Kadışehri

COĞRAFİ DURUM

Arazinin kısmen dağlık olduğu kuzeyde ilçemizi; Deveci Dağları, doğuda Yılman Tepesi ve batıda; Ördede Tepesi çevrelemektedir. Güneyde doğu arazi yapısı dalgalı bir görüntü almaktadır.

İlçe merkezinden geçen Küçüköz’ün dışında önemli bir akarsuyu bulunmamaktadır.

Kadışehri’nin kuzey kısımlarında yer alan Deveci Dağları en önemli yükseltilerdir.

İlçenin güney kısmı ise geniş düzlüklerden oluşur. Yörenin en önemli akarsuyu Yeşilırmak’ın kollarından biri olan Çekerek Irmağıdır. Çekerek ırmağı Kadışehri ovasından daha düşük rakımlı bir yol izlediği için arazi sulamasında yetersiz kalmaktadır.

Araziler genelde kuru tarıma uygundur. Tahıl ürünlerinin dışında üzüm yapılmaktadır. Deveci Havzası Meyvecilik Projesi ile meyve ve sebze üretimi çok ciddi artış göstermiştir.

Deveci Dağları’ndan erozyon yoluyla taşınan alüvyonlu topraklar tarım alanlarında verimin artmasını sağlamıştır. Tarım arazileri geniş düzlükler halinde olup, 20.000 dönüm civarındadır. Arazinin diğer kısımlarını ise meşelikler ve hayvan otlatmaya elverişli çayırlar oluşturmaktadır.

TARİHÇE

Kadışehri ilçesinin ilk kuruluşu hakkında yeterli belge bulunmamakla birlikte mevcut dokümanlardan alınan bilgilere göre Kadışehri’nin tarihi  eski yıllara dayanmaktadır. Örneğin ilçemizin güney kısmında Tunç devrinden kalma iki adet çatal höyük ve tarım arazisi içerisinde bir yassı höyük bulunmaktadır. Bu höyüklerin bir medeniyetin izlerini taşıdığı muhakkaktır. Bu höyükler Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca 22.11.1995 tarih ve 1160 sayılı karar ile sit alanı ilan edilmiş, Kurulca da koruma altına alınmıştır.

İlçemizin mülki taksimat bakımından 1904 yılında nahiye merkezi olduğu mevcut dokümanlardan anlaşılmaktadır. Yine Osmanlı İmparatorluğu döneminde yani Cumhuriyet ilan edilmeden önce ilçe merkezi olduğu, ilim merkezi olarak da kadıların, alimlerin yetiştirildiği ve 1920-1930 yılları arasında bir medresenin varlığı bilinmektedir. Bu medresenin hocalığında bulunan Davut Karadavut isimli bir müderrisin varlığı bilinmekte, ayrıca bu zatın Sivas Kongresi’ne de Zile ilçe sınırları içinde yer alan Kesikköprü mevkiindeki yıkılmış tarihi köprü ve tarihi han temsilcisi olarak katıldığı kaynaklarda yer almaktadır.

1921 yılında Kadışehri, Devecidağı ismi ile ilçe olmuştur. Bununla beraber Devecidağı ilçesi Tokat iline bağlanmış, aynı tarihte bugünkü Çekerek ilçesi nahiye merkezi olarak Devecidağı ilçesine bağlanmıştır. 1922 yılında Çekerek ilçesine bağlı bulunan köylerin asayiş durumlarının bozuk olması ve 18 asker, 1 binbaşının bu bölgede şehit edilmesi üzerine Devecidağı ilçesi kaldırılarak eski ismi Hacıköy olan Çekerek, ilçe merkezi haline getirilmiş, Devecidağı da buraya bağlanmıştır. 1926 yılında Çekerek ilçesinden ilçe merkezliği alınıp tekrar Devecidağı, Kadışehri ilçesi adı altında yeniden ilçe merkezi durumuna getirilmiştir.

İlçe merkezi olarak hizmetine devam ederken bilinmeyen nedenlerle ilçe merkezi Kadışehri’nden alınıp eski ismi Köhne olan, bugünkü Sorgun’a verilmiştir. Kadışehri idari açıdan Sorgun ilçesine bağlanmış, nahiye merkezi olarak kalmıştır.

Daha sonraki tarihlerde Çekerek ilçe olmuş, Kadışehri de nahiye olarak buraya bağlanmıştır.

Cumhuriyetin ilanından sonra 1935 yılında Kadışehri nahiyesine bir ilkokul açılmıştır. 1950 yılında sağlık ocağı, hayvan pazarı kurulmuştur. Bilahare tarım kredi kooperatifi açılmıştır. O yıllarda resmi kurum olarak Karakol Komutanlığı ve Nüfus Memurluğu da mevcuttur.

Kadışehri, nahiye olarak hizmet verirken 1975 nüfus sayımına göre nüfusu artmış, 6 Haziran 1976 tarihinde belediyelik olmuştur. O günkü genel nüfus sayımına göre nüfusu 2558’e yükselmiştir. Kadışehri, 20.05.1991 tarih ve 20523 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kanunla tekrar ilçe olmuştur.

TARIM

 

PERSONEL DURUMU:

İlçe Müdürü  Tedviren ( Veteriner Hekim )
Ziraat Mühendisi  5
Veteriner Hekim  3
Yapı Teknisyeni  1
G.İ.H. Memuru  1
Y.H. Hizmetlisi  1
İşçi Şoför  2
Tarım Mak. Op.  1
Tarım Hizmetlisi  2
Toplam Personel Mevcudu 17
Araç Durumu  2 adet Toyota Marka araç bulunmaktadır.1 adet Mitsubishi Markalı Kiralık araç

 

MEVCUT ARAZİ DURUMU:

Toplam Tarım Alanı  144.816 Da
Hububat Alanı  101.870 Da
Sebze Alanı      2.400 Da
Meyve-Bağ      8.000 Da
Şeker pancarı ekim sahası      6.045 Da
Toplam Ekilen Alan  118.315 Da
Nadas alanı    14.498 Da
Sulu arazi    18.450 Da
Orman-Fundalık 191.480

 

 DEVECİ HAVZASI MEYVECİLİK ENTEGRASYON PROJESİ

 Proje kapsamında 5,640 dekar alana 52,500 adet yarı bodur kiraz, 225,000 adet yarı bodur elma, 40,000 adet tam bodur elma fidanlarının dikimi tamamlanmıştır.

 Proje sahasının sulanması amacıyla tam otomasyonlu pompa, trafo, membran havuz ve terfi hatları yapılmış ve damla sulama sistemi tamamlanmıştır.

 “Kadışehri İlçesi Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi” kapsamında Kadışehri İlçesi Kabalı Köyünde 1’inci etapta 5 bin 640 dekar alanda kurulan meyve bahçesi imzalanan sözleşmeyle kiraya verilmiştir.

SANAYİ

İlçe Merkezinde 1 adet un fabrikası, 4 adet ekmek fabrikası bulunmaktadır.

İlçede bir tane küçük sanayi sitesi bulunmakta olup bu sitede marangoz, kaynakçı, kaportacı olmak üzere toplam 35 dükkân bulunmaktadır.

SAĞLIK

 İlçe merkezinde 8 yataklı İlçe Hastanesi ile bu hastaneye bağlı 1’i kasabada, 1’i de köylerde olmak üzere toplam 2 sağlık ocağı ile köylerde 6 sağlık evi bulunmaktadır.

 Sağlık ocağı olan yerler; Ovacık (1) Yakacık Köyünde (1)

Sağlık evi bulunan yerler: İlçe merkezinde Gümüşdiğin ve Üçağaç mahallesinde ve Halıköy Beldesinde, Kabalı, Dikmesöğüt ve Yavuhasan köyleridir.

İlçemizde aile hekimliği sistemine geçildiği için Entegre İlçe Hastanesinde aile hekimleriyle ortak hizmet verilmektedir.

 İlçe Hastanesinde, 1 Pratisyen Hekim, 7 Hemşire, 4 Ebe, 2 Tıbbi Sekreter, 2 Radyoloji Teknikeri, 1 Laboratuvar Teknisyeni, 4 Şoför, 4 Hizmetli ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda 12 adet ATT (Acil Sağlık Teknisyeni) ile İlçe Merkezine bağlı Sağlık tesislerinde 7 Aile Hekimi, 7 Aile Sağlığı Elemanı Sağlık evlerinde 2 Vekil Hemşire 1 Ebe toplam 54 personel bulunmaktadır.

SPOR 

İlçemizde sportif faaliyet yapabilecek alanlar çok sınırlıdır. Futbol faaliyetlerinin yapılabileceği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı henüz faaliyete geçmemiş 1 suni çim saha, özel işletmeye ait 1 halı saha bulunmaktadır. Bunun dışında sınırlı da olsa okullarımızın bahçeleri voleybol ve basketbol yapılabilecek alanlara sahiptir.

 İlçemizde daha değişik branşlarda faaliyetlerin yapılabilmesi ve geniş kitlelere hitap edebilmesi için çok acil kapalı spor salonu yaptırılması için gerekli işlemler devam etmektedir.

EĞİTİM

İlçemizde yaşlılar ve zihinsel engellilerin dışında okuma yazma bilmeyen yok gibidir. Okuma yazma oranı % 98’dir.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 müdür, 1 şube müdürü, 4 memur ve 4 hizmetli ile Hükümet Konağının 2. katında hizmet vermektedir.

İlçe genelinde anaokulunda 2, ilkokullarda 11 olmak üzere toplam 13 anasınıfı bulunmaktadır. 2’si ilçe merkezinde, 1’i kasabada ve 10’u da köylerdedir. Bu sınıflarda 111 erkek ve 109 kız olmak üzere toplam 220 çocuk, okul öncesi eğitim–öğretim görmektedir.

İlçe genelinde; 1 anaokulu, 25 ilkokul ve 10 ortaokul bulunmaktadır. Bunlardan; 6’sı ilçe merkezinde, 1’i kasabada ve 29’u da köylerde olmak üzere toplam 25 ilkokul, 10 ortaokul ve 1 anaokulu mevcuttur. Ayrıca, kasaba ve köylerde birleştirilmiş sınıf eğitimi yapılan 16 ilkokul bulunmaktadır.

İlçeye bağlı 25 köyden 6’sında (Elmalı Ütüğü, Buzluk, Derbent, Aşağı Kızılöz ve Yukarı Kızılöz ve Yelten) öğrenci azlığından dolayı öğrencilerin tamamı taşımalı eğitim öğretim yapmaktadır.

İlçede Taşıma Merkezleri:

1

Kadışehri Ş.Adem Canpolat Ortaokulu

2

Kadışehri İmam Hatip Ortaokulu

3

Kadışehri Üçağaç Ortaokulu

4

Kadışehri Halıköy Ortaokulu

5

Kadışehri Kabalı Ortaokulu

6

Kadışehri Ovacık Ortaokulu

7

Kadışehri Gümüşsu Ortaokulu

İlçede Taşınan Köyler (İlkokul).

1

Buzluk

2

Derbent

3

A.Kızılöz

4

Elmalı Ütüğü

5

Yelten

6

Y.Kızılöz

 

İlçede Taşınan Köyler (Ortaokul).

1-Çamsaray

10-Yanık

19-Yelten

2-Vasfıbey (Mahalle)

11-Akçakale

20-Y.Kızılöz

3-Yakacık

12-A.Kızılöz

21-Elmalı Çiftliği

4-Kemallı

13-Belören

5-Seyahn

14-Elmalı

6-Hanözü

15-Elmalı Ütüğü

7-Çepni

16-Yangı

8-Buzluk

17-Kıylı

9-Derbent

18-Dikmesöğüt

2012–2013 eğitim- öğretim yılı itibariyle, ilçeye bağlı 22 yerleşim yerinden 7 taşıma merkezi ilkokuluna 53 ve ortaokula 582 olmak üzere toplam 635 öğrencinin taşıması yapılmaktadır.

Taşımalı eğitim kapsamında ilçede, 2012–2013 eğitim-öğretim yılının 30.06.2013 döneminde taşıma ve yemek gideri olarak 858.042,65 TL ödeme yapılmıştır.

İlçe 27 yerleşim biriminden meydana gelmektedir. Yerleşim birimlerinin tamamında ilkokul bulunmaktadır. 6 yerleşim biriminde öğrenci yokluğu nedeniyle okullar kapatılmış olup, taşımalı eğitim yapılmaktadır.

Ana Okulu +Anasınıfı Sayısı                      

16

Ana Okulu +Anasınıfı Öğrenci Sayısı                      

Kız

Erkek

109

111

Ana Okulu +Anasınıfı Öğretmen Sayısı                      

13

İlk Okul Sayısı                         

25

İlk Okulların Toplam Derslik Sayısı       

102

İlk Okulların Toplam Öğrenci Mevcudu         

Kız

Erkek

654

607

İlk Okulların Toplam Öğretmen Sayısı        

88

Orta Okul Sayısı

10

Orta Okulların Toplam Derslik Sayısı

Orta Okulların Toplam Öğrenci Mevcudu

Kız

Erkek

643

688

Orta Okulların Toplam Öğretmen Sayısı

90

Lise Sayısı

2

Lise Toplam Öğrenci Mevcudu                                

Kız

Erkek

224

265

Lise Toplam Öğretmen sayısı

32

İlçe Geneli Toplam Öğretmen Sayısı                                         

209

Taşınan Köy Sayısı

28

Taşıma Merkezi Sayısı

7

İlkokul Taşınan Öğrenci Sayısı

53

Ortaokul taşınan Öğrenci Sayısı

582

 

İlçe Halk Eğitim Merkezi:

 

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Hükümet Konağında 1 müdür, 1 müdür yardımcısı ve 1 hizmetli ile hizmetlerini yürütmektedir.

 

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü:

2012–2013 eğitim-öğretim yılı içerisinde açılan kurslar;

Kursun Adı

Katılan Kursiyer Sayısı

Toplam Kursiyer

Erkek

Kız

12 adet

Mesleki Teknik Kurs

 

202

72

274

95 adet Sosyal Kültürel Kurslar

543

718

1261

1 adet

Okuma Yazma Kursu 

1

1

T O P L A M

746

790

1536

 

KÜLTÜR TURİZM

İlçede tarihi ve turistik yer niteliği taşıyan yapı bulunmamakla beraber 2 adet Çatal Hüyük ve Yassı Hüyük isimleri ile sit alanı mevcuttur.

Nüfus

Sıra

Birim Adı

Nüfus (2014)

1

KADIŞEHRİ  MERKEZ

5177

2

HALIKÖY KASABASI

2118

3

AKÇAKALE KÖYÜ

111

4

AŞAĞI KIZILÖZ KÖYÜ

80

5

BELÖREN KÖYÜ

65

6

BUZLUK-ÇEPNİ KÖYÜ

193

7

ÇAMSARAY KÖYÜ

242

8

DERBENT KÖYÜ

92

9

DİKMESÖĞÜT KÖYÜ

230

10

ELMALI KÖYÜ

245

11

ELMALI ÇİFTLİĞİ KÖYÜ

401

12

ELMALI ÜTÜĞÜ KÖYÜ

86

13

GÜMÜŞSU KÖYÜ

335

14

HANÖZÜ KÖYÜ

306

15

KABALI KÖYÜ

455

16

KEMALLI KÖYÜ

234

17

KIYILI KÖYÜ

148

18

OVACIK KÖYÜ

192

19

ÖRENCİK KÖYÜ

343

20

SEYHAN KÖYÜ

246

21

YAKACIK KÖYÜ

199

22

YANIK KÖYÜ

143

23

YANGI KÖYÜ

412

24

YAVUHASAN KÖYÜ

879

25

YELTEN KÖYÜ

200

26

YONCALIK KÖYÜ

224

27

YUKARI KIZILÖZ

41

TOPLAM

13.397

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONAKLAMA

Kadışehri ilçemizde özel sektöre ait konaklama tesisi bulunmayıp bunun dışında bir Öğretmenevimiz ve Kadışehri Belediyesi’ne ait bir otel bulunmaktadır. bu tesislerimize ait bilgiler şöyledir.

Tesis

Oda Sayısı

Fiyat

Telefon

Suit Çift Kişilik Toplam Oda Toplam Yatak
Öğretmenevi 9 9 18 MEB Personeli: 10 TL (0354) 3754469
Kamu Personeli: 12,5 TL
Diğer: 15 TL
Belediye Oteli 4 22 26 48 Suit Oda: 30 TL
Normal Oda: 20 TL
(0354) 3754003

 

 

 

 

 

 

 

 

Ücretsiz Wordpress Temaları