci kata çıkan merdivene ulaşılmaktadır.Birinci katta bulunan odadan başka bir odaya geçilmektedir.Ahşap merdivenle çıkılan ikinci kat sofası dikdörtgen planlı olupburan mutfak ve iki odaya dağılım sağlanmaktadır.İkinci katta, evin kuzey-batı köşesindeyer alan odanın tavanı ahşap olup süslemelidir.Kuzey doğu köşede yer alan odada biredet ahşap dolap bulunmaktadır.
ARABIN ÖMERİN EVİ
Bahçe içinde yer alan yapı zemin+1 kat olarak inşa edilmiştir.Zemin kat duvarları kaba yonu taştan yapılırken birinci katta ahşap çatkı arası taş dolgu sistemi kullanılmıştır.Üst örtüsü ahşap kırma çatı olup kiremit kaplıdır.Çatı saçak altı ahşap kaplamadır.Yapının üst kat pencereleri kareye yakın dikdörtgen formlu ahşap söveler mevcuttur. 1.katta ahşap çatkı arası taş dolgu sistemi kullanılmıştır.Üst örtüsü ahşap ahşap kırma çatı ve marsilya kiremitten oluşmaktadır.Çatı saçak altı ahşap kaplamadır.
MEHMET ALICI EVİ
Yapı zemin + 1 katlıdır.Ahşap çatkı sistemi ile inşa edilmiş yapının üst örtüsü ahşap kırma çatı üzeri alaturka kiremitle kaplıdır. İki yapıdan oluşan taşınmazın girişi avludan sağlanmaktadır. Pencereleri ahşap olup 1/2 oranındadır.Ahşap söveleri bulunan pencerelerin demir parmaklıkları mevcutur.Yapının kuzey duvarının bir kısmı yıkılmıştır.
GAZİ NURDOĞDU EVİ
Zemin +1 kat olarak inşa edilmiş üst örtüsü ahşap kırma çatı ve alaturka kiremitten oluşmaktadır.Taş sutunlar üzerine oturan kemerli büyük demir bahçe giriş kapısı ile hemen yanında bulunan bitkisel motifli taş konsollara oturan düz kemerli tek kanatlı süslemeli ahşap bir giriş bulunmaktadır.İki girişte avluya açılmaktadır.Yapıya ulaşım bahçe kapısındandır.Bu giriş düz sütunlar üzerinde yer alan geometrik formlu taş konsollara oturan düz kemerli bir giriş olup kemeri oluşturan yekpare taş üzerinde 1314 tarihinin bulunduğu mermer kitabe yer almaktadır. Yapı ahşap çatkı arası taş dolgu sistemi ile inşa edilmiştir.Kuzey cephesinde cumbası bulunmaktadır.Dikdörtgen ahşap doğramalı pencerelerin alt ve üst kısımlarında geometrik formlu ahşap söveler mevcuttur.Zemin kat orta sofa etrafına yerleştrilen üç mekandan oluşmaktadır.Sofanın kuzeyinde yer alan ve mutfak olarak kullanılan mekanın doğu duvarındaki izlerden sonradan kapatıldığı anlaşılan kemerli bir ocak bulunmaktadır.Sofanın batısından ahşap merdivenle üst kata  çıkılmaktadır.Üst katta alt katla aynı plan şemasına sahip olup orta sofa etrafında yerleştirilmiş 4 mekandan oluşmaktadır. 6 nolu parsele, güneyinde bulunan bahçe girişinden ulaşılmaktadır.
MUSTAFA – NACİ BAŞARIR EVİ
Yapı Zemin+1 kat olarak inşa edilmiştir.Ahşap çatkı arası tuğla ve taş dolgu sistemi ile inşa edilen yapının duvar yüzeyleri tatlı kireç sıva ile sıvalıdır.Üst örtüsü ahşap kırma çatı ve alaturka kiremitten oluşmaktadır.Bacaları tamamen tuğladan yapılmış yöreye özgü bir nitelik taşımaktadır.Yapının zemin kat pencereleri dikdörtgen formlu ahşap çerçevelidir.Birinci kat pencereleri 1/2 oranında, dikdörtgen formlu ve üst kısımları yarım daire biçiminde kemerlidir.Pencerelerin alt ve üst kısımlarında geometrik formlu ahşap söveler vardır.Doğu ve güney cephelerinde katlar arasında ahşap silme bulunmaktadır.Ayrıca doğu cephede saçağın hemen alt kısmında kalem işi bitkisel motiflerle oluşturulmuş çelenkler içindearapça yazılar yer almaktadır.
İKİZLER KONAĞI (YEŞİLKAYA EVİ)
Yapının taş duvarla çevrili olan ve doğusunda bulunan avlusuna kuzeyde bulunan çift kanatlı bir kapıdan girilmektedir.Üst örtüsü ahşap kırma çatı ve alaturka kiremitten oluşmaktadır.Çatı saçak altı ahşap kaplamalıdır.Yapının pencereleri dikdörtgen formlu olup üst kat pencerelerinin üst bölümü yarım daire biçiminde kemerlidir.Tüm pencereler ahşap doğramalı olup alt ve üst kısımlarında geometrik formlu ahşap söveler mevcutur.Doğu cephenin orta kısmı geriye çekilerek cephede hareket sağlanmıştır.Kuzey ve batı cephelerinde çıkma bulunmaktadır.Doğu cephede bulunan girişle dikdörtgen planlı zemin kat sofasına ulaşılmaktadır.Sofaya altı adet pencere açılmaktadır.Sofanın kuzeyinde ve güneyinde bulunan mekanlar oda olarak kullanılmaktadır.Bu mekanlarda tavan ahşap pasalı olup süslemesiz sade ahşap dolaplar bulunmaktadır.Sofanın batısında tuvalet ve banyo olarak kullanılmaktadır.Sofanın güneyinde bulunan mutfağın tavanı ahşap pasalı olup güney duvarında ocak bulunmaktadır.Bu katta bulunan tüm mekan kapıları ahşap olup süslemelidir.Batı cephede bulunan tek kanatlı ahşap kapı aslan başı şeklinde kabartmalı kapı tokmağıyla dikkat çekmektedir.Bu kapıdan yapının ikinci katına ulaşılmaktadır.Birinci katta zemin katla aynı plana sahiptir.
HATİCE MÜHÜR EVİ
İki katlı olup ahşap çerçeveli çerçeveler arası taş dolguludur.Güney cephesi cumbalı olup cumba ahşap konsollar üzerine oturtulmuştur.Alt kat pencerelerinden bazıları değiştirilmiştir.İkinci kat konsollar üzerine çıkmalı olarak inşa edilmiştir.Pencereler ahşap çerçeveli olup iki adedi yuvarlak kemerlidir.Yuvarlak kemerli pencerelerin alt kısımları demir şebekelidir.Kuzey cephesi çift cumbalı olup cumbalar ahşap konsol üzerine oturtulmuştur.Cumbalarda dörder pencere mevcutur.Orta kısımda üç pencere vardır. Odalardan ikisinde üzüm ve yaprak motifleri ile süslü tavan göbekleri mevcuttur.Çatısı klasik Osmanlı çatısı tipinde olup kiremit örtülüdür. Yıkılmıştır.
YAŞAR ERYAŞAR  EVİ
İki katlı binanın güney cephesi orta mekanın iki yanında çıkmalı olarak inşa edilmiştir.Birinci kat pencereleri ahşap çerçeveli dikdörtgen şekillidir.Birinci kat kapısı üzerinde ahşap sundurma vardır.Çatısı alaturka kiremit örtülüdür.Çatı sundurmaları ahşap döşeme duvarların dış yüzeyleri tatlı kireç sıvalıdır.Kat yükseklikleri ahşap silmelerle belirtilmiştir.Ortada ahşap tavanlı dikdörtgen bir salon tahta döşemeli tabanlı salona altı oda açılmaktadır.Odalardan birinde motifli ahşap tavan mevcut olup tavan ortasında üzerinde üzüm salkımı motifleri bulunan bir göbek kısmı vardır.Göbek etrafında çiçek motiflerinden meydana gelen baklava dilimi tezyinat vardır.Kenarda iki bordür mevcut olup bordürler üzerinde testere dişi ve geometrik motifler vardır.Tavan altında ahşap silme görülmektedir.Tavanı süslemeli olan bu odada ahşap gömme dolaplar vardır.Dolaplar arasında mihraba benzeyen alçıdan yapılmış şerbetlik ve şerbetlik üzerinde çelenk motifleri dikkati çekmektedir.Salonun yan duvarlarında yine alçıdan nal kemerli birer adet şerbetlik mevcut olup üzerinde rozet motifleri vardır.
AVCI EVİ
Eski pzar mahallesi Meyveli Sokakta bulunmakta olup iki katlıdır.Ahşap çatmalar arası kerpiç dolgudur.Kuzey cephesi orta mekanın iki yanı birinci kat üzerine çıkmalı olarak inşa edilmiştir.Birinci kat pencereleri ahşap çerçeveli bazıları demir bazıları ahşap şebekelidir.İkinci kat orta mekan pencereleri birbirinden ahşap parvazlarlaayrılmış dört pencereli ve pencereler ahşap çerçevelidir.Orta salonda tavan göbekli olup göbek etrafında baklava dilimi testere dişi motifler bulunmaktadır.Tavan ahşap işlemelidir.Çatısı alaturka kiremit örtülüdür.
KAMİL KOLDEMİR EVİ
Bahçe içerisinde bulunan tescilli yapı zemin+1 katlı olarak ahşap çatkı arası taş dolgu sistemiyle inşa edilmiş ve cepheler kireç sıvalıdır.Üst örtüsü ahşap kırma çatı ve alaturka kiremitten oluşmaktadır.Güneyinde yer alan girişten bahçeye ulaşılmakta olup yapının girişi ise kuzeyinde bulunan kapıdandır.Güney cephenin doğu ve batı köşelerinde üçer adet bağdadi konsol üzerine oturan birer adet cumba bulunmaktadır.Güney cephenin üst kısmında bulunan pencereler 1/2 oranında kemerli diğer pencereler ise 1/2 oranında dikdörtgen formundadır.Ahşap doğramalı pencerelerin alt ve üst kısımlarında geometrik formlu ahşap söveler vardır.
HALİT ÇETİNGÖLE EVİ
Bina tamamen yıkılmıştır. İki katlı olarak inşa edilmiştir. Ahşap dikmeler arası helik taş dolguludur. Kuzey cephesi orta mekan cumbalıdır. Cumba üzeri üçgen alınlıklıdır. Birinci kat pencereleri ahşap çerçeveli, demir şebekelidir. İkinci kat cumbada, ön yüzde dört adet, yanlarda iki adet olmak üzere altı adet yuvarlak kemerli pencere mevcuttur. Çatı sundurmaları ahşap kaplı, çatı alaturka kiremit kaplıdır. Cumba ahşap iki konsol üzerine oturtulmuştur. Duvar yüzeyleri çamur sıvalıdır. Kat yükseklikleri ahşap silmelidir. Diğer cephelerde orjinal pencereler iptal edilmiş yenileri takılmıştır.  Salon tavanında ahşap göbek kısmı mevcuttur. Göbek içe doğru girmeli sekizgen formludur. Yaprak motifleriyle tezyin edilmiştir. Ahşap kapılar dantel şeklinde işlemelidir.
RIFAT ÖZTÜRK (BEKİR DEMİRCİ) EVİ
Bina yanmadan önce şu şekildeydi. Bodrum kat hariç iki katlıdır. Bodrum kat taş örgülü, birinci ve ikinci kat ahşap çatkı arası kerpiç dolguludur. Bodrum kat pencereleri taş çerçeveli demir şebekelidir. Birinci kat kuzey cephesi pencereleri kenarlarda olan üçer adedi ahşap çerçeveli, dikdörtgen şekilli, ortadaki üç adedi yuvarlak kemerli dikdörtgen şekilli olup; demir şebekelidir. Üst kat pencerleri ahşap çerçeveli olup; yuvarlak kemerlidir. Pencere ararlarında nebati motifleri mevcuttur. Kat yükseklikleri ahşap silmelidir. Güney cephede alt ve üst katın giriş kapıları mevcuttur. Ortada ahşap balkon mevcut olup; balkon korkuluğu demir şebekelidir. Güney pencerelerinden alt kattakiler kemersiz, ikinci kattakiler yuvarlak kemerlidir. Çatı sundurmaları altı ahşaptır.
OSMAN CANDAN EVİ
Bina yangınla tamamen yokolmuştur.Giriş kapısı güney cephededir. İki katlıdır. Alt ve üst kat balkon pencereleri ahşap çerçeveli ve yuvarlak kemerlidir. Pencereler demir şebekelidir. Giriş kapısı çift kanatlı ve ahşaptır. Tavanlar ahşap olup; tezyinatlıdır. Kuzey cephesinde ikinci kat cumbalıdır. Doğu cephesi boydan boya ikinci kat üzerine çıkmalı olarak inşa edilmiştir. Çatı çadır çatı tipinde olup; oluklu kiremit örtülüdür. Çatı sundurmaları ahşaptır.
SEVİM GÖKÇEN EVİ
Yapı avlulu bodrum+zemin +1 katlıdır.Üst örtüsü ahşap kırma çatı üzeri alaturka kiremitle kaplıdır. Ahşap saçakları bulunmaktadır.Yapının  doğusunda iki giriş bulunmaktadır.Bunlardan biri avluya açılmaktadır.Doğusunda volütlü bir giriş mevcuttur.Avlu girişi çift kanatlı ahşap kapı ile sağlanmış, üzeri ahşap saçakla kapatılmıştır.Saçak üzeri alaturka kiremit kaplıdır.Evin ana girişi güneyden olup, girişin iki yanında iki kat boyunca devam eden çıkmalar bulunmaktadır.Ayrıca sokağa uyumlu olarak yapının güneydoğusunda üçgen bir çıkma oluşturulmuştur.Kareye yakın dikdörtgen formlu pencereleri ahşap sövelidir.Yapıya merdivenlerle çıkılmakta olup, zemin katında sofaya açılan 2 oda bir mutfak bulunmaktadır.Ayrıca sofanın geçilen küçük bir koridor aracılığı ile doğuya açılan kapı girişinde ulaşılmaktadır.Bu koridorun içinde dolabı ve şamdanlığı olan bir oda vardır.Diğer odalarda da dolaplar mevcut olup bir oda da şerbetlik de vardır.Üst kata ahşap bir merdivenle çıkılmaktadır.İç sofalı plan tipine sahip yapının üst katında 4 oda bulunmaktadır.Odalardan birinde bir ocak ile üzerinde şamdanlık vardır.Diğerinde dolap ve şerbetlik mevcut olup, bu odanın tavanı ahşap işçiliğin güzel örneklerindendir.
NECİP YENİŞAN EVİ
Zemin ve bir kat olan yapı avluludur. Avlu kapısı ahşap çift kanatlıdır. Kapı üzerinde geometrik işlemeler vardır. Avlu girişi silmeli profilli ve  ve bitkisel motifli olup taştandır. Üst örtüsü ahşap kırma çatı üzeri marsilya kiremitle kaplıdır. Ahşap saçakları bulunmaktadır. Pencereleri dikdörtgen  planlı ve ahşap sövelidir. Yapının doğusunun bir kısmı iki kat boyunca çıkma oluşturmuştur. Balkon altı cemekanla kapatılmıştır. İç sofalı plana sahip yapının alt katında dört mekan vardır. Odalardan birinde bulunan dolap kaldırılmıştır. Diğer bir oda sonradan bölünerek lavabo oluşturulmuştur. Sofaya açılan mekanlardan birinde üst kata çıkışı sağlayan ahşap merdivenler ve kuzey yönüne açılan giriş kapısı bulunmaktadır. Üst katta dört oda ile banyo ve mutfak olarak kullanılan mekanlar vardır. Sofada ve batı yönündeki odalardan birinde bitkisel süslemeli şerbetlik mevcuttur. Batı yönündeki odaların her ikisinde de dolap bulunmaktadır. Doğusundaki oda geometrik süslemeli bir tavana sahiptir.
YARAR KARSLIOĞLU EVİ
Yapı  Zemin + 1 kat olarak ahşap çatkı arası taş dolgu sistemiyle inşa edilmiştir. Üst örtüsü ahşap kırma çatı ve marsilya kiremitten oluşmktadır. Yapı sonradan ikiye ayrılmıştır. Yapıya giriş güneydoğu cephe üzerinde yer alan iki ayrı kapıdan sağlanmakta bu kapılardan batı tarafındakinden üst kata, doğu tarafındakinden 2 nolu girişle zemin kata ulaşılmaktadır. Zemin katta bir orta sofa ve buraya açılan dört mekan vardır. Sofanın güneyinde yer alan 1 nolu mekanda ahşap doloplar ve pasalı ahşap tavan bulunmaktadır. 2 nolu mutfak içinde herhangi bezeme unsuru bulunmamakla birlikte buradan 5 nolu başka odaya geçilmektedir. Ahşap kirişlemeli bir tavanı ve ve basit bir ahşap dolabı olan odanın zeminine sonradan beton dökülmüştür. Sofanın kuzeyinde yer alan 3 nolu oda da süsleme yoktur. Ahşap pasalı tavanı bulunan odanın zeminine beton dökülmüş olup kuzey duvarında bulunan alçı niş de tahrip olmuştur. Sofanın doğusunda yer alan 4 nolu oda içinde ise yine ahşap dolap ve pasalı tavan bulunmaktadır. 1 nolu girişten tek kollu ahşap bir merdivenle ulaşılan üst katta zemin katla aynı plan özelliklerine sahiptir. Ortada büyük bir sofa yer almakta diğer tüm mekanlar buraya açılmaktadır. Bu katta tüm mekan kapıları üst kısımları başlıklı bezemelidir. Sofanın güneyinde  9 nolu oda içinde iki duvar boyunca devam eden büyük bir ahşap dolap bulunmaktadır. Tavanı ahşap pasalı olup tavana geçişlerde bağdadi devirmelere yer verilmiştir. Ayrıca duvarla bağdadi arasına da tüm odayı çepeçevre dolaşan ahşap süslemeli bir bordür yerleştirilmiştir. Sofanın doğusunda yer alan 8 nolu oda da alçı nişli ahşap bir dolap ve bezemeli tavan yer almaktadır. 7 nolu mekan ise mevcutta mutfak olarak kullanılmakta ve herhangi bir özellik taşımamaktadır. Söz konusu yapının bahçesinde, doğu köşede bir de tek katlı müştemilat yer almaktadır.
ALİ BAKIR EVİ
Geniş bir bahçe içerisinde yer alan yapının kuzey cephesi imar çalışmalarında yolda kaldığı için yıkılmıştır. Bodrum + zemin kattan oluşan yapının bodrum katı kesme taştan olup; zemin kat ahşap çatkı arası taş, tuğla dolgu sistemiyle inşaa edilmiştir. Duvarlar kerpiç harcı ile sıvalı olup; yer yer dökülmüştür. Üst örtüsü  ahşap kırma çatı ve alaturka ile marsilya tipi kiremitten oluşmaktadır. Güney cephe orta kısmı içe çekilerek hem cephe hareketlendirilmiş hem de merdiven ve bodrum kat girişleri bu kısma yerleştirilmiştir. Tüm pencereler 1/2 oranında dikdörtgen formlu ve ahşap doğramalı olup; pencerelerde geçmeli demir parmaklık bulunmaktadır. Konut olarak kullanılmakta olan yapıya batısında bulunan ve sonradan açılmış olan tek kanatlı bezemeli bir ahşap kapıdan girilmektedir. Girişte bir hol ile bu hole açılan üç oda bulunmaktadır. Holün güneyinde bulunan odanın kuzey duvarında ahşap gömme dolap ve şerbetlik bulunmaktadır. Odanın tavanı ahşap pasalı olup; merkezine bitkisel bezemeli bir göbek yerleştirilmiştir. Oda duvarları pencerelerin üst hizasından itibaren ahşap kuşak ile çevrelenmiştir. Bu kuşağın üzerinde bulunan bağdadi devirmelerle duvardan tavana geçiş sağlanmıştır. Holün güneyinde bulunan odanın tavanı ahşap pasalıdır. Holün doğusunda bulunan odanın tavanı ahşap süslemeli olup içerisinde alçı şerbetlik ve ahşap dolap bulunmaktadır.
ÖMER DÜNDAR EVİ
Bahçe içerisinde yer alan yapı bodrum + zemin + 1 katlı üstü marsilya tipi kiremitten oluşmaktadır. Üst örtüsü kırma çatıdır. Zemin katta güney cephenin orta kısmı içe çekilerek bir giriş eyvanı oluşturulmuştur. Burada yer alan giriş dikdörtgen planlı bir sofaya açılmaktadır. Sofadan üç odaya ve mutfağa ulaşılmaktadır. Sofanın batısında yer alan 1 nolu oda içerisinde ahşap bir dolap, doğuda kalan 5 nolu oda içinde dolap içinde banyo bulunmaktadır. 1,2,4,5 nolu odaların tavanı ahşap pasalıdır. Sofanın kuzeyinde yer alan 3 nolu kapı merdiven altında kalan depoya açılmaktadır. Bu merdiven daha önce evin zemin  ve üst katını birbirine bağlamakta iken sonradan yapılan değişikliklerle ilişkisi kesilmiştir. Evin üst katına yapının batı cephesinde yer alan bir girişten ulaşılmaktadır. Girişten L biçiminde ahşap bir merdivenle üst kat holüne ulaşılmaktadır. Holün doğusunda 2 nolu mutfak güneyinde 1 nolu sofa girişi bulunmaktadır. Hol tavanı ahşap pasalı olup sonradan sonradan bölünerek mutfak oluşturulmuştur. 1.Nolu giriş dikdörtgen planlı geniş bir sofaya açılmaktadır. Sofanın doğu ve batısında 3-5 nolu odalar kuzeyinde ise 4 nolu oda bulunmaktadır. Sofa ve tüm odaların tavanı ahşap pasalıdır. Giriş kapıları ahşap bezemeli olup verniklenmiştir. Sofa ile 3-4 nolu odaların duvarları duvar kağıdı ile kaplanmıştır. Ayrıca 4 nolu odanın doğu duvarında ahşap gömme dolap bulunmaktadır.
İBRAHİM ETHEM DİNÇ EVİ
Zemin + bir katlı olan yapı avluludur. Üst örtüsü ahşap kırma çatı üzeri marsilya kiremit kaplıdır. Avluya giriş doğudandır. Avlu kapısı ahşap tek kanatlı olup; üstü beşik saçakla kapatılmıştır. Evin giriş güneydendir. Üst kata çıkılan merdiven sonradan kapatılarak, çıkış yapının doğusundan sağlanmıştır. Yapı yola uyumlu olarak biçimlenmiş çıkmalar ahşap eliböğründelerle desteklenmiştir. Pencereleri 1/1 ve 1/2 oranında olup; 1/2 oranındaki pencereler ahşap sövelidir. Yapı iç sofalı plan tipindedir. Zemin katta iki oda,, üst katta üç oda ile mutfak olarak kullanılan mekan bulunmaktadır. Zemin kat önemli bir özellik göstermemektedir. Üst katta mutfak ve odalardan birinde şerbetlik ile iki odasında ve sofada dolap vardır. Kapıları geometrik süslemeye sahiptir. Tavan ve taban döşemesi ahşap olup; odalardan birinde kare formlu tavan göbeği mevcuttur.
ZEYNEP ALPER EVİ
Yapı iki katlı olup; girişin her iki tarafında iki kat boyunca devam eden çıkması mevcuttur. Yapının balkonu ahşap tavanlıdır. Üst örtüsü ahşap kırma çatı üzeri marsilya kiremit örtülüdür. Ana giriş yanında yeni bir kapı açılarak üst kat ayrı bir konut haline getirilmiştir. İç sofalı plan tipinde olan yapının alt katı kullanılmamaktadır. Alt katta dört oda vardır. Üst kata çıkış ahşap merdivenlerle sağlanmaktadır. Merdiven yüzeyinde kalem işi süslemelr vardır. Üst katta bulunan üç odanın ikisinde dolap mevcuttur. Üst katta sofa ahşapla bölünerek mutfak oluşturulmuştur. Kapı aralarında, tavan altında ve duvar boyunca yaklaşık 90 santimetre yüksekliğinde kalem işi süslemeler bulunmaktadır.
OSMAN PÖĞE EVİ
Bodrum ve tek kattan oluşan yapı avluludur. Üst örtüsü ahşap beşik çatı üzeri marsilya kiremit kaplıdır. Ahşap çatkı sistemiyle inşaa edilen evin dışı tatlı kireç sıvalıdır. Girişin her iki tarafı çıkmalıdır. Eve giriş  beş basamaklı taş merdivenle sağlanmaktadır. ½ oranındaki pencereleri ahşap söveli ve ahşap parmaklıklıdır. İç sofalı plan tipine sahip evin odalarının birinde dolap ve şerbetlik bulunmaktadır. Tavanı ahşap pasalı olan evin taban döşemesi de ahşaptandır.
OSMAN DEMİRTAŞ EVİ
Binaya giriş batı cephede olup çift katlı ahşap bir kapısı vardır. Giriş kapısının iki yanına taşmış odalardan güneydekinde dört pencere kuzeydekinde 1adet pencere mevcuttur. İkinci kat ön cephede ondört adet yuvarlak kemerli ahşap pervazlı pencere mevcuttur. Birinci kat bir salon iki oda ve bir mutfak ve bir kömürlükten müteşekkildir. İkinci kat birinci katın paralelidir.Çatısı düz kiremit örtülüdür. Çatı sundurması ahşap kaplamadır.
AVUKAT HÜSEYİN HÜSNÜ CENGİZ EVİ
Yapı  zemin +1 katlıdır. Üst örtüsü ahşap kırma çatı alaturka kiremittir. Kuzeyinde tuğla örülü iki baca vardır. Kuzeyi ve doğu cephesi sokağa bakan yapının girişi güney cephedendir. Girişin hemen güneyinde şimdi kullanılmayan kuyu vardır. Zemin katına ahşap tek kanatlı bir kapıdan girilmektedir. Girişte dikdörtgen bir sofa ve buraya açılan 3 mekan bulunmaktadır. Sofa ahşap dikmeler ve bunlara basan kemerlerle iki bölüme ayrılmıştır. Sofaya açılan mekanlardan güneybatı köşede yer alan 1 nolu mekan kışlık bir oda olup kapısı oldukça bezemelidir. Oda içinde bezemesiz ahşap dolap bulunmaktadır. Tavanı pasalı ahşap tavan zemini ise yine ahşaptır. Kuzeyde yer alan 2 ve 32 nolu mekanlar ise depo niteliğindedir. Yapının üst katına avludan tek kollu ahşap merdivenle çıkılmaktadır. Girişte bir sofa ve buraya açılan 2 oda ile mutfak bulunmaktadır. Sofa tavanı pasalı olup tavan geçişlerde bağdadi devirmeler yer almaktadır. Sofanın güneybatısında yer alan 4 nolu oda yazlık bir mekan olup içinde ortasında alçı şerbetliği olan ahşap bir dolap bulunmaktadır. Tavanı da ahşap süslemelidir.Sofanın kuzeybatısında yer alan 5 nolumekan ise kışlık oda olup içinde ahşap dolaplar ve bezemeli alçı ocak yer almaktadır. Tavanı da yine süslemelidir. Sofanın kuzeyinde yer alan 6 nolu mutfak mekanında ise yarım daire şeklinde kemerli bir ocak ile küçük ahşap bir dolap bulunmaktadır. Mutfak zemini taş, tavanı ise pasalı ahşap tavandır. Mutfağın güney duvarında sofaya açılan 2 adet penceresi bulunmaktadır.
A.NURTEN AKYOLLU EVİ
Bina zemin ve bir kat olarak ahşap çatkı arası tuğla dolgu sistemiyle inşa edilmiştir. Üst örtüsü beşik çatı olup marsilya tipi kiremitle kaplıdır. Saçak altlarında düzenli aralıklarla dizilmiş geometrik formlu ahşap payandalar bulunmaktadır. Zemin katta farklı amaçlarla kullanılan altı adet dükkan bulunmaktadır.Üsk kat boştur. Yapının doğu bölümündeki üç adet pencere yatay dikdörtgen  formlu olup; alt ve üst kısımlarında  geometrik formlu ahşap söveler bulunmaktadır. Batı kısmında bulunan diğer üç pencere ise daha büyük ve kare formlu olup; alt ve üst kısmlarında geometrik formlu ahşap söveler bulunmaktadır. Kuzey bölümünün orta cephesi içe çekilerek balkon yapılmış ve balkonun üst kısmında da çatı kaldırılarak üçgen alınlık oluşturulmuştur. Cephe özelliklerinde büyük değişiklikler olmuştur.
NUSRET ALPER EVİ
Küçük bir bahçe içerisinde yer alan yapı zemin ve bir kat olarak ahşap çatkı arası taş dolgu sistemiyle inşaa edilmiş ve kerpiç harcıyla sıvanmıştır. Üst örtüsü ahşap kırma çatı ve alaturka kiremitten oluşmaktadır. Doğu cephede pencere altlarında sıvası dökülmüş yerlerden bağdadi tekniğinin uygulandığı görülmüştür. Doğu cephede iki adet, güney cephede bir adet çıkması olan yapı “L” plan şemasına sahiptir. Dış cephe özellikleri dikkate alındığında güneybatı bölümünün yapıya sonradan ilave edilmiş olabileceği düşünülmektedir. Yapı zaman içerisinde değişiklik geçirmiş ve zemin kat duvarlarında özgün pencere biçimi ile bağdaşmayan pencereler açılmıştır. Birinci kat pencereleri kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Ahşap doğramalı pencerelerin alt ve üst kısımlarnda geometrik formlu ahşap söveler mevcuttur.
MUTAHHAR ULUSOY EVİ
Zemin + 1 katlı olan yapı avluludur. Avlu girişi batıdan olup; çift kanatlı ahşap kapıyla sağlanmaktadır. Kapı üzeri beşik saçaklı ve marsilya kiremitle kaplıdır. Evin girişi kuzeydendir. Her iki tarafında, iki kat boyunca devam eden çıkmalar bulunmaktadır. Üst örtüsü ahşap kırma çatı üzeri marsilya tipi kiremitle kaplıdır. Üst kat pencereleri ½ oranında olup, ahşap sövelidir. Sofaya açılan pencereler diğerlerine oranla daha büyüktür. Alt kat pencerleri 1/1 oranındadır.  İç sofalı plan tipine sahip yapının üst katı kullanılmamaktadır. Alt kat sofaya açılan üç oda vardır.Odalardan biri bölünerek banyo oluşturulmuştur. Odalardan birinde işlemesiz bir dolap ve niş bulunmaktadır. Alt kat fazla bir özellik göstermemekle birlikte üst katındaki ahşap işçiliği dikkat çekicidir. Üst kat sofaya dört oda açılmaktadır. Tavan ve taban döşemesi ahşaptır. Tavan göbeği dairesel formlu ve renlidir. Üst kat odalarına grilememiştir. KApılar üzerinde bitkisel motifler kullanılmıştır.
EMRULLAH ÜNSAL EVİ
Zemin + 1 kat olan yapı avluludur. Ahşap kırma çatısı marsilya kiremitle örtülüdür. Avluya giriş ahşap çift kanatlı kapıyla sağlanmaaktadır. Girişin iki tarafında iki kat boyunca devam eden boyunca devam eden çıkma bulunmaktadır. Üst kata taş merdivenlerlerle ulaşılmaktadır. 1/1 oranıdaki pencereleri ahşap sövelidir.
SAİT- BİNALİ BUDAK EVİ
Yapı zemin ve bir katlıdır. Ahşap çatkı sistemiyle inşâ edilmiş yapının üst örtüsü ahşap kırma çatı üzeri marsilya tipi kiremitle kaplıdır. Pencereleri sonradan değiştirilmiş olup; dikdörtgen formludur. Ana girişi güneydendir.Girişin batısında iki kat boyunca devam eden çıkma bulunmaktadır. Doğusunda ise ahşap payandalarla taşınan ve ahşap direklerle desteklenen bir çıkma mevcuttur. Üst kata çıkışı sağlayan merdivenler kapatılarak yeni giriş doğudan sağlanmıştır. İç sofalı plan tipinde olan yapının alt katında dört oda bulunmaktadır. Tavan ve taban döşemeleri ahşap malzemedendir. Alt ve üst katında ahşap dolaplar ve gusülhane yer almaktadır. Üst katında önceden merdiven olarak kullanılan kısım kapatılarak oda oluşturulmuştur. Eskiden sofa olan bu mekanın kuzey duvarında bir şerbetlik mevcuttur. Üst katta sonradan oluşturulan banyo ve lavabo vardır.
SEVİM USLU EVİ – 1
Bodrum + 1 katlı olan yapı avluludur. Ahşap çatkı sistemiyle inşa edilmiş yapının üst örtüsü ahşap kırma çatı üzeri alaturka ve marsilya kiremitle kaplıdır. Ahşap saçakları bulunmaktadır. Avlu girişi ahşap kapıdan olup; kapı üzeri ahşap saçakla örtülüdür. Ahşap saçak üzeri alaturka kiremitle kaplıdır. ½ oranındaki pencereler altında ahşap söveler mevcuttur. Eve girişi iki-üç basamaklı taş merdivenle sağlanmaktadır. İç sofalı plan tipinde olan yapıda sofaya açılan üç oda bulunmaktadır. Odalarda dolaplar ve şerbetlik vardır. Dolapların üzeri geometrik desenli olup; dolaplar renklidir. Tavanı ahşap işlemenin güzel örneklerindendir.
SEVİM USLU EVİ – 2
Yapı zemin + 1 katlıdır. Ahşap çatkı sistemiyle inşa edilmiş yapının üst örtüsü ahşap kırma çatı üzeri alaturka kiremitle kaplıdır. Yol çalışması sırasında yapının doğu kısmı kesilerek yola dahil edilmiştir. Ana giriş avludan sağlanmaktadır. Yapıya kuzeyden taş merdivenlerle çıkılmaktadır. İç sofalı plan tipine sahip yapının tavan ve taban döşemesi ahşaptır. Özellikle yola bölünmüş oda bitkisel motifli tavan işlemeleriyle dikkat çekmektedir. Tavanın ortasında yine bitkisel motifli tavan göbeği bulunmaktadır. Bu odadaki ahşap dolabın bir bölümü kaldırılmıştır. Ahşap kapılar üzerinde geometrik ve bitkisel motifler bulunmaktadır. Dört odalı yapının mutfak olarak kullanılan bölümünde gusulhane mevcuttur.
 HALİL SAVAŞ EVİ
Zemin + bir katlı olan yapı avluludur. Ahşap çatkı sistemiyle inşa edilmiş yapının üst örtüsü ahşap kırma çatılı olup; üzeri marsilya kiremitle kaplıdır. Üst kata çıkış ahşap merdivenlerle sağlanmaktadır. Girişin her iki tarafında iki kat boyunca devam eden çıkmalar bulunmaktadır. Kareye yakın dikdörtgen formlu pencereleri ahşap sövelidir. İç sofalı plan tipine sahip yapının, üst katı bölünerek iki ayrı konut olarak kullanılmaktadır. Alt katına girilememiştir. Üst katta sofa ve bir oda bölünerek iki ayrı konut kullanımı için sofa ve mutfak oluşturulmuştur. Mutfakta yarım daire kemerli bir niş bulunmaktadır. Sofada duvar boyunca devam eden yaklaşık 90 santimetre yüksekliğinde kalem işi renkli süslemeler vardır. Sofada şerbetlik bulunmaktadır. Renkli pasalı tavanı ahşaptır. Odalardan birinde kalem işi bezemeli renkli bitkisel motifli şerbetlik ve dolap vardır. Bitkisel ve geometrik motifli kapılar renklidir.Üst katın bölünmüş diğer kısmına  ayrı bir kapıdan girilmektedir. Girişte merdivenler bulunan bu kısımda iki oda ve mutfak bulunmaktadır. Ayrıca odalardan birinde dolap, diğerinde ocak bulunmaktadır.
FADİME YURDAKUL EVİ
Zemin + bir kat olan yapının üst örtüsü ahşap kırma çatı üzeri alaturka kiremitle kaplıdır. Girişi kuzeyden olan evin her iki tarafında iki kat boyunca devam eden çıkmalar bulunmaktadır. Pencereleri ½ oranındadır. Giriş üzerindeki üst kat pencereleri yarım daire kemerlidir. İç sofalı plan tipine sahip evin alt ve üst katlarında ikişer oda vardır. Alt kattaki mekanlardan biri mutfak olarak kullanılmaktadır. Alt kat mekanlarda işlemesiz dolaplar mevcuttur. Üst kata çıkış ahşap merdivenlerle sağlanmaktadır. Üst kattaki odalardan birinin tavan ve dolabında yangın sonucu oluşan tahribat gözlenmiştir. Sofada ahşap sedir bulunmaktadır. Diğer oda da bulunan dolap ahşap işçiliği ile dikkat çekicidir. Tavan ve taban döşemesi ahşap olup elips formlu bitkisel motiflerle süslü tavan göbeği mevcuttur.
ABDÜLKADİR YİĞİTBAŞ EVİ
Bodrum + 1 kat olan yapı avluludur. Üst örtüsü ahşap kırma çarı üzeri marsilya kiremit kaplıdır. Pencereleri ½ oranında olup aahşap söveli ve demir parmaklıdır. Girşin iki tarafında çıkma bulunmaktadır. Yapının içine girilememiştir.
AKYOL EVİ
Küçük bir bahçe içerisinde yer alan yapı zemin ve bir kattan oluşmaktadır. Zemin kat sarı kesme kum taşı, birinci kat ahşap çatkı arası taş ve tuğla dolgu sitemiyle inşaa edilmiştir. Üst örtüsü ahşap kırma çatı olup; alaturka ve marsilya tipi kiremitle kaplıdır. Doğu cephesinde iki, batı cephesinde ise bir adet çıkması bulunmaktadır. Orjinal pencereler ½ oranında dikdörgen formlu olup; bazı pencereler sonradan değiştirilmiştir. Ahşap doğramalı pencerelerin alt ve üst kısımlarında geometrik formlu ahşap söveler mevcuttur. Taş duvarla çevrili bahçenin giriş kapısı batıda yer almaktadır. Yapının batı ve güneyinde birer giriş yer almaktadır. Batısında yer alan çift kanatlı ahşap kapıdan zemin kat kuzey bölümü ile üst kata ulaşılmaktadır. İçine girilememiştir. Güneyde yer alan kapıdan kuzey- güney yönünde uzanan koridora ulaşılır. Koridorun doğu ve batısında birer mekan bulunmaktadır. Doğusunda yer alan mekanın tavanı ahşap pasalı olup; birde ahşap dolap mevcuttur. Diğer mekan da bir ocak bulunmaktadır.
NAFİZ MARAŞ EVİ
Konut olarak kullanılmakta olan yapı, zemin + 1 katlı olup; ahşap çatkı arası taş dolgu sistemiyle inşaa edilmiş ve sonraki yıllarda çimento ile sıvanmıştır. Kuzey cephesinde üç adet, doğu cephesinde bir adet çıkması bulunan yapının zemin katına doğu cephede yer alan demir kapıdan girilmektedir. Bu giriş, tavan kaplamasından sonradan yapıldığı anlaşılan bir duvarla oluşturulan koridora açılmaktadır. Bu koridorun bitiminde dikdörgen planlı bir sofa ile sofa etrafında sıralanmış depo, banyo, lavabo ve oda olarak kullanılan üç mekan ile üst kata çıkışı sağlayan merdiven bulunmaktadır. Giriş koridoru; zemin katta yer alan odanın bölünmesiyle oluşturulmuştur. Yapının plan şeması dikkate alındığında, giriş kapısının kuzey cephe üzerinde olduğu ancak; sonradan kapatıldığı anlaşılmaktadır. Üst katta, merdiven holünün bir oda ile kuzeyinde sonradan yerleştirilmiş bir kapının açıldığı dikdörtgen planlı sofanın tavanı ahşap pasalıdır. Ayrıca, odanın tavanı ahşap pasalı olup; güneyinde dolap yer almaktadır.Sofanın batısında bir oda ve mutfak olarak kullanılan mekan bulunmaktadır. Bu katta sofa girişi dışındaki tüm kapılar ahşap süslemelidir. Yapıda cephelerde yer alan özgün pencereler kısmen veya tamamen kapatılmıştır. Kareye yakın dikdörtgen formlu pencereler ile ½ oranındaki dikdörtgen formlu pencerelerin tümü ahşap doğramalıdır. ½ oranında dikdörtgen formlu pencerelerin alt ve üst kısımlarında geometrik formlu ahşap söveler mevcuttur
OSMAN DUYAR EVİ
Avlu içerisinde yer alan yapı, zemin ve bir kattan oluşmaktadır. Ahşap çatkı arası tuğla ve taş dolgu sistemiyle inşâ edilen yapının duvar yüzeyleri çimento sıvalıdır. Üst örtüsü ahşap kırma çatı ve alaturka ile marsilya tipi kiremitten oluşmaktadır. Kirpi saçaklı, tuğla örgü bacası bulunmaktadır. Avlu girişi güney cephede bulunan üzeri ahşap sundurmalı çift kanatlı, ahşap kapıdan olup; kapı tokmakları el şeklinde süslemeli ve oldukça dikkat çekicidir. Konut olarak kullanılmakta olan yapıya doğu cephe üzerinde bulunan kapıdan girilmektedir. Girişte tavanı ahşap pasalı dikdörtgen planlı bir sofa ile buraya açılan dört mekan bulunmaktadır. Mekanların giriş kapıları ahşap ve süslemesiz olup; üst kısımlarında başlık bulunmaktadır. Tüm odaların tavanı ahşap pasalı olup; bazılarında ahşap dolaplar bulunmaktadır. Mutfağın kuzey duvarında kipi saçaklı büyük bir ocak bulunmaktadır. Ocak sonradan kapatılmıştır. Yapının güneydoğu köşesinde yer alan mekanın pencereleri ½ opranında, dikdörtgen formlu olup; güney cephe üzerinde olanların üst kısımlarında üçgen formlu başlık bulunmaktadır. Ayrıca pencerelerde geçmeli demir parmaklık bulunmaktadır.
ŞÜKRÜ GÖNCÜ EVİ
Zemin + 1 kat olarak ahşap çatkı arası taş dolgu sistemiyle inşa edilmiştir. Üst örtüsü ahşap kırma çatı ve alaturka kiremitten oluşmaktadır. Güneyinde küçük bir bahçesi bulunan yapının girişi güneyinde bulunan tek kanatlı ahşap kapıdandır. Güney cephenin orta bölüme içe çekilerek cephede hareket sağlanmış ve üst katta balkon oluşturulmuştur. Balkon kısmında zemin katta 1/1 oranında dikdörtgen formlu balkonun doğu ve batısında kalan bölümlerde 1/1 oranında kare formlu pencereler bulunmaktadır.
YURDAGÜL DÜLGER EVİ
Taş duvarla çevrili küçük bir bahçe içinde yer alan yapı zemin ve bir kat olarak ahşap çatkı arası taş dolgu sistemiyle inşâ edilmiş ve cepheler kerpiç sıvalıdır. Üst örtüsü ahşap kırma çatı ve alaturka kiremitten oluşmaktadır. Güney cephe orta bölümü içe çekilerek cephede hareket sağlanmış ve üst katta  da balkon oluşturulmuştur. Bu kısım çatıya üçgen alınlık olarak yansımıştır. Doğu cephesi yol üzerinde yer alan yapının iki ayrı girişi bulunmaktadır. Zemin kata, doğu cephede yer alan bahçe girişinden sonra yapının güney cephesinde bulunan ahşap kapıdan ulaşılmaktadır. Zemin kat bir orta sofa ve buraya açılan beş mekandan oluşmaktadır. Tüm mekanların tavanları ahşap direkli olup; sofa ile iki odanın zemini ahşap, diğer mekanların zemini ise betondur. Yapının birinci katına kuzey cephede yer alan ve sonradan yapılmış olan betonarme bir merdivenle ulaşılmaktadır. Bu katta zemin katla aynı plan tipine sahiptir. Ortada bir sofa ve bu sofaya açılmış beş mekan bulunmaktadır.Bütün mekanların tavanı ahşap pasalı olup; zeminlerde ahşap döşemedir. Sofanın güneyinde balkon bulunmaktadır.
NAİLE UTKU EVİ
Bahçe içerisinde yer alan yapı bodrum, zemin ve bir kat olarak inşâ edilmiş olup; bodrum ve zemin kat kesme  ve moloz taştan, birinci kat ise ahşap çatkı arası taş ve tuğla dolguludur. Üst örtüsü ahşap kırma çatı ve marsilya tipi kiremitten oluşmaktadır. Konut olarak kullanılmakta olan yapının taş duvarla çevrili bahçesine, batısında bulunan bahçe girişinden ulaşılmaktadır. Yapının zemin kat ve birinci kat girişleri ise güney cephede yer almaktadır. Güney cephenin orta kısmı içe çekilerek hem cephe hareketlendirilmiş hem de merdiven ve girişler bu kısma yerleştirilmiştir. Zemin kat pencereleri ½ oranında dikdörtgen formlu olup; birinci kat pencerleri ise güney cephenin orta bölümünde ½ oranında dikdörtgen formunda iken diğer taraflarda kareye yakın dikdörtgen formludur. Yapının zemin katına ahşap tek kanatlı bir kapıdan girilmektedir. Girişte dikdörtgen bir sofa ve buraya açılan üç oda ve bir mutfak bulunmakatdır. Bir oda ve mutfak dışındaki diğer mekanların tavanı ahşap pasalıdır. Sofanın doğu ve batısında bulunan odalarda ahşap dolaplar bulunmaktadır. Yapının birinci katına güney cephede bulunan taş merdivenle ulaşılmaktadır. Bu katın girişi de tek kanatlı ahşap bir kapıdan olup; zemin katla aynı plana sahiptir. Dikdörtgen planlı bir sofa ile üç oda ve mutfak bulunmaktadır.Doğu ve batı odalar ve mutfakta ahşap dolap yer almaktadır. Mutfakta ocak vardır. Tüm mekanların tavanı ahşap pasalıdır.
MEHMET EKİNCİ EVİ
Eğimli bir alanda bulunan yapı batı cepheden tek katlı gözükmekle birlikte, güney ve doğu cephelerde  zemin ve bir kat olarak inşa edilmiş olup; üst örtüsü ahşap çatı ve marsilya tipi kiremitten oluşmaktadır. Güney cephe orta kısmı içe çekilerek hem cephe hareketlendirilmiş hem de merdiven ve girişler bu kısma yerleştirilmiştir. Konut olarak kullanılmakta olan yapının üst katı sonradan bölünmüş ve iki ayrı aile tarafından kullanılmaktadır. Bu nedenle yapının batı cephesinde sonradan ilave dilmiş giriş bulunmaktadır. Güney cepheden girilen zemin kat ortada bir sofa, iki oda ve mutfaktan oluşmaktadır. Sofanın doğusundaki odanın tavanı ahşap pasalı olup diğerlerinki ahşap direklidir. Yapının birinci katının doğu bölümüne güney cephede bulunan betonarme merdivenle ulaşılmaktadır. Tek kanatlı ve ahşap süslemeli olan kapı sofaya açılmaktadır. Özgün plan yapısı sonradan yapılan müdahelelerle değiştirilmiş olan evin bu bölümünde sofa etrafında mutfak ve dört oda bulunmaktadır. Ahşap ve tek kanatlı kapıları başlıklı ve süslemelidir. İki odada süslemeli ahşap dolap bulunmaktadır. Yapının birinci katının batı bölümüne, batı cephede bulunan, sonradan açılmış tek kanatlı ahşap kapıdan ulaşılır. Burada sonradan bölünerek oluşturulduğu anlaşılan sofa, iki oda, koridor, tuvalet ve mutfak bulunmaktadır. Odalarda süsleme yoktur. Yapının cepheleri çimento sıvalı olup; özgün pencereleri değiştirilmiştir.
AHMET ERKILIÇ EVİ
Küçük bir bahçe içerisinde yer alan yapı zemin ve bir kat olarak ahşap çatkı arası taş dolgu sistemiyle inşaa edilmiş ve kerpiç harcıyla sıvanmıştır. Üst örtüsü ahşap kırma çatı ve alaturka kiremitten oluşmaktadır. Doğu cephede pencere altlarında sıvası dökülmüş yerlerden bağdadi tekniğinin uygulandığı görülmüştür. Doğu cephede iki adet, güney cephede bir adet çıkması olan yapı “L” plan şemasına sahiptir. İçine girilemeyen yapının dış cephe özellikleri dikkate alındığında güneybatı bölümünün yapıya sonradan ilave edilmiş olabileceği düşünülmektedir. Yapı zaman içerisinde değişiklik geçirmiş ve zemin kat duvarlarında özgün pencere biçimi ile bağdaşmayan pencereler açılmıştır. Birinci kat pencereleri kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Ahşap doğramalı pencerelerin alt ve üst kısımlarnda geometrik formlu ahşap söveler mevcuttur.
FAZLI İÇDUYGU EVİ
Zemin + 1 kat olan yapı avluludur. Ahşap çatkı sisitemiyle inşa edilmiş yapının üst örtüsüahşap kırma çatılı olup üzeri marsilya kiremitle kaplıdır. Avlu giriş kapısı kesme taştan olup volütlüdür. Üstü ahşap beşik saçakla kaplıdır. Tek kanatlı demir kapısı üzerindeki tokmak dikkat çekicidir. Pencereleri kareye yakın dikdörtgen formludur.Giriş üzerindeki üst kat pencereleri 1/2 oranında ve ahşap sövelidir. Girişin her iki tarafı iki kat boyunca çıkmalıdır.
MUTEBER KILIÇASLAN – İHSAN ALTUNOK EVİ
601 ada, 1 parselde bulunan yapı avlu içerisinde yer almakta olup; zemin ve birinci kattan oluşmaktadır. Yapının duvar yüzeyleri çimento sıvalıdır. Üst örtü ahşap beşik çatı ve marsilya tipi kiremitten oluşur. Yapının üst katına kuzey cephede bukunan merdivenle ulaşılmaktadır. Girşte “L” planlı bir sofa bulunmaktadır. Bu sofaya üç oda ve mutfak açılmaktadır. Oda mekan kapıları ahşap ve süslemelidir. İki odanın tavanı ahşap pasalıdır. Yine odanın birinde ahşap gömme dolap, alçı şerbetlik ve ocak bulunmaktadır. Tavanı ahşap çıtalıdır.Yapının pencereleri kareye yakın dikdörtgen formludur. Sıvası dökülen yerlerden anlaşıldığına göre yapı tuğla ile inşa edilmiştir. 2 parselde bulunan yapı ile bütün olduğu ancak sonradan yapılan ilavelerle iki ayrı ailenin kullanacağı biçimde bölünmüştür. 2 parselde yer alan yapıya girilememiştir. Söz konusu bu yapının kuzeydoğusunda yer alan bahçe girişi küçük bir valuya açılmaktadır.Yapı Çimento sıvalıdır. AHşap çatkı arası taş dolgu sistemiyle inşa edilmiştir. Üst örtü kırma çatı olup; marsilya tipi kiremitle kaplıdır. Saçak altları kuzey ve doğu cephelerde ahşap kaplamalı olan yapının zemin kat ve birinci katlarını ayrı aileler kullanmaktadır. Yapının pencereleri kareye yakın dikdörtgen formda olup; bazılarında ahşap söve bulunmaktadır.
ERGİN EVİ
İki katlı ahşap evin etrafında bahçesi bulunmaktadır. Çatısı marsilya tipi kiremitle kaplıdır.
 ARAPDEDE CAMİİ
Cami kareye yakın dikdörtgen planlı,düz tavanlıdır. Harimin kuzeyinde önü balkon gibi çıkıntı yapan bir mahfil bulunur. Harimin kuzeybatı köşesinde kare kaideli yuvarlak gövdeli bir minaresi vardır. Son cemaat yeri sonradan yapılan ince bir duvarla ayrılarak doğu kısmında küçük bir oda oluşturulmuştur.
ARAPDEDE CAMİİ MEZARLIĞI
Caminin bahçesinde ve caminin doğusunda, batısında ve güneyinde toplam yirmidört adet tüf taşı ve mermer mezar kitabeli mezar yer almaktadır.Mezar taşları değişik tiplerde yapılmıştır.Çoğunun üzerinde eski yazı kitabeler mevcuttur.
CEVHERİ ALİ EFENDİ CAMİİ
Aşağıçatak mahallesi Sungurlu Caddesi üzerinde bulunmakta olup dikdörtgen planlı tek minarelidir. Minare tek şerefelidir. Cami inşasında yapı malzemesi olarak taş kullanılmıştır. Tavan ve taban ahşap olup tavan ortasında içiçe üç kare şeklinde bir göbek kısmı mevcuttur. İçteki kare içinde dairevi bant ve yıldız motifleri işlenmiştir. Göbekte şahane bir ağaç oymacılığı vadır. Adeta telkari bir şekilde işlenmiştir. Tavanda göbek etrafında baklava dilimi motifleri yer almaktadır. Mihrap yuvarlak kemerli olup taştır. Sonradan yağlı boya ile boyanmıştır. Minberi ahşap olup altıgen motiflerle süslenmiştir. Orta mekanın güneyinde üstte üç altta iki, doğuda üste iki altta iki, batıda üstte iki, altta iki adet pencere mevcuttur. Alttaki pencereler demir şebekelidir. Doğu ve batıda üst pencereler altında duvara bitişik biçimde içe çıkmalı ince ağaç sutunlu, yedişer ahşap sütunlu balkon kısımları mevcuttur. Bu balkonları kemerli kısımlarında fresk ve kufi yazılar vardır. Orta mekanla son cemaat mahali arasında ağaç direklerle ayrılan ikinci bir mekan mevcuttur. Üstte direk aralarında çok ince bir ahşap oymacılık görülmektedir. Oymalarda yaprak, çiçek ve yıldız motifleri işlenmiştir. Son cemaat mahalinin üzerinde orta mekana doğru uzanan balkon kısmı dört ağaç sutunlu beş revaklıdır. Sütun araları revak kısımları altıgen yaprak, çiçek motifleri ile bezenerek şahane bir ahşap oymacılığı örneği ortaya konulmuştur.Ayrıca sutunlar üzerinde kufi yazılar vardır. Revakların üst kısmında freskler mevcuttur. Balkon kısmı ahşap olup korkuluk kısımlarıda  ahşaptır.
CEVHERİ ALİ EFENDİ CAMİİ MEZARLIĞI
Tescilli camiin etrafında tüf taşı ve mermerden yapılmış kitabe ve sandukalar olan bir mezarlıktır. Batı kısımdaki bölümün etrafı duvarla çevrilmiştir. Bu bölümdeki mezarların kitabeleri daha ince işçiliğe sahiptir. 32 adet mezar bulunmaktadır.
BAŞÇAVUŞ CAMİİ
İç mekan kare planlıdır. Mihrabı tezyinatsız olup mihrap üzerinde aynı seviyede devam eden ağaçtan oyma stilize dal ve çiçek motifleri yer almıştır. Güney cephede ve tavana yakın yerlerde sivri nal kemerli alçı işleri renkli camlarla bezeli pencereler mevcuttur. Duvarların her tarafına usluba sokulmuş mekanlar içerisine gül ve benzeri çiçek motifleri yerleştirilerek tezyinat derinleştirilmiştir. Minber ahşaptan yapılmıştır. Kenarları kafes tezyinlidir. Kadınlar mahfili doğu ve batı kenarında oyma parmakçaklı korkuluklarla kaplı iki kişi sığabilecek birer uzantıyla güney duvarına kadar devam etmektedir. Camiin dışında bir süsleme görülmez. Harimde ise en yoğun süsleme ahşap ve kalem işi bezemelerdir. Tavan kabartma Barok motiflerle ve kalemişi kompozisyonlarla halı gibi işlenmiştir.
BAŞÇAVUŞ CAMİİ MEZARLIĞI
Tescilli olan Camii üç tarafında bulunan bahçe içerisine yerleştirilmiş çok az sayıda mermer çoğunluğu tüf taştan olan toplam 38 adet mezar bulunmaktadır. Mezarların bir çoğu yok olmaya yüz tutmuştur.
ŞEYH HACI AHMET EFENDİ CAMİİ VE TÜRBESİ
Camiyi Şeyh Hacı Ahmet Efendi yaptırmıştır. Keramet sahibi olduğu söylenilen bu zat H.1313 tarihinde vefat etmiştir. İnce uzun minare ise 1956 larda yapılmıştır. Beton merdivenle çıkılan üzeri saçaklı bir düzlükten ana mekana girilmektedir.Mihrabı sadedir. Ağaçtan yapılmış olan minberin külah kısmından itibaren duvarlara yapıştırılan kartonlar üzerine yapıştırma ayeti kerimeler yazılmıştır. Tek katlı olan camiyi ısıtan pencereler üzeri düz olup dikdörtgen şekillidir. Bunlar demir kafeslerle tahkim edilmiştir. Duvarlarda oldukça fazla levha vardır.Bunlardan el yazması olanlar enterasandır. Basit kare kabartmalarla tezyin edilen ahşap tavan malesef boyanmıştır. Kadınlar mahfilinin mihrap çephesinden görülen ahşap kafesleri enterasandır. Caminin kuzey doğusuna bitişik bir türbe vardır ki tek kubbe ile örtülmüştür. 1313′ lerde vefat eden hayratın sahibi Şeyh Hacı Ahmet Efendi ile oğulları Muhittin ve Bedrettin efendilere ait bir türbedir. Muhtelif levhalarla tezyin edilen bu sade türbedeki Milya-i Saadet olması muhtemel güney duvarının sağ köşesindeki levha önem taşımaktadır.
ŞEYH HACI AHMET EFENDİ CAMİ MEZARLIĞI
Türbenin dışında 6 adet mezar bulunmaktadır. Camiin doğu kısmındaki geniş ve ağaçlıklı bahçe içerisinde sağa sola serpiştirilmiş vaziyette  tüf ve mermerden yapılmış irili ufaklı mezarlar bulunmaktadır. Bu mezarların mezar taşlarında eski yazı kitabeler görülebilmektedir. Çoğu mezar yok olmaya yüz tutmuştur.
ŞEYH NECDİ MESCİDİ
Yozgat ili merkezinde Lise Caddesi üzerinde bulunmakta olup kesme taştan tek katlı olarak inşa edilmiştir. Binaya giriş güney cephedeki iki sutun üzerinde yükselen aynalı tonozlu bir kapıda sağlanmıştır. Giriş kapısı silme taş çerçeveli ve ahşap kanatlıdır. Binaya giriş cephesinde kapının sağında yuvarlak kemerli silme taş çerçeveli demir şebekeli altı adet solunda dört adet olmak üzere 10 penceresi mevcuttur. Ayrıca kapı üzerinde elips şekilli küçük bir pencere vardır. Kapı üzerinde üçgen alınlıklı çatı sundurması bulunmaktadır. Çatı sundurmaları ahşap kaplıdır. Çatı marsilya tipi kiremitle örtülüdür. İçerde ahşap tavanla küçük bir salon mevcut olup okuma salonlarının birinin tavanında ortada kare şeklinde iç içe iki sıra işlemeli bir göbek kısmı mevcuttur. Salon etrafında salona açılan dört oda vardır. Onlardan birinden üstte bulunan bir odaya merdivenli bir çıkış vardır.
NAMAZGAH CAMİİ
Çatısı Marsilya tipi kiremitle örtülü dıştan sıvalı olan Caminin kuzey cephesinde bulunan pencereler hariç diğer pencereler kesme taştan ve yuvarlak kemerlidir. Camiye kuzeyde yer alan yarım daire şeklindeki dört adet basmakla çıkılmaktadır. Son cemaat yerine geçişi sağlayan dikdörtgen formlu kapının sonradan yapıldığı anlaşılmaktadır.Ayrıca caminin kuzey cephesinin geç dönemlerde tadilat gördüğü tesbit edilmiştir. Bu tadilat esnasında eski sutunlara ait kaide ve başlıkları görmek mümkündür. Günümüzde dış cephesi sıvalı olan caminin harime geçişi sağlayan kapısı ahşap çift kanatlı ve kesme taş yuvarlak kemerlidir. Harim çıtalı düz ahşap tavanlı olup tavan ortasında yer alan göbek bitkisel şeritlerle çevrili ve aşı boyalıdır.Kadınlar kısmı tavanı ise C ve S kıvrımlardanoluşan petek şeklindeki çıtalı büyük kare göbeğin ortasında dilimli dairesel düzenleme görülmektedir. Kuzeyde yer alan kadınlar mahfili dört ahşap direğe oturmakta ve harimden ahşap kafeslerle ayrılmaktadır. Caminin kuzey batısında bulunan minare kesme taş kaideli olup 1950 yılında yapılmıştır. Camiye ait herhangi bir yazılı kaynağın elimizde olmamasına rağmen 19 yy. sonlarında yapıldığı tahmin edilmektedir.
SAĞIR MUSTAFA AĞA (SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ) CAMİİ
Camiin bahçesindeki mezarlar 1989 yılında tescil edilmiştir. Dikdörtgen planlı olup, kesme ve moloz taş ile inşa edilmiştir. Son cemaat yerine çift kanatlı bir kapı ile girilmektedir. Harim kapısı orijinal olup, taş söveli, kemerli ve çift kanatlıdır. Harim içindeki Barok tarzı süslemeler 1953 yılındaki onarımda yapılmıştır. Minber ve vaiz kürsüsü orjinaldir.
SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ CAMİİ MEZARLIĞI
Tescilsiz olan caminin doğusunda ve bir bahçe içerisinde tüf taşından yapılmış bir tanesi beton toplam 35 adet mezardan oluşan mezarlık yer almaktadır. Mezar taşlarının kimisi üzerinde eski yazı kimisi üzerinde yeni yazı kitabeler mevcuttur. Mezar taşları klasik tarzdadır.
ALACALIOĞLU CAMİİ
Dikdörtgen planlı, tavanı ahşap olup düzdür. Taban tahta döşemelidir.Mihrabı yuvarlak kemerli ve nişli olup sarı renk yağlıboya ile boyanmıştır.  Minberi ahşap olup sadedir. Alt katta güneyde iki doğuda üç batıda üç adet yuvarlak kemerli taş çerçeveli pencereler mevcuttur. Üstte kuzey hariç diğer yönlerde yuvarlak kemerli birer adet pencere vardır.Son cemaat mahalli tabanı beton tavanı ahşaptır. Orta mekandan son cemaat mahaline açılan taş çerçeveli yuvarlak kemerli ahşap bir kapıyla girilir. Son cemaat mahalinin üzerinde ahşap balkon mevcuttur. Minare taş örğülü olup merdivenleri tüm taş basamaklıdır. Minareye son cemaaat yerinin dogusundan taşçerçeveli yuvarlak kemerli ahşap kemerli bir kapıyla girilmektedir. Caminin doğu cephesinde bahçede beş adet kitabeli İslami mezar bulunmaktadır.
ALACALIOĞLU CAMİİ MEZARLIĞI
Caminin doğusunda yer alan dar ve çevresi duvar ile örülü bahçede yer alan ikisi mermer üçü tüf taştan yapılmış olan ve biri kırık durumda bulunan mezarlık bulunmaktadır. Mezar taşları şekil itibari ile hemen hemen aynıdır.
NAKİPZADE CAMİİ
Yozgat merkez Köseoğlu mahallesinde bulunmakta olup dikdörtgen planlıdır. Taban ve tavan ahşap döşeme olup tavanda ortada üç kademeli dikdörtgen şeklinde göbek kısmı mevcuttur. Tavan kenarların da buğday başağı motifiyle süslü bordür mevcuttur. Yuvarlak kemerli renkli mermerden yapılmış mihrap kısmı vardır. Mihrap çevresi yağlı boya ile çevrelenmiştir.Doğu duvarında tahminen birbuçuk metre yükseklikte duvara oyulmuş durumda bir kürsü kısmı mevcuttur. Kürsü yuvarlak kemerli ve ahşap korkulukludur. Kemer üçgeninde rozet motifi yer almaktadır. Son cemaat mahalli üzerinde ahşap korkuluklu balkon kısmı mevcuttur. Son cemaaat mahalli dört sutun üzerine oturtulmuş üç revaklı olup bu mahalin tabanı taş tavanı ahşap döşemedir. Camiye giriş kuzey cephede yer alan silme taş çerçeveli yuvarlak kemerli ahşap kanatlı bir kapıdan sağlanmıştır. Kapı üzerinde mermer üzerine yazılmış inşa kitabesi vardır.Kitabedeki tarih H.1260 olarak okunmaktadır. Kitabe iki sütun halinde olup her sütun araları cetvelli altta satır yazılı ayrıca her bir sutun altına kapsayan yedinci bir satır mevcuttur. Kitabenin caminin esas inşa kitabesi olmadığı eski bir medreseye ait kitabe olduğu söylenmektedir. Caminin minaresi kesme sarı taştan yapılmış olup tek şerefelidir. Minarenin kaidesi dikdörtgen prizma şeklindedir. Batı cephede altta üç üstte üç adet kuzeyde güneyde altta iki üstte üç ,doğuda  altta üç üstte üç adet yuvarlak kemerli silme taş çerçeveli pencereler yer almaktadır.Minareye son cemaat mahalinin sağ tarafından yuvarlak kemerli ahşap kanatlı bir kapı ile girilmektedir.
NAKİPZADE CAMİİ MEZARLIĞI
Tescilli olan caminin batısında ve güneyinde tüf ve mermer taşlardan yapılmış toplam 17 adet mezar bulunmaktadır.Bu mezarlardan birkaçı çok yenidir. Mezarların bazısı üzerinde eski yazı bazısı üzerinde yeni yazıyla kitabeler bulunmaktadır. Süslemeler klasiktir.
MUSA EFENDİ CAMİİ
Yukarı Nohutlu Mahallesi Musa Sokakta bulunmakta olup dikdörtgen planlıdır. Yapı malzemesi olarak kesme ve moloz taş kullanılmıştır. Taban ve tavan ahşap döşeme olup tavanda baklava dilimi süslemeler mevcuttur. Duvarda alt ve üst pencereler arasında kalan boşlukları çepeçevre saran bir kuşak halinde sülüs yazı mevcuttur. Yuvarlak kemerli nişli bir mihrabı olup mihrap sonradan yağlıboya boyanmıştır. Caminin orta mekanında altı adet pencere mevcuttur. Üstteki pencereler yuvarlak kemerlidir. Son cemaat yeri sonradan odalara bölünmüştür. Orta mekandan son cemaat mahaline iki pencere açılmıştır. Camiye son cemaat yerinden geçilerek taş çerçeveli yuvarlak kemerli ahşap bir kapı ile girilir.Kapı üzerinde iki sutun halinde üçer satır kitabe ve H.1210 tarihi mevcuttur.Son cemaat mahalinin üzerinde orta kısma doğru uzanan ahşap bir balkon kısmı vardır. Balkon korkulukları ahşaptır. Balkonun güneyinde iki adet batısında iki adet pencere vardır. Son cemaat mahalinin tabanı taş çerçeveli yuvarlak kemerli ahşap kapı ilegirilmektedir. Minare taş ve tuğladan almaşık sistem örgülüdür. Çatısı alaturka kiremit örgülü olup çatı sundurmaları ahşaptır.
MUSA EFENDİ CAMİİ MEZARLIĞI
Tescilli caminin üç tarafında yer alan mezarlıktaki mezarlar tüf ve mermer taşlardan yapılmıştır. Eski mezarların yanısıra yeni mezarlarla da karşılaşmak mümkündür.Ancak mezarlığın büyük bir kısmı çalı çırpı arasında kaybolmuş vaziyettedir. Buna rağmen yapılan tesbitte toplam 52 adet eser görülmüştür.Kimisi üzerinde kitabe mevcut olup mezar taşları klasik tarzdadır.
KAYYUMZADE CAMİİ
Kayyumzade Camii kargir, ahşap kırma çatılı tek mekanlı bir harim ile son cemaat yeri ve bunun üzerinde mahfil katından oluşmaktadır. Günümüzdeki hali ile üç basamaklı bir merdiven ile ulaşılan son cemaat yeri ahşap doğramalı pencereler ve ahşap panelle kapatılmıştır. Mekanın doğusu ahşap bölme elemanlarla bölünerek bir imam odası oluşturulmuştur.Batıda ise yine ahşap bir bölme duvarla minare  merdivenine açılan kapı ile mahfil katına çıkan merdiven alanı ayrılmıştır. Son cemaat yerinin güney duvarında harime açılan kapı yapının simetri aksından doğuya kaymış olarak yerleştirilmiştir. Kapı kemeri üzerinde taşa yazılmış kitabe yer almaktadır. Çift kanatlı ahşap kapıdan harim kısmına geçilmektedir. Harim kareye yakın dikdörtgen planlı tek bir mekandır.Kuzeyde bulunan dört ahşap dikme mahfil katını taşımaktadır. Mahfil katının altında kalan bölümlerin zemini girişin iki yanında yükseltilmiş ayrıca bu bölümler harimden ahşap parmaklıklarla ayrılmıştır. Batıdaki bölümde mahfil katına çıkan ancak günümüze ulaşamamış özgün merdivene açılan bir kapı bulunmaktadır. Güney duvarın ortasında yer alan mihrap duvar kalınlığı içine yerleştirilmiş yarım daire planlı bir niş şeklindedir. Önün de bir platform bulunan mihrabın iki yanında birer adet kemerli pencere üst kısmında ise  mihrap ve pencerelerin ekseninde kemerli üç adet pencere yer almaktadır. Harim kısmının doğu ve batı duvarında iki sıra halinde altışar pencere yer alır. Alt sıradaki pencereler kesme taş kemerler ve kesme taş tek parça sövelere ayrılmıştır. Dışatan demir parmaklıkları olan bu pencere açıklıklarına günümüzde içte ve dışta çift kanatlı ahşap doğramalı pencereler takılmıştır. Üst sıra pencerelerde ise dışata ve içte alçı şebekeler içine renkli camlı vitraylar uygulanmıştır. Harimde tüm duvarlar silmeler yüksek kaideli sade başlıklı plaster sutunlar ve bunların arasında kalan panelleri betimleyen kalemişi bezeme proğramı ile süslenmiştir. Harim bölümünü örten ahşap tavan köşelerde pahlanarak iki renkli şeritler ve barok kıvrımlşardan oluşan kalemişi bezemelerle süslenmiştir. Caminin batısında 2 nolu parsel üzerinde yer alan mezarlık derme çatma taşlarla örülmüş bir duvarla sınırlandırılmıştır. Bu alan içinde 4 adet mezar bulunmaktadır.
KAYYUMZADE CAMİİ MEZARLIĞI
Tescilli caminin batısında bulunan bahçe içerisinde derme çatma taşlarla örülmüş ve içerisinde toplam 4 adet tüf taştan yapılmış mezar bulunan bir bölüm yer almaktadır. Bu mezarlardan bir tanesi hemen hemen yok olmuş vaziyettedir.
KİLİSE (FATİH) CAMİİ
Yapı malzemesi olarak silme kesme taş kullanılmıştır.İki katlı olarak inşa edilmiştir. Ana giriş batıdandır. Güneyde küçük bir kapısı daha vardır. Bu kapı üzerinde yuvarlak kemerli gizli niş kısmı bulunmaktadır. Pencereleri silme taş çerçeveleri demir şebekelidir.Pencerelerin üst kısımlarında yuvarlak kemer içinde yarım rozet motifleri mevcuttur. Rozet motifleri üzerinde sutun başlığına benzeyen süsleme elemanları mevcuttur. Çatı sundurmaları ahşap olup taş silmeler üzerine uzanmaktadır. Batı tarafında üç sutun üzerinde yükselen yuvarlak kemerli bir mekan yer almaktadır. Üstten üç gözlü kemer altında dikdörtgen şeklinde üç pencere mevcuttur. Ortadaki pencere üzerinde taş çerçeve içinde yuvarlak bir kısım mevcuttur. Çerçevenin dört köşesinde rozet motifleri mevcuttur. Doğu duvarı üzerinde taş silmeler üzerinde üç adet yarım rozet motifi vardır. Kuzey cephesinde dört pencere mevcuttur. Pencereler üzerinde yarım rozet motifleri motifler üzerinde sutun başlarına benzeyen süsleme elemanları mevcuttur. Rozet motiflerinin altında insan başı ve gözlerini hatırlatan süsleme elemanları varıdr. İçi üç nefli ve apsislidir. Narteksi iki katlıdır. Üst kata güneydeki kapıdan çıkılmaktadır. Güney duvara 1996 yılında camiye çevrilirken bir mihrap yapılmıştır. Çan kulesi değiştirilerek kapatılmıştır.
MEZARLIK
Tahta Caminin kuzeydoğusunda bulunan mezarlık ihata duvarı ile çevrilidir. İçerisinde düz basit toprak gömü mezarların yanı sıra taş sanduka ve fesli mezarlar da bulunmaktadır.
HÜZNİ BABA MEZARLIĞI
Eski ve yeni mezarların bir arada bulunduğu Hüzni Baba mezarlığı ihata duvarı ile çevrilidir. Düz basit toprak gömü mezarların yanı sıra taş sanduka ve fesli mezarlar da vardır.
TAHTA CAMİİ MEZARLIĞI
Tahta camii haziresi içindeki taş sanduka mezarlar sarıklı ve fesli mezar taşlarına sahiptir.
NOHUTLU VE ÇATAK MEZARLIĞI
Eski ve yeni mezarların bir arada bulunduğu çatak mezarlığı ihata duvarı ile çevrilidir. Düz basit toprak gömü mezarların yanı sıra taş sanduka ve fesli mezarlar da bulunmaktadır.
YENİ DAMAT HOCAZADE CAMİİ MEZARLIĞI
11 adet mezardan 5 adedi Geç Osmanlı dönemine aittir. Bunlar yöresel taş malzeme ile yapılmıştır. Baş ucu şahideleri kavuklu ve kitabelidir. Diğerleri 1950 sonrasına ait mezarlardır.
TAŞKÖPRÜ
Taşköprü Mahallesi, Nakipzade Camii yanında olan Taşköprü tamamen kapatılmıştır. Orjinalinde Yozgat Çayı üzerinde kurulmuştur. Kesme sarı taştan inşa edilmiştir. İki gözlü olan köprünün gözleri yuvarlak kemerlidir. Köprü ayağı iki göz arasında olup; sonradan beton ve taşla yenilenmiştir. Köprü korkulukları iri kesme siyah taştandır. Mermer kitabesinde Çapanoğlu Mutasarrıf Edip Bey tarafından H.1313 / M.1895 -1896 tarihinde tamir ettirildiği ve kitabe metnini de Hayri isimli birinin yazdığı belirtilmektedir. Kitabesi Yozgat Müzesindedir.
KEMER KÖPRÜ
Bozok Üniversitesi Kampüsü içerisinde yer alan köprü, sarı kesme taştan iki gözlü olarak inşaa edilmiştir. Yaklaşık 20 metre uzunluğunda, 5 metre genişlğindeki köprüde kemer gözleri basık kemerlidir. Kemer gözlerinin birleştiği noktada iki cephede de kemer ayağında üst kısmı konik, yarım daire formlu birer adet köprü mahmuzu bulunmaktadır. Kemer açıklıkları yaklaşık 5 metre olan köprü üzerinde birbirine geçme, kesme taşlardan oluşan korkuluk duvarı mevcuttur. Bu taşların bir kısmının su yatağına düşmüş olduğu görülmüştür. Köprünün batı cephesinin orta kısmında mahmuzun üstüne gelen bölümde yer alan boşluktan köprünün kitabesinin bulunduğu ancak yerinde mevcut olmadığı tespit edilmiştir. Köprü genel olarak sağlam durumdadır.
TEK KEMERLİ KÖPRÜ VE ÇEŞME
Köprü kesme taştan tek gözlü olarak inşaa edilmiştir. Zaman içerisinde onarım geçirmiş olup; cephelerde yer yer çimento sıva görülmektedir. Yaklaşık 5 metre genişliğindeki köprünün üst hizası bir silmeyle tamamlanmakta olup; bu silmenin üzerinde kesme taştan parapet duvarı bulunmaktadır. Tescilli köprünün güneydoğusunda kalan çeşme kesme taştan yapılmıştır. Çeşmenin üst kısmı dışa taşan profilli silme ile bitirilmiştir. Çeşme onarım görmüş olup; tamamı ile taş derzleri çimento sıvalıdır.
BAŞÇAVUŞ HAMAMI
İki kısımdan oluşan bir çifte hamamdır. Yakın dönemde yapılmış eklentileri bulunmaktadır. Dışı moloz taş, üst örtüsü tuğla ve kemerleri kesme taştandır. Doğu batı doğrultusunda dikdörtgen planlı olarak yapılmıştır. Ana hamam yapısı ve kuzeyindeki iki katlı sonradan yapılmış servis kısmından oluşmakta olan yapının servis kısmı tuğla duvarlı ve beşik çatı üzerine marsilya tipi kiremitlidir. Ana hamam yapısı doğu kısmı kaba, yonu taş, batı kısmı ise dıştan kaba yonu,  içten tuğla örgülü olarak yığma yapılmıştır. Doğu ve batı kısımları her ikisininde üzeri yüksek kasnaklı ve aydınlatma delikli kubbe ile örtülmüş olup batıdaki kubbe daha küçüktür. Yanında yine aydınlıklı delikli tonozlar gözükmektedir.Artık kullanılmayan yapının beden duvarlarında yıkılma ve dökülmeler görülmekte olup kubbe kasnak ve tonoz üstlerinde beton harçlı onarımlar göze çarpmaktadır.
HAMAM KALINTISI
Hamam kalıntısı kare planlı ve kubbeli, olup  doğu yönünde kemerli bir açıklık bulunmakta bu da kalıntının yapının eyvan bölümü olabileceğini göstermektedir. Kuzey ve güney duvarlarının doğuya doğru devam ettiği kalıntılardan anlaşılmaktadır.Yapının duvarları içten tuğla ile dıştan da moloz taş ile örülmüştür.Yapının üst örtüsü tuğla kubbe olup, kubbenin büyük bölümü yıkılmış durumdadır.Kare plandan kubbeye geçişlerde tuğla malzeme ile yapılmış tromplar kullanılmıştır. Batı cephesinin orta kısmında kemerli küçük bir pencere boşluğu bulunmakta olup bu pencerenin hamanın su haznesine geçişi sağladığı düşünülmektedir.Pencerenin üzerinde trompların hizasında hilal ve 8 kollu yıldız motifi vardır.Duvar içlerinde çeşitli çaplarda pişmiş toprak künkler ve künk yuvaları bulunmaktadır.Kuzey ve güney duvarının orta kısmında kurna nişleri yer almakta olup kurnalar mevcut değildir.Yapının zemini üst örtünün yıkılmış olması v.b nedenlerle molozla dolmuş durumdadır.
ÇARŞI HAMAMI
 Kuzey – Güney doğrultusunda soyunmalık, soğukluk, wc, sıcaklık, ve havuzlu birimden oluşan hamam, soyunmalık  kısmı 4×3 adet sutun üzerine iki katlı ve tamamı ahşaptan, tamamı dışatan kaba yonu taştan yığma, içten düzgün kesme taştan kaplamalı,soğukluk kısmı wc ve havuzlu birim tonoz köprülü, sıcaklık kısmı tromplar üzerine kubbe örtülüdür. Sıcaklık kısmı merkezi kubbeye açılan dört eyvan ve köşe odalardan oluşur. Eyvanlar tonoz köşe odalar merkezi kubbeden daha küçük kubbelidir. Yapının havuzlu kısmı yine tromplar üzerine kubbelidir.
HAMİDİYE SAATLİ ÇEŞMESİ
Çeşme, Çapanoğlu camiinin doğu haziresi dış duvarında yer alır. Çeşmenin tarihi kazınmıştır. Buna rağmen orta alınlıkta bir kartuş içinde sene 19 Ağustos 1916 ( M. 01 Kasım 1900) yazısı ve tarihi okunmaktadır. Çapanoğlu Camisinin doğusunda çarşıya bakan yüzünde hazireye bitişik olarak II. Abdülhamit tarafından 1900 tarihinde tahta çıkışının 25 seneyi devriyesinde saatli çeşme diye yaptırılmıştır. 1325 Ankara salnamesinde bir resmi vardır.Yarım silindirik gövdeli iki kenarı dar cephesi geniş çeşmenin gövdesi boyuna profilli silmelerle beşe, enine profilli silmelerle üçe bölünmüştür . En üstte sivri kemerli bir niş içinde yuvarlak kadranlı bir saati vardır. Saatli nişin köşelerinde birer yuvarlak güneş sembollü süslemeler yer alır. Saatin altındaki bölümde adalet, eşitlik ve özgürlük sembolü olan çapraz kılıçlar, flamalar, terazi ve ay yıldızlarından oluşan bir Osmanlı arması motifi yer almaktaydı. Bununla birlikte çeşme üzerinde tüm yazı ve motifler bilinmeyen bir nedenle kazınmıştır. Armanın altında ise bir kuşak halinde besmele yazısı üzerinde tarih ve altında ayaklı bir kupa görülmektedir. En alt kısımda ise üç önde birer de yanda olmak üzere beş çeşme oluğu ile lülesi bulunur. Beyaz kesme taştan yapılmıştır. Taşlarının sarı kayanın azap başı köyünden getirildiği söylenir. Döneminin Anadolu’daki en güzel ve en büyük süslemeli çeşmelerinden biridir. Özgün çeşme lüleri yerinde olmayıp beş çeşmesi vardır. Çeşmenin üst kısmı kurşun kaplamadır.
ŞEKERPINAR ÇEŞMESİ
Çeşmenin iki kitabesi vardır ve bunlara göre tarihlendirilir. 1850-1851 yıllarında Vecihi Paşa tarafından namazgahla birlikte  yaptırılmış, 1893-1894 yıllarında Vahhab Paşa tarafından tamir ettirilmiştir.Çeşme 7,5 metre boyunda, 2,40 metre yüksekliğinde, dikdörtgen planlı, tek yüzlüdür. Arkasında toprağa gömülü büyük bir haznesi vardır. Sarı kesme taştan yapılmıştır. İki adet kurnası bulunan çeşmenin yalak kısmı sonradan mermer malzeme ile yapılmıştır.Derzleri sonradan beton harcı ile doldurularak derz araları kısmen siyah boya ile boyanmıştır.
ŞEYH HACI AHMET EFENDİ CAMİİ ÇEŞMESİ
Şeyh hacı Ahmet efendi Camiinin güneybatı dış köşesinde olan çeşmenin suyu Şeyhzade deresinden getirilmiştir. Kitabesi camiin penceresi üzerindedir.
TOL ÇARŞI
Çarşı hamamın doğu ve kuzey yönünde sokağa açılan tamamı kesme taştan yığma beşik veya harç tonozlu ,tek katlı genelde beşik çatı üstü marsilya tipi kiremit ile kaplı, birbirine bitişik küçük dükkanlardan oluşmuş arasta tipi çarşıdır. Dükkanlar Tol Çarşı ve Tenekeciler Aralığında bulunur.Dışarıya dikdörtgen kapı veya yuvarlak kemerle açılırlar. Çapanoğlu Büyük Camiine vakfiye olarak yaptırılmışlardır.
KARGİR DÜKKAN
Kesme taştan yapılmış olan kargir dükkanın üst örtüsü kırma çatı olup marsilta kiremitle kaplıdır. Saçak altları “S” formda kıvrılmışsac ile kapatılmıştır. Bodrum + zemin kattan oluşan yapının zemin katı sonradan bölünerek farklı kullanımlarda üç ayrı dükkan haline getirilmiştir. Batı köşede yer alan dükkan lokanta olarak kullanılmakta ve yapının bodrum katına da buradan ulaşılmaktadır. Binanın kuzey cephesi sonradan yapılan uygulamalarla değiştirilmiş olup; tabelalar cepheyi kapatmıştır. Ancak batı cephesinin ortasında sonradan kapatılmış kemerli bir kapı ve kapının iki yanında ikişer adet pencere bulunmaktadır. Pencerelerden sadece güneybatı köşede yer alan pencereler işlevini sürdürmekte olup; diğerleri sonradan kapatılmıştır. Pencereler etrafında duvar yüzeyinden taşan yaklaşık 20 santimetre kalınlığında taş söve yer almaktadır.
KARGİR DÜKKAN
Tol çarşısının güneydoğusunda yer alan kargir dükkanlar, kullanılan malzeme, yapım tekniği, cephe biçimlenişi ile tol çarşının devamı niteliğindedir. 330 ada 1 parselde yer alan taşınmaz iki katlı olup kesme taştan inşa edilmiştir. İnşaat malzemeleri satış ve depo yeri olarak kullanılan kuzey – doğu ve batı cephelerinde üç ayrı girişi bulunmaktadır. Üst katına girilemeyen yapının batı cepheden girilen zemin kattaki dükkanın tonozlu olduğu olduğu görülmüştür. Yapının cephesi sıvalı olup yer yer dökülmüş olan kısımlarda kesme taş örğü görülmektedir. Üst katta güney cephe boyunca çıkma yağpılmış ve çıkma altları dilimli payandalarla desteklenmiştir. Yapının üst örtüsü kırma çatılı olup marsilya tipi kiremitle kaplıdır.
OSMANPAŞA KASABASI  –  EMİRCE SULTAN TÜRBESİ VE CAMİİ
Osmanpaşa Kasabası Yozgat Merkez İlçeye bağlıdır. Yozgat-Boğazlıyan- Kayseri eski karayolu “bugünkü Atatürk yolu” güzergâhında 38. kilometrede (Yozgat – Boğazlıyan gidişatına göre solda) yoldan bir kilometre kadar içerde (doğuda) engebeli bir arazi üzerinde kurulmuştur.  Kasaba merkezinde geniş bir bahçe ortasında mütevazi minaresi ile kırma çatılı cami ve kasabanın manevî sembolü olan Emirci Sultan türbesinin kurşun kubbesi kasabanın her tarafından görülmektedir.  Dışardan bakıldığında birbiriyle mimarî bir uyum sağlamayan her iki yapı da değişik karakterde olup muhtelif tarihlerde köklü bakım ve onanm geçirmişlerdir. Dikdörtgen plânlı ve yüksek çatılı cami 10×14 metre ebadında olup harîm güneyde iki ve doğuda üç dikdörtgen pencere ile aydınlanmaktadır. Yapı düz tavanlı olup son derece sadedir. Harîmin kuzeyinde içerden ahşap direkler üzerinde uzanan ve ahşap merdivenlerle yine içerden çıkılan mahfil vardır. Harîmin kuzey doğu köşesinden iki kanatlı bir kapıyla camiye girilir. Ayrıca harîmin batı duvarının orta yerinde bitişikteki Emirci Sultan türbesine geçilen kapı vardır. Burası normal kapı olmaktan ziyade bir metre kalınlığındaki yekpare bir taşın içi oyularak açılmış bir geçittir. Binanın doğu kısmında beş ağaç sütuna dayalı ve güneyden kuzeye doğru uzanan bir sundurma kısmı bulunmakta olup doğu pencereler bu sundurmaya bakmaktadır. Giriş kapısının sol üst köşesinde iki pencere arasında iki tane, bir tane de diğer pencere arasında olmak üzere toplam üç tane kitâbe vardır.Binanın asıl yapısı moloz taş iken daha sonraki onanırımlarla dış yüzey tamamen kesme taşla kaplanmıştır. Kitabeler de cami duvarına böylece rastgele yerleştirilmiştir. Hatta cami duvarının güney batı köşesinde saçak altında bir yere bir mezar taşı da yanlışlıkla ve ters olarak duvar taşı diye konulmuştur. Zaviye ise, asıl adı Şerefüddin İsmail bin Muhammed olan ve I. Alaaddin Keykubad ve II. Gyaseddin Keyhüsrevin sultanlıkları döneminde yasamış, Yesevi tarikatine mensup bir Türkmen olan Emirce Sultan (Ö. 1240) tarafından yaptırılmıştır.
DİVANLI KÖYÜ CAMİİ
Düz kare planlı olup geniş bir bahçe içerisinde yer alan camiinin güneydoğusunda bir mezarlığı bulunmaktadır. Kesme taşlı üzeri kiremit çatılı caminin batı cephesinde dıştan ancak camii duvarına bitişik minaresi yer almaktadır. Pencereler dikdörtgen, ancak üzerleri kör kemerlidir.Beşik kemerli ana ana giriş kapısı üzerinde kitabesi, diğer bir kitabede minare kaidesi üzerinde bulunmaktadır. Caminin iç kısımları , duvarlar olduğu gibi renkli boyalarla yazılı ayetler ve sözlerle doldurulmuş, tavan basit işçilikli ahşap, taban ise derzlenmiş silem taşlarla döşenmiştir. Tabanı taşıyan dört ana direk camiyi adeta üç nefe ayrılmıştır.
KIZILTEPE KÖYÜ CAMİİ
Kare planlı küçük bir camidir. Son cemaat yeri bulunmamaktadır. Çatısı toprak dam olup üzeri sonradan yapıldığı tahmin edilen ahşap oturtma çatı ile kapatılmıştır. Cami girişi dairesel kemerli olup üzerinde kitabesi bulunmaktadır. Kitabesinde Hacı Halil Ağanın Hanımı Ayşe Hatun adına 1232 H.(M.1817) yılında yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Oldukça yıpranmış olan Caminin kadınlar mahfili ahşap kolonlar üzerine ahşap kiriş ve döşemelerle oluşmuş olup kullanılmayacak durumdadır. Avlusuna yeni bir camii inşa edilmiştir.
TOPAÇ KÖYÜ ABDULLAH AĞA CAMİİ
Kare planlı Camii  doğusuna moloz taş üzeri ahşap çatkılı olarak inşa edilmiştir. Üst örtüsü kırma çatı olup marsilya kiremitle kaplıdır. Yapının diğer cepheleri moloz taş üzeri kireç sıvalıdır. Büyük oranda tahrip olan caminin beden duvarlarında önemli çatlaklar vardır. Zemini ahşaptır. Son cemaat yeri taş kolon üzerine ahşap kirişleme olarak yapılmıştır. Sonradan son cemaat yeri kapatılmıştır. Giriş kapısı kemerlidir ve üzerinde kitabesi bulunmaktadır. Kitabesinden Abdullah Ağa tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Üst kısımda yer alan kadınlar mahfili ahşap direk üzerine ahşap kirişleme olarak yapılmıştır. Kadınlar mahfilinin avluya bakan pencerelerinde sekizgen topuz geçmeli ahşap korkuluklar bulunmaktadır. Vaiz kürsüsü ve minberi ahşap işçiliklerinin güzel örneklerindendir. Üzeri boyanmıştır. Mihrap kalemişi bezemelerle süslenmiştir.
BAHÇECİK KÖYÜ CAMİİ VE ÇEŞMESİ
Duvarlar dıştan düzgün kesme veya kaba yonu taş içten yığma moloz taş caminin tavan ortası iç içe iki kademeli kare göbekli ve ortada ahşap oyma göbekli yapılmıştır. Kadınlar mahfili ortada ahşap direkli bir merdivenle çıkılan ahşaptan yapılmış olup beden duvarlarında altta kareye yakın dikdörtgen üstte yuvarlak kemerli olamk üzere iki kat pencere dizisi yeralmaktadır. Mihrabı dikdörtgen bir pano içinde, kavsarası kemerli niş şeklindedir. Pano üzerinde ve mihrap içinde Saray Çapanoğlu Camii süslemelerini andıran boya işleri vardır. İçten pencere kenarlarında ve duvarlarda bitki motifleri göbekler içinde dualar ve üst üste bitkisel boya işi süslemeler badana üzerinde yer almaktadır. Minberi ve vaiz kürsüsü yoktur.Harim kısmı dikdörtgen formlu olup iki serbest ayak üzerine üç kemerli son cemaat yeri vardır. Bu bölümde de tavan ahşap olup boya işi süslemeler bulunmaktadır. Kırma çatılı ve marsilya tipi kiremitli camii beden duvarlarında devşirme mermer bloklar, sutun kaidesi, arşitrav bloğu yazılı taş ve mermer bloklar yer almaktadır. Caminin yanında buluna çeşmesinde de yine devşirme bir taş üzerine Arapça bir kitabe 1209 tarihi görülür. Çeşmenin mimari olarak büyük özelliği olmasa da kullanılan devşirme bloklar nedeniyle önemlidir.
KUŞÇU KÖYÜ ÇAPANOĞLU CAMİİ
Dikdörtgen planlı yapı köşeleri düzgün kesme taş olmak üzere moloz taştan yığmadır. Tavan kuzeyde bulunan iki ahşap direk, diğer yönlerden duvara oturan büyük ahşap kirişlerin üst üste atılmasıyla taşınmakta olup orta kısmı daha yüksektir. Yanlardan gelen ahşap kirişlerin başları ortada konsol şeklinde çıkmaktadır. Tamamı ahşaptan ve ortada küçük bir balkonu olan kadınlar mahfili vardır. Girişi doğudan olan yapının pencere boşlukları, tek sıra, küçük yuvarlak kemerlidir.Mihrabı cepheden içer, bir niş şeklinde sade ve alçı kaplamadır. Duvarlar ve tavan ahşap kaplama olup duvarlar içten badanalıdır. Sade ancak ahşap tavanı ve taşıyıcı sistemi ile dikkat çeken küçük bir köy camidir. Orjinali düz dam olan cami sonradan kırma çatı ve marsilya tipi kiremitle örtülmüştür. Dışarıdan sıvalı ve badanalı olan caminin kuzeybatı köşesine yakın fakat yapıya bitişik olmayan tek şerefeli ve düzgün kesme taşlarla kaplı bir minaresi vardır. Caminin doğusunda artık kullanılmayan bir mezarlık bulunmaktadır.
KÖSEYUSUFLU KÖYÜ ABDULLAH AĞA CAMİİ
Köşeleri ve pencereleri düzgün kesme taştan, beden duvarları moloz taştan yığma yapılmış olan yapının üzeri kırma çatılı ve marsilya tipi kiremitlidir. Caminin üzeri kuzeyde iki serbest, iki yalancı ahşap sütun, diğer yönlerde beden duvarlarının üzerine oturan ahşap kaset benzeri, süslemeli ve dışa taşkın biçimde çokgen göbekli ahşap bir tavan ile kaplıdır. Ahşap olan kadınlar mahfilinin ortasında dışa doğru bir balkonu vardır. Harim kısmının doğu ve batı duvarları iki kademeli olup, üstte kadınlar mahfiline açılan balkonlar vardır. Balkon ahşap sütun sırasından oluşmakta olup sütunların üst kısımları profilli kemer görüntüsündedir. Altta taş lentolu dikdörtgen üstte yuvarlak kemerli ve ahşaptan iki katlı dörtgen, üstte yuvarlak kemerli ve ahşaptan iki katlı pencere dizisi vardır. Minber ve vaiz kürsüsü kafes oyma süslemeli ve ahşaptandır. Mihrabı cepheden içeri niş şeklinde kavsarası kademeli olup sonradan ahşap kaplanmıştır. İç kısımlar pencere altlarına kadar ahşap kaplıdır. Son cemaat yerinin üzerine doğru uzanan kadınlar mahfilinin altı da harim kısmında korkuluklu yapılmıştır.Girişi yuvarlak mermer kemerli bir kapıdandır.Ahşap işçiliği göze çarpan caminin alt pencereleri birbirine geçmeli orjinal dövme demir parmaklıklıdır.Fazla yüksek olmayan, kesme taştan tek şerefeli ve ahşap külahlı, külahı saç kaplama bir minaresi vardır.Önü açık son son cemaat yeri vardır.
KARALAR KÖYÜ CAMİİ
Kaba yonu taş ve moloz taş ile kireç harcından yığma yapılan yapının kuzeyinde ortada iki serbest ahşap direk üzerine son cemaat yeri bulunmaktadır. Kırma çatı ve marsilya kiremitli olan yapının girişi  düzgün kesme taştan  yuvarlak kemerlidir. Son cemaat yerinin giriş duvarı üzerinde süslemeler ve bir kitabe vardır.Harim kısmı dikdörtgen formludur. Kadınlar mahfili iki direk üzerine oturmaktadır.Minber ahşaptandır. İç İçe kademeli bingi tekniği ile yapılmıştır. Minaresi olmayan yapı kullanılmamaktadır. Caminin batısında yer alan mezarlıkta artık kullanılmamaktadır.
KÖRPELİ KÖYÜ TÜRBE VE AYAZMA
Türbe kare planlı düzgün kesme taş ve moloz taş kullanılarak yapılmış yapının girişi düzgün kesme taştan ve yuvarlak kemerlidir. Üzeri konik kubbe ile örtülmüştür. İçerisinde kireç ile sıvanmış sanduka yer alır. Girişin sağ üst köşesinde küçük bir aydınlatma deliği vardır. Kalın masif duvarlı yapı, içten sıvalı ve badanalıdır. Yapının güneyinde ise yığma taş bir ayazma vardır. Doğu batı doğrultusunda dikdörtgen planlı olan ayazmanın girişi batıdandır. Doğu ucu apsisvari yarım daire, daire planlıdır. Dıştan içe doğru gittikçe küçülen ve apsisin içinde en küçüğü olan düzgün kesme taştan yuvarlak kemerler üzerine beşik tonoz örtülü olarak, tonoz ve ve beden duvarlarında kaba yonu taş ve kireç harcı kullanılarakinşa edilmiştir. En büyük tonoz ve kemerli kısım girişi, orta mekan ve apsisli kısım ise kutsal suyun olduğu havuzdur. Yapı küçük bir derenin kenarında ve bulunduğu tepenin toprak seviyesi altında kalmaktadır. Üzeri toprak kaplı olup; yine moloz taştan yapılmış küçük bir girişi olan üstü açık avlusu vardır.
KÖRPELİ KÖYÜ KAVAK AĞACI
Köyde bulunan Türbe ve Ayazma ile birlikte yöresel olarak bir inanç yeri olan alandaki ağaç kutsal kabul edildiğinden dokunulmadan günümüze kadar gelmiştir.Oldukça anıtsal görünümlüdür.
KARABIYIK KÖYÜ KÖPRÜSÜ
Yozgat Boğazlayan yolu üzerinde Karabıyık Köyü yol ayrımının yaklaşık 500 m kuzeyinde ve yola yaklaşık 200 – 250 muzaklıkta Kanak Suyu üzerinde yapılmıştır. Moloz taş üzeri düzgün kesme taş kaplama olarak yığma yapılan sivri kemerli iki gözlü ve taş korkuluklu bir köprüdür. Taş korkuluklara geçiş taşkın bir silme ile yapılmıştır. Korkuluklarında yıkılmalar ve duvarlarında yer yer dökülmeler göze çarpmaktadır. Kulllanılmayan köprünün zemini asfaltlanmış olup taş döşeme halen görülebilmektedir. Son akarındaki selyar kuzey yönündedir. Daha büyükçe yapılmıştır.
LÖK KÖYÜ HAMAMI
Moloz taş ve tuğladan, köşeleri ise düzgün kesme taştan yapılmıştır. Kubbe ve tonozları tuğla üzeri taş kaplamadır. Yalnızca sıcaklık ve ılıklık kısımları büyük oranda yıkılmıştır. Duvarlarında künk izleri görülebilen yapının giriş kapıları tuğladan  beşik kemerli olarak yapılmıştır. Sıcaklık kısmının üzeri kubbe ılıklık kısmının üzeri tonozla örtülmüştür.Köy içerisinde kalan ve artık kullanılmayan yapı oldukça harap ve yıkık durumdadır.
BÜYÜKNEFES KÖYÜ ÇEŞMESİ
Devşirme taş bloklar düzgün kesme taş ve kaba yonu taştan yapılmış olan çeşmenin yalak kısmı da kesme taştır. Doğu batı doğrultusunda uzanan yapı çeşme kısmının bulunduğu bölümde üçgen alınlıklı ve akroterli bir mezar steli yer alır. Bu stelin üzerinde başı solda profilden kanatları yarı açık, gövdenin dörtte üçü sağa dönük, pençeleri cepheden ve ayrıntılı verilmiş tüyleri çizgisel betimlenmiş bir şahin veya kartal figürü ve bu figürün üzerinde bir rozet  kabartma olarak yapılmıştır. Ortada yine mermerden devşirme bir blok yer alır.Üzerinde Arapça hayrat ve 1942 yazısı vardır. Bunun yanında renkli mermer bir arşitrav bloğu da göze çarpar. Ayrıca çeşmenin beden duvarı üzerinde H.1259 tarihi görülen Arapça bir kitabe olan devşirme bir taş blok daha vardır. Mimari olarak çok özelliği olmayan çeşmenin beden duvarlarında yer alan devşirme bloklar önem taşımaktadır.
ÇALATLI KÖYÜ KÖPRÜSÜ
Köprü Yozgat – Sorgun yolunun 12. kilometresinde, Çalatlı Köyü’nün yaklaşık 500 metre doğusunda ve Alaca yolu ayrımına 500 metre mesafe kala, yolun 50 metre kuzeyinde yer almaktadır. Batıdan doğuya doğru akmakta olan Eğriöz Deresi üzerinde kuzey güney doğrultusunda uzanmaktadır. Moloz taş üzerine düzgün kesme köfeki taşı kaplanarak inşa edilmiş dört gözlü, üstü düz olan köprü yaklaşık olarak 50 metre uzunluğunda  ve 3,5 metre genişliğindedir. Köprü gözleri basık kemerli olup, hemen hemen aynı kemer açıklığına sahiptir. Mansap tarafında bir memba tarafında iki olmak üzere üç ayağında mahmuzları vardır.
TEKKEYENİCESİ KÖYÜ ESKİ CAMİİ
Cami kuzey güney doğrultulu, dikdörtgen planlıdır. Camiin hangi tarihte yaptırıldığı ile ilgili kaynak ve veriye ulaşılamamıştır. Muhtemelen 19. yüzyılda yapılmıştır. Cami duvarlarında kesme ve moloz taş kullanılmış, üst örtü ise ahşap malzeme ile yapılmış olup, kırma çatı ile kapatılmıştır.  Doğu, batı ve güney duvarlarında ikişer yuvarlak kemerli, taş söveli penceresi, mihrap üzerinde küçük bir kemerli pencere ile fevkani kısmında iki penceresi vardır. Giriş doğu cephede, çift kanatlı kapıdandır. Kapı yuvarlak kemerlidir. Girişin hemen solundaki merdivenle fevkaniye çıkılmaktadır. Mihrap yuvarlak nişli, minber ve kürsü ahşap olup orijinaldir. Cami duvarları neredeyse tamamen kalem işi süslerle donatılmıştır. Camiin kuzey kısmı fevkaniye kadar kısmen yıkılmıştır.
BÜYÜKİNCİRLİ KÖYÜ AŞAĞIBAĞLAR KÖPRÜSÜ
Değişik ölçülerde kesme yöresel sarı taştan, güney-kuzey uzantılı, yuvarlak kemerli, tek gözlü, bir kısmı harçla yapılmış, köprü ayakları kısmen açıktadır. Köprünün doğu korkulukları yoktur. Batı korkuluklarının bir kısmı mevcuttur. Doğu tarafında yangın izleri göze çapmaktadır.
  • Halk Hekimliği

Arpacık:
Köpeklerin su içtiği kaptan ( it yalağından) bir damla su, arpacık çıkan yere “Bismillah” diyerek sürülür ve üç güne kadar iyileşir.
Ayak ve Kol incinmesi:
Bir yeri kırılan veya incinen insanlar halk arasında “sınıkçı” denilen kişilere giderler. Sınıkçılar el yordamıyla muayene yapıp kırılan yeri sarar, incinen yere de ezilmiş kuru üzüm, çiğ et, ezilmiş soğan, karasakız ve arpa lapasını sıkıca incinen yerin üzerine sarar.
Bebeklerde Koyu Renk Kaş ve Kirpik İçin:
Çam ağacının çırası yakılır, eriyen sakız yeni doğan bebeğin kaş ve kirpiğine hafifçe sürülür.
Bebeklerde İye Değiştirme:
İki üç aylık bebekler çok fazla ağladıklarında ve bilinen herhangi bir rahatsızlığı yoksa yüzükoyun yatırılır. Sol ayağı ile sağ eli; sağ ayağı ile de sol eli sırayla birbirine yakınlaştırılıp bırakılır. Uygulama “ Eye (iye) Değiştirme” olarak bilinir.
Bel Soğukluğu:
Çedene su ile kaynatılır. Kaynama sonucunda üste çıkan yağ toplanır. Sabah aç karnına iki çay kaşığı hastalık geçinceye kadar hastaya içirilir.
Boğaz Ağrısı:
Boğaz önce elle sonra yemeni ile yukarı doğru hafif hafif çekilir. Bu egzersiz ağrı geçinceye kadar sabah akşam devam ettirilir. Karpuz kabuğu yakılır, yakılan kabuğun bir miktarı yutulur. Defne yaprağı kaynatılarak içilir. Ağrıyan yer ovulur, ısıtılmış yemeni ile sarılır.
Böbrek Sancısı:
Yoğurt suyu içilir. İt üzümü yenir. Yıllanmış maydanoz kökü kaynatılarak 15 gün boyunca aç karnına her sabah 1 bardak içilir.
Bulgurlama:
Vücuttaki kızarıklıkları gidermek için ocak kişi tuzlu bulguru ıslatır ve kızarıklıklara sürer.
Burç Ağrısı:
Doğum yapan lohusa kadın bir süre ağrılı bir dönem geçirir. Kazankaya’da “burç ağrısı” diye bilinen ve ağrının geçmesi için yapılan, adına da “köne yatmak” denilen uygulama şöyledir: Koyunların dışkısı halburdan geçirilir, büyükçe bir sac üstünde çevrilerek iyice ısıtılır. Temiz bir beze alınır, lohusanın yatağına serilir. Loğusa kadın, ağrısı geldikçe karnına baskı uygular. Doğumdan sonra içinde kalan kirli kanlar, sıcak kön ve bu baskı sayesinde akar gider. Hatta yeni doğan bebek de bu kön üzerine yatırılır.
Çıban:
Karasakız eritilip biraz soğuduktan sonra çıbanın üstüne yapıştırılır. Pekmez un ile karıştırılıp helva yapılır. Meydana gelen merhem, çıbanın üstüne sürülerek üstü bir bez ile sarılır.
Tavaya tereyağı koyulur. Üzerine kuru soğan doğranıp beyaz sabun rendelenir. Kaşıkla ezilerek pişirilir. Sulanıp köpüren bu karışım temiz bir beze yayılır. Hafif sıcakken çıbanlı yere çok sıkmadan sarılır. Bu sargı 24 saat kalır. Ertesi gün aynı karışım yeniden hazırlanır. Karışımın etkisiyle irin toplanır kalır. 3. gün çıban kendiliğinden delinir ve iltihap akar.
Arpanın ufak bir çeşidi olan “zarek” dövülür. Un, tereyağı ve biraz suyla lapa yapılır, çıbanın üstüne sarılır.
Kuru soğan külün içine gömülür, iyice közlenir. İçi çıkarılır ve örneğin tırnaklarda bir çıban çıkmışsa bu közlenen soğan, o tırnağa sarılır.
Diş Ağrısı:
Sirke ile çıra beraber kaynatılır. Biraz soğuduktan sonda bir çaputla ağrıyan dişin köküne sürülür.
Dudak Çatlaması:
Bir miktar tereyağı arının peteği ile tavada eritilip sarı merhem yapılır. Çatlayan dudaklar için merhem niyetine kullanılır.

Göğse Süt Durması:
Emzikli kadının göğsünde bazen süt akışı olmaz. Bu durum şişlik ve şiddetli ağrıya neden olur. Konuyla ilgili Kazankaya’da yapılan bir uygulama şöyledir: Arı balından oluşan petek, tereyağı ile tavada eritilir. İçine temiz bir çaput parçası da koyularak pişirilir. Pamuk gibi yumuşak bir karışım elde edilir. Halk ağzında “muşamba” denilen bu karışım emzikli kadının hangi göğsünde süt durmuşsa (düğümlenmişse) ona sarılır. Bu uygulama romatizma ağrıları için de bacaklara uygulanabilir.

Göz Ağrısı:
Ağrıyan göze domates sarılır, sürme çekilir. Bu yöntemle göz ağrısı geçmez ise halk arasında ocak diye tabir edilen bir kadına tükürtülür.
Göz Çapağı:
Bebeklerde göz çapağı varsa anne sütüyle silinir. Erişkinlerde ise, herhangi bir süt veya zeytinyağı ile göz silinir.
Güvertlek Tutma:
Eskiden yeni doğan bebekler birkaç ay yaşayıp ölürmüş. Evde gerçekleşen doğumlarda bebeğin göbek kordonunu kestikleri bıçaktan bebeğe geçen mikrop, ilerleyen günlerde bebeğin ölümüne neden olurmuş. Halk arasında “güvertlek tutma” denilen bu sıkıntı verici duruma karşı kirpinin ödü (mide öz suyu) kullanılırmış. Temiz bir pamuğa kirpinin ödü alınıp bebeğin ağzına azıcık aktarılmak suretiyle gerçekleştirilen bir uygulamayla bebeğin yaşayacağına inanılırmış.
İncinme ve Ezikler:
Kuru soğan ezilip içine biraz tuz koyulur. Karışım temiz bir beze alınır,  ezik olan veya incinen yere 24 saatliğine sarılır. Bu uygulamanın ağrıyı kestiği düşünülür. Sabunlu suyla ovmak da tercih edilen başka bir uygulamadır.
İshal:
Kuşburnu meyvesi iyice ezilir. İshale tutulan kişiye aç karnına yedirilir. Bazen tebeşir ezilerek toz haline getirilip su ile içirilir.
Karın Ağrısı:
Pamuktan mamul bir bez gaz yağına batırılıp göbek çukuruna konur. İkinci usul de meşe kömürünün külü su ile karıştırılarak içilir.
Kellik:
Baş tıraş edilir. Karasakız eritilerek başa yapıştırılır. Bu iş haftada bir kere yenilenir. Bakır bir kap içine yoğurt konur. Buna biraz göztaşı ( sodyum sülfat) ilave edilerek karıştırılıp hastanın başına sürülür.
Kesikler:
Kesiklerde kanın durmasını sağlamak amacıyla temiz bir çaput yakılır. Çaputun külleri alınır ve kesilen yere basılır.
Kısırlık:
Bir kadının çocuğu olmuyorsa ilkbaharda kırda yetişen çiçekler toplanıp su ile kaynatılır. Kadın kaynamakta olan suyun buharına kendini tutar. Diğer bir yöntem ise, üç kilo manda sütü ile dalından yeni kopmuş şemşağmer ( ayçiçeği) hazırlanır. Süt kaynamaktayken ayçiçeği içine atılır. Bu sütün buharına kadın kendini tutar. Tedaviden sonra bir hafta su içilmez.
Akdağmadeni’nde yapılan bir uygulama da şöyledir: Kiremit kızdırılır. Üstüne biraz su damlatılır, eğer su cızlarsa gerekli sıcaklığa ulaşmış demektir. Bundan sonra kiremitin üstüne biraz sirke ve zeytinyağı dökülür. Çocuğu olmayan kadın aç karnına bu kiremitin üstünde, 1-2 saat; yani terleyene ve genzine sirke tadı gelene kadar oturtulur. Bir çaput parçası sarılır ve açılmaması için iple bağlanır. Kadının rahmi yukarı çekilerek göbeğin az aşağısından bağlanır. Bu uygulamalar genellikle, tecrübe sahibi yaşlı kişiler tarafından yapılmaktadır.
Kulak Ağrısı:
Eritilmiş tavşan yağı hastanın ağrıyan kulağına damlatılır. İlk çocuğu kız olan bir kadının göğsünden süt alınarak hastanın kulağına damlatılır. Az miktarda katran, toz biber, zeytinyağı ve gliserin karıştırılarak ağrıyan kulağa damlatılır. Bir başka uygulama da şöyledir: Çam ağaçlarından oluşan siyah renkli katran, tereyağı ile pişirilir. Biraz ılıyınca yıkanmış temiz bir yün veya pamuk bu karışıma batırılır. Kulağın kepçesine konulur. Ağrıyı kestiği söylenir.
Kurşun Dökme:
Göz değme, nazara gelme gibi inançlarda kem gözlerden sakınmak için kurşun döktürülür.
Kutnu:
Çocuğun el ve yüzündeki yaralar için yedi çeşit ipek kumaştan parça toplanır. Tereyağla yakılır. Ocak kişi tükürür ve çocuğun yaralarına sürülür.
Mayasıl:
Dağlardan bir köstebek yakalanarak öldürülür. Eti pişirilerek hastaya yedirilir.
Nefes Darlığı:
Bıldırcın yumurtası 40 gün boyunca her sabah 1’er tane olmak üzere aç karnına içilir. Ezilmiş sarımsak, tereyağı ve sütle karıştırılarak yenir. Yavşan otu kaynatılarak suyu hastaya içirilir.
Öksürük:
Ayva kabuğu veya kuşburnu kaynatılarak suyu içilir. İncir ve karabiber karıştırılarak üç gün boyunca sabah akşam birer çorba kaşığı yenilir. Sulandırılmış bal üç gün boyunca sabah akşam birer çorba kaşığı yedirilir.
Prostat Büyümesi:
Arpa, kereviz, nohut ayrı ayrı kaynatılarak suyu içilir.
Romatizma:
Salça ile acı biber iyice kaynatılır. Macun haline getirilir. Bu macun ağrıyan yerlere sürülür. Bu iş birkaç kez tekrar edilir. Ağrıyan yere dilimlenmiş elma sarılır. Haşlanmış ısırgan otu yağ ve yumurta ile kaynatılarak yenir. Ağrıyan yerlere sülük yapıştırılıp kirli kanın emilerek ağrıların giderilmesi yoluna gidilir. Kirli yün ağrıyan yere sarılır.
Saç Dökülmesi:
Kuru söğüt ağacının kabuğu kaynatılır, saça sürülür. Sirke ile yıkanmış saça dövülmüş sarımsak ovularak yedirilir. Fındık veya badem yağı banyo öncesi saça sürülür.
Sarılık:
Hastanın alnından kan alınır (çintme). Bu yöntem birkaç kez yenilenir. Sarılık ocağı olan bir kişinin evinde banyo yaptırılır. Buna halk arasında “ sarılık suyuna çimdirme” denir.
Sırt ve Bel Ağrısı:
Boyun, sırt ve belde oluşan ağrıların tedavisinde “şişe çekme” uygulanır. Hasta yüz üstü yatırılarak sırtı açılır. Bir şiş üzerine dolanan pamuk ispirtoya batırılır. Bu pamuk yakılarak çay bardağı içine sokulup birkaç saniye bekletildikten sonra hastanın sırtına yapıştırılır. Hastanın sırtını adeta emen bardak yel ve sızıyı almış olur. Aynı işlem havan ile yapılırsa buna “havan çekme” denir.
Kiremit ezilir ve elenir. İçine yumurtanın beyazı, hiç kullanılmamış beyaz sabun rendelenir. Temiz bir beze alınır ve bele sarılır.
Sıtma:
Çakır dikeninin mor çiçeği iyice kaynatılır. Sıtma nöbeti gelen hastaya iki bardak bu sudan içirilir. Bazen sıtmalı hastanın sırtına bez sarılır. Önce bezin üzerine karasakız eritilir. Sonra da sıcak olarak hastanın beline yapıştırılır. Sonuç alıncaya kadar devam edilir.
Siğil:
Deniz veya ırmağın kıyısına arpa gömülür. Dal kırma denilen başka bir uygulama da şöyledir: Yakınlarda bulunan evliya veya bir büyüğün üstüne okunur, dua edilir. Mezarı yakınından eldeki siğil adedince dal kırılır. Yan yana bırakılır. Dallar kurudukça siğiller de yok olur.

Solucan Düşürme:
Pancar kaynatılıp suyu aç karnına içilir. Ayrıca bir kilo kavrulmuş kabak çekirdeği ile iki kilo süt alınır. Kabuklardan ayrılmış kabak çekirdeği aç karnına yenir. Üzerine süt içilir. Bu yönteme göre hasta parazitten kurtulur.

Şiş ve Ağrılar:
Sülük, ağrı olan yerlere bırakılır, bu sülükler ağrı ve şişe neden olan kirli kanı emer. Bazı yerlerde sülük “kara doktor” diye bilinir.
Temre:
Türbeye gidilir, buradan kırılan veya kesilen bir ağaç dalı temreli bölgeye sürülerek dualar edilir, dal türbenin civarına bırakılır. Böylece hastalığın iyileşeceğine inanılır. Başka bir uygulama da şöyledir: Ocak olduğu bilinen kişi 3 İhlas 1 Fatiha ile temrenin üstüne okur. Termeler mürekkep kalemle çizilir ve üstü birkaç gün yıkanmaz. Zamanla temre yok olur.
Üşütme:
Hava akımında kalarak üşüten bir kişiyi tedavi etmek için hastanın sırtına bir pamukla önce dikey sonra yatay çizgiler halinde tentürdiyot sürülüp daha sonra hastanın sırtı zeytinyağı ile yağlanır. Yağın iç çamaşırlara bulaşmaması için sırta büyükçe bir gazete yapıştırılır. Hasta yatacağı zaman demli bir bardak çayın içine toz biber karıştırılarak içirilir. Bu tedavi üç gün yenilenir.
Verem:
Yenibahar, kimyon, kırmızıbiber, havlican, bozkök, leblebi ile iyice dövülür. Hap haline getirilir. Hastaya aç karnına iki tanesi su ile yutturulur.
Yaralar:
Çam ağacından temin edilen çıra ocakta yakılır, eriyen sakızı bir tavaya damlatılır. İçine biraz tereyağı eklenir ve ısıtılır. “Kara pehlivan” denilen bu karışım yaralara merhem niyetine sürülür.
Zatürre:
Mersin yaprağı kaynatılarak suyu balla karıştırılır ve yenir. Ayva suyu ile şam fıstığı yenir. Sütle badem yenir. Hamur yoğrularak göğse ve sırta sarılır, birkaç gün bekletilir. Göğse ve sırta bardak vurulur.
Kaynak Kişiler:
Yozgat, Akdağmadeni, Ayşe YÜCEL,80. Civan ÖZEN, 73.
Yozgat, Aydıncık İlçesi, Kazankaya, Sultan ERDOĞAN, 63.
Yozgat, Merkez, Osmanpaşa Köyü, Sibel DUYGU, 30.
  • İnanışlar

Kurşun Dökmek:
Hastanın üzeri iyice hava almayacak şekilde kapatılır. Bir kalbur içerisine soğan, ayna, üzerlik, kaşık ve içinde su bulunan geniş bir kap konulur. Kurşun tava içinde yağ ile birlikte eritildikten sonra kalbur içindeki tencerenin içerisine dökülür. Kurşun suyun içerisine dökülünce dağılıp çeşitli şekiller alır. Kurşun dökücü, bu şekillere bakarak yorumlar yapar. Eğer şekiller parlak olursa hastanın geleceğinin parlak olacağı, şekiller top yani bir araya toplanmış olarak düşerse göz değdiği, parça parça olursa hastanın iyi olacağı şekilde yorumlanır.
Üzerlik Tütsüleme:
Üzerlik güzel kokulu genellikle kurak yerlerde yetişen bir çeşit ottur. Dumanı insanın içini ferahlatır, yorgunluğu giderir. Nazar değsin değmesin eve dışarıdan bir misafir geldiğinde hemen üzerlik tüttürülür. Aynı zamanda insanların yanı sıra hayvanlara da üzerlik tüttürülür.
Göz Değmesi:
Göz değen kimseye kimin gözü değdiği anlaşılırsa hemen o kişinin eşiğinde bir parça odun kesilerek yakılır ve hastaya koklatılır. Hastalığın geçtiği söylenir.
Tıvga:
Yeni doğan bir çocuğun devamlı zayıflaması “tıvga” denilen hastalığın başlangıcı sayılır. Ocak olan bir kişi tarafından kızgın bir demirle dağlanarak önleneceğine inanılır.
Sarılık:
Hastanın iki kaşının ortasından temiz bir bıçak veya jilet ile kesilerek kan akar ve manda yoğurdu yemesini tavsiye eder.
Küpleme:
Nazardan veya fazla su içmekten karın şişmesi demektir. Bir demir parçasını veya iğneyi kızgın bir ateşte kızartarak hastanın göbeğini dağlamak suretiyle yapılır.
Ücretsiz Wordpress Temaları