Boğazlıyan

Boğazlıyanın yeri: Yozgat ilinin güneyindedir. Yozgat kayseri yolu üzerine kurulmuştur. İlçemizin yozgata olan uzaklığı (sarıkaya-sorgun güzergahından) 125 km dir. Atatürk yolundan ise 85 km dir. Kayseri il merkezine olan uzaklığı ise 80 kmdir. Yine kayseri il merkezine erkilet ilçesi üzeinden 45 km dir.
Doğudan çandır, kuzeyinden Sarıkaya ne Yozgat, batıdan yeni fakılı, kozaklı (Nevşehir) güneyinden ise, kayseri felehiye ile çevrilidir. Yüzölçümü 2129 km dir. Deniz seviyesinde yüksekliği 1050 m dir.bir ova üzerinde kurulmuştur. İlçemiz kayseri-ankara demir yolunun yenifakılı istasyonuna 23 km lik kara yolu ile bağlıdır.
Oluşumu: İlçemiz boğazlıyan içanadolu bölgesi ile üst eosen-oligesen’de karalaşmasını bitirmiştir. Bu zaman su yüzüne çıkan genç oluşmalar, başta Kırşehir olmak üzere eski kütleleri sararak onları ara kütlesi biçimine getirmiştir. III.Jeolojik devir sonuna değin aşağının yontuk düz durumuna gelen bölge, son büyük yer kabuğu hareketleri yayılması bürtün olarak yükselmiştir. Türkiyenin kenarları çok yükselip, ortası az yükseldiği için bölge kenarlara göre aşağıda kalmıştır.
Bu harekeler sırasında yeryüzünetaşan mağma, bölgeyi geniş bir biçimde etkisi altına almıştır. İçanadolu ile birlikte ilçemizin
Büyük bir bölümü Erciyes volkanlarının etkisinde kalmıştır. Çevremizde platolar ile kalın tüf geniş yer kaplar.
Genel Özellikler: bozok platosu üzerinde yer alan Boğazlıyanda doğudan gelen Kozan özü kuzeyinden gelen Karacali özü ve güneydoğusunda Karakoç özü yer alır. İlçe sınırları içinde bulunan Uzunlu barajı Kozan özü üzerine kurulmuştur. Sulama amaçlıdır Uzunlu barajının suları ile yaklaşık 80.000 dekar arazi sulanmaktadır.
İlçemiz arazisinde düzlük ve dalgalı düzlükler geniş yer tutar.bu nedenle büyük tarım olanaklarına sahiptir. Engebeli araziler daha çok ilçe sınırlarının kenarlarında yer kaplar.
Boğazlıayn ilçesi kuzey batısında 1089 m yükseltisindeki 3 huriye köyü. Daha ortada Eğri tepeleri Güneydoğusunda 1369 m Kekliçek Dağları ile engebelinmiştir. Doğudan batıya Kurşunlu ve Nohutlu yükseltileri arazilerin düzlüğünü bozucu görünüşlerdedir. Yine kuzeyde 1683 metre yükseltisindeki Yazır Dağı yer alır. Akdağların uzantısı durumundaki Çaldağı 1750 m ile en yüksek yerdir. Boğazlıayn ve çevresinde karasal iklim görülür. Ancak ilçemiz ovada kurulu ve çevrenin açık olması yüzünden rüzgarlar daha etkilidir. Bu rüzgarlar hem kışın soğuk yapar, hemde tarım arazileri ve bitkileri için zararlıdır. Kış mevsimleri uzun ve soğuk kar yağışlı, yaz mevsimleri sıcak ve kurak, buharlaşma fazladır. Genellikle ilkbahar mevsimi yağışlıdır. Yaz mevsiminde oldukça düşük kış mevsiminde yüksek basınçlar etkisini sürdürür. Dolulu ve sisli günler fazladır. Sıcaklıklılar arasındaki fark büyük olur. Karasal iklimlerde olduğu gibi, doğal bitki örtüsünde Bozkır bitki örtüsü hakimdir. Dağların üzeri çıplak olup ağaç toplulukları gelişmemiştir. Dere ve çay kenarlarında söğüt ve kavak türü ağaç toplulukları görülür.
Boğazlıyan ovası ilçenin Kuzeybatısında yer alır. Bölgeye göre çukurda kalmamıştır. Doğu-batı istikametinde uzunluğu 7 km, genişliği 6kmdir. Ovanın ortasından Boğazlıyan Çayı(kozan özü) ve kolları geçer. Ovanın büyük bir bölümünü sular. Ayrıca vadi tabanlarında irili ufaklı küçük düzlükler vardır. Boğazlıyan ovası oldukça verimlidir. Genellikle pancar, buğday ve arpa tarımı geniş yer tutar.
Akarsular
Kozan özü:Çayıralan, çandır Uzunlu, Güveçli, Çalapverdi ve Boğazlıyan’dan geçerek cavlak kaplıcası suyu ile karışarak, karacali ve karakoç özü şle birleşerek yenifakılı istikametine akar ve kızılırmakın büyük koıllarından olan delice çayına dökülür.
Karakoç özü:Felahiye sınırlarından doğar yazıkışla oğulcuk karakoç boğazlıyanın güneyinden geçerek cavlak yakınlarında kozan özü ile birleşir.
Karacali özü:yapalak yoğunhisardan geçerek boğazlıyanın kuzeyinden geçer ve cavlak yakınlarında kozan özü ile birleşir.
İklim Parametreleri:
Uzun Yıllar Ort:
2004 Yılı:
Ortalama Basınç (mb)
894,4
893,8
Ortalama Sıcaklık ©
9,3
10,4
En Yüksek Sıcaklık ©
39.6/1972
36,3/06.8.ay
En Düşük Sıcaklık ©
-31.2/1985
-25,0/30.1.ay
Ortalama Nispi Nem(%)
63,7
68,4
Ortalama Rüzgar Hızı(m/sn)
1,8
2,4
En Yüksek Rüzgar Hızı
26,4
22,1
Yönü
WNW
SSW
Yıllık Yağış (mm)
372,8
353,5

 

 

 

 

İlçemiz Yozgat’a 90, Kayseri ye 80 km. asfalt yolla bağlıdır.İlçe merkezinden geçerek Uzunlu Kasabasına takiben Çandır,Çayıralan ilçelerine ve Sızır bölgesinden Sivas’a uzanan yol asfalttır.

İlçeye bağlı 9 kasaba asfalt yoldur.9 köyümüz asfalt güzergahındadır.Kış şartlarında aşırı kar yağışının yol açacağı arazi durumları dışında hiçbir köy yolumuz trafiğe kapalı kalmamaktadır.Belirtilen yollara ek olarak Atatürk yolu adıyla bilinen ilçeyi Yozgat a bağlayan 90 km’lik ayrıca bir yolumuz daha vardır.
İlçemiz ve Kayseri ili arasındaki ulaşım minibüsler ile sağlanmaktadır. Aylık ortalama 8000-10.0000 yolcu taşınmaktadır. Ayrıca Kayseri Hava Alanı ile yurt içi ve yurt dışından ilçemize ulaşım kolaylıkla sağlanmaktadır.

Boğazlıyan İlçesinin kurtuluş tarihi hakkında kesin bir bilgi mevcut değildir.

Devecipınar, Çalapverdi Kasabası, Yazıkışla, Yoğunhisar ve köylerindeki büyüklerden eski şehir kalıntıları Eti’ler ve Bizans İmparatorluğu zamanlarında İlçe çevrelerinde yaşanıldığı anlaşılmaktadır.

İlçenin isminin nereden geldiği konusunda kesin bilgi yoktur. Teberi tarihinde, Boğazlıyan’ın ‘Barış için yaşanan’ yer anlamına geldiği belirtilmektedir.

16.Yüzyılın ikinci yarısında Maraş’ta bulunan Dülkadir beyliği saraya vergi ödeyemez duruma geldiğinden, Kanuni Sultan Süleyman’a başvurarak emrinde bulunan çok sayıda Türkmen aşiretinin Bozok’a göç ettiğini, Bozok’un kendisine bağlanması halinde vergi ödemeye devam edeceğini, aksi halde buna imkan kalmadığını bildirir. Kanuni Sultan Süleyman’ın bir fermanı ile Bozok, Maraş’ta bulunan Dülkadir beyliğine bağlanır. Uzun yıllar Maraş’a bağlı bulunan Bozok’un sulak ve mümbit bir bölgesi olan Boğazlıyan’ın 1773 yılında derebeyliğini sürdüren Mustafa Bey’in çiftliği durumuna getirilir.

Bozok’un Dülkadir beyliğinden ayrılış tarihi ve Boğazlıyan’ın ne zaman ilçe haline geldiği kesin olarak bilinmemektedir.

Ancak Başbakanlık arşivindeki mühimme kayıtlarından, Boğazlıyan’ın 1807’de Bozok sancağının bir ilçesi olduğu, Enver Ziya Karal’ın Osmanlı İmparatorluğunda ilk nüfus sayımı adlı eserinde de Boğazlıyan İlçe Merkezi bu tarih de 2745 nüfusuna sahip olduğunu öğreniyoruz.

1892 tarihli Salnameden, Boğazlıyan’ın merkez bucağına bağlı 76, ilçeye bağlı Akdağ bucağının 37 köyü ile birlikte 113 köylü bir ilçe olup, Kaymakam’ın Osman Efendi olduğu anlaşılmaktadır. Yine bu salnameden anlaşıldığına göre evvelce Akdağ’ın (Eski adı ile Çayır Şeyh-i yani yeni adı ile Çayıralan)bir bucağı durumunda bulunan ilçe sonunda Akdağ’ıda içine alan 113 köylü bir ilçe olmuştur.Bu gelişimin nedenini, yukarıda bahsedilen Türkmen Aşiretinin bilhassa Boğazlıyan muhitine fazla yerleşmeden ileri geldiği sanılmaktadır.

1874 tarihli Salnameden,ilçede Hurşit Efendi, 1887 tarihli Salnameden Mehmet Hüsrev Efendi, 1892 tarihli Salnameden Osman Efendi, Ali Çankaya tarafından hazırlanmış bulunan Mülkiyeliler tarihinden 1903’de Mehmet Asın Efendi, 1908 tarihli Salnameden Reşit Efendi’nin Kaymakamlık yaptıkları anlaşılmaktadır.

Yine Boğazlıyan’da 1879 tarihinde ilk belediye teşkilatı, 1908 tarihinde de Bidayet Mahkemesi kurulmuş olup, mahkeme reisi Edip Efendi ve müpde-i muavini de Nuh Fuat’dır.

1324 yılında ilçeye müftü Hamdi Bey ilk mekteb-i isimli bir ilkokul açmış olup, muallimliğine muhasebeyi hususiyeden elli kuruş maaşla Mehmet Şükrü Efendi’nin atandığı o zamanki maarif komisyonu adına İsmail Mıkayyidi Ahmet imzası ile halen elde mevcut 20 Mayıs 1324 tarihli kararnameden anlaşılmaktadır.

Boğazlıyan’da Kaymakam Akif Bey, ilçenin bataklık olması nedeniyle yaz ayları için Uzunlu’ya nakli hakkında saraydan aldığı ferman ile Askerlik Şubesi Boğazlıyan’da kalmak kaydı ile diğer hükümet erkanını Uzunlu’ya nakletmiştir. Sonunda Askerlik Şubesinin Boğazlıyan’da bulunması ve Umumi Harpte ilçeden ayrılmasının sakıncalı olduğu nedeniyle ilçe tekrar Boğazlıyan’a nakledilmiştir.

Boğazlıyan tarihinden söz edilirken, aziz vatanımızın selameti namına hayatını ortaya koyarak çalışmış ve bu uğurda genç yaşta şehit olmuş Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey’in hayatından özellikle bahsedilmesi gerekir.

Mehmet Kemal Bey Sirkeci Gümrük Müdürlüğünden emekli ve Rüsümet Meclisi Başkatiplerinden Arif Bey ile Rodos’lu Şeyh Vasfi Efendi kızı Nafiye Hanımın oğludur. Babasının görevli bulunduğu Beyrut’ta 1885 yılında doğmuştur. Rodos Medresesi Süleymaniye Mektebinde ilk, Rodos idadisinin Rüştiye kısmında orta, Antalya ve İzmir idadilerinde de lise öğrenimin tamamladı. 14 Temmuz 1908’de ll.Meşrutiyetin ilanından l yıl sonra Mektep’i Mülkiye’yi Şahaneden mezun olmuştur. 1908’de tayin edildiği Beyrut vilayeti Maiyet Memurluklarında stajını tamamlayıp Kaymakamlığa yükselmiştir. Bu arada 9 Kasım 1908’den 3 Ocak 1910’a kadar Rodos idadesi öğretmenliğinde bulunmuştur. 1911’de Tayron,1912’de Gebze, 1913’de Karamürsel, 1915’den 1916’ya kadar Yozgat Sancağı Mutasarruf Vekilliğine görevlendirilmiştir. 1916’da Bataski (San) ilçesi Kaymakamlığına, sonra İzmit Sancağı Muhacirin Müdürlüğüne nakledilmiştir.

Boğazlıyan Kaymakamlığında bulunduğu sırada, menkül ve gayrimenkül bir takım (Ermeni) mallarının yağma edilmesin de ihmali ve kerahisi görüldüğü tahkikatla sabit olduğu cihetle Ankara vilayeti Meclisi idaresinin Lüzumu Muhakeme kararı ile azledilmiştir.

Konya istinaf Mahkemesinde yapılan mahkemesi sonunda (15 Temmuz 1918) itham edildiği suçlardan beraatine karar verilmiş ve Konya Zer’iyat Kontrol Müfettişliğine atanmıştır. Bu görevde iken, Boğazlıyan Kaymakamlığı sırasındaki Ermeni tehciri olayında sanık olduğu gerekçesi ile Birinci Damat Ferit kabinesince 30 Ocak 1919 ‘da tutuklanarak İstanbul’a getirilmiş ve ünlü Bekir Ağa bölüğüne hapsedilmiştir. Önce Hayret Paşa Harp Divanına, sonra Mustafa Kazım Paşa Harp Divanına 48 kez çıkarılmıştır.

Birinci Dünya Savaşı Malubiyetinin yılgın ortamında, siyasi kurbanlar vermeyi çare gören Damat Ferit Paşa Hükümetinin işgal devletlerine yaranmayı amaçlayan tutumu sonucunda Türk Adaleti tarihine ‘KARA BİR LEKE’ olarak geçen bir kararla idamına hükmedilmiştir. İdam hükmü 10 Nisan 1919 Perşembe günü Beyazıt Meydanında infaz edilmiş, Kaymakam Kemal Bey hiç metametini bozmadan celladın uzattığı beyaz gömleği giymiş ve son sözleri ‘YAŞASIN MİLLET’ olmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi çıkardığı kanunla, Kaymakam Kemal Bey’e Milli Şehit Payesini vermiş; Milletine emanet ettiği ailesine etrafına vatan hizmet tertibinde maaş sağlanmıştır.

Aziz Şehit Boğazlıyan’lılarca kalplerinde yaşatmış; ilçemizde bir ilköğretim okuluna adı verilmiş; Hükümet Konağı önünde Cumhuriyetin 50.yıl dönümünde anıtı dikilmiştir.

İlçemiz merkez, kasaba ve köylerin 1970-2010 yılı nüfus durumu aşağıda gösterilmiştir.

YILI : TOP. NÜFUS : KADIN: ERKEK:
1970 54.461 28.063 26.398
1975 57.806 29.432 28.374
1980 55.770 28.353 27.426
1985 63.530 32.282 31.240
1990 56.354 27.988 28.366
2000 67.184 32.233 34.951
2007 35.170 15.443 19.727
2008 35.653 17.580 18.073
2010 38.826 19.535 19.291

31.12.2012 tarihi itibariyle Nüfus Durumu

İlçe Merkezi Nüfusu 16.092
Kasaba ve Köyler Nüfusu 20.065
Toplam 36.157

 

İçme Suyu

23 adet köyümüzün şebekeleri tamamen döşenmiş olup 18 tanesi cazibe ile 5 tanesi Elektrik Pompa sistemi ile çalışmaktadır.

Kanalizasyon Durumu

23 adet köyümüzün 21 tanesi kanalizasyon şebekesine sahiptir. 1 köyümüz SİT alanı 1 köyümüz yüzey akıntı nedeniyle kanalizayon şebekesi yapılamamıştır.

Parke Durumu

Köylerimize ihtiyaç duyulan taş parke miktarı tespit edilmiş olup ilerleyen yıllarda köy yollarının taş parke ile kaplanması çalışmaları devam edecektir.

Çocuk Parkı Oyun Grubu

Köylerimizin tamamı için Çocuk oyun parkı oyun grubu alınması planlanmış ödenek istenmiştir.

 

KÖY-DES 2011′ DEN DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR (01-08-2012 TARİHİ İTİBARİYLE )
S.NO SEKTÖRÜN ADI İLÇESİ PROJE ADI YAKLAŞIK MALİYET TL ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI HARCAMA TUTARI 1.KAT ASFALT KAPLAMA (Km.) 2.KAT ASFALT KAPLAMA (Km.) ASFALT BAKIM VE ONARIM GERÇEKLEŞME YÜZDESİ AÇIKLAMALAR
YERİ (KÖY/ÜNİTE) (TL) PROGRAM (Km.) UYG. (Km.) PROGRAM (Km.) UYG. (Km.) PROGRAM (Km.) UYG. (Km.) FİZİKİ MADDİ
9 YOL BOĞAZLIYAN Boğazlıyan Köy Yolları 252.450,00 126.225,00 116 50 82 50 Bakım Çalışmaları Devam Ediyor.

 

Elektrik
İlgili firma : Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. Yozgat İl Müdürlüğü Boğazlıyan İşletme Başmühendisliği

1 İlçe, 9 Kasaba, 23 Köy, 153 trafo, 19.174 aboneye kesintisiz ve sürekli enerji verebilmek için merkez, ilçe, belde ve köylerimizde 6 kurum personeli, 32 şirket personeli olmak üzere toplam 38 personel ile hizmet vermektedir.2009 yılında kayıp kaçak oranı %9,97′ dir.İlçe işletme binamızda modern hizmet büroları, örnek abone arşivleri ve malzeme ambarları yapılmıştır.İlçemizde 2009 yılında Elektrik Direkleri Yer Altına Alınmaya Başlanmıştır.

İlçemizde Türkiye İş Bankası, TEMA Vakfı, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün katkılarıyla Yazıçepni Köyümüze ’81 İlde 81 Orman’ projesi kapsamında orman alanı oluşturulmuştur.

Yazıçepni Köyü ağaçlandırma bölgesinde 22.000 adet İş Bankası ile birlikte, 78.000 adet de İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün yatırım programı çerçevesinde toplam 100.000 adet fıstık çamı ve kızılçam fidanı dikilmiştir.

Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında İş Kur ve Köylere Hizmet Götürme Birliği ile Kaymakam Kemalbey Hatıra Ormanının bakımı ve Kayseri Yolunun refüjlerine ve yol kenarlarına ağaç dikim çalışması devam etmektedir.

Bunun için İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden 8.000 adet ağaç temin edilmiş ve geçici olarak alınan 10 işçimizle birlikte yapılmaktadır.

Belediyelerimizin Yol Güzergahlarında Yapılan Ağaçlandırma Çalışmaları

Belediyenin Adı Dikilen Ağaç Sayısı Ağaçlandırma Yol Kenarı
Boğazlıyan Belediyesi 1250 1,5 Km
Yamaçlı Belediyesi 400 1 Km
Özler Belediyesi 350 2,5 Km
Yenipazar Belediyesi 200 1 Km
Ovakent Belediyesi 310 1 Km
Devecipınar Belediyesi 100 2 Km
Uzunlu Belediyesi 30 500 Mt

 

Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan Başak Yem ve Yozgat İl Özel İdare Müdürlüğü ortaklığıyla kurulan Başak Yem Gebe Düve ve Süt Üretim Çiftliği 14 Temmuz 2005 tarihinde hizmete açılmıştır. Boğazlıyan’a bağlı Devecipınar Kasabası yakınlarında 10 bin dekarlık alanda kurulan 2 bin 500 büyükbaş hayvan kapasiteli damızlık gebe düve üretim çiftliği Türkiye için çok önemli bir çiftlik konumundadır.

Türkiye’nin 3. büyük damızlık düve yetiştirme çiftliği olan Devecipınar’daki çiftlik ülkemizdeki damızlık gebe düve açığının büyük bir bölümünü karşılamayı hedeflemekte ve her yıl kapasitesini artırmaktadır. Başak Yem Gebe Düve ve Süt Üretim Çiftliği’nde 50 kişi çalışmaktadır.

20 yıllık süreyi kapsayan projenin bölgesel kalkınmayla birlikte, Türkiye’nin ihtiyacı bulunan damızlık gebe düve talebine de yanıt vermesi beklenmektedir. Tesislerde yaz-kış açık besi yapılabildiği gibi teknolojik imkanlardan da azami derecede yararlanılmaktadır. Bilgisayarlı ortamlarda hayvanlar tek tek kontrol edilmekte olup hijyenik ortam oluşturulmuştur. Ayrıca, hayvan dışkıları katı ve sıvı olarak ayrıştırılarak kullanılmaktadır.

Macar fiği ve silajlık mısır ekimi gerçekleştirilerek yıllık kaba yem ihtiyacının tamamı kendi imkanlarıyla karşılamaktadır. Avustralya’dan ithal damızlık düve getirilmiş olup; çiftlikte bir taraftan damızlık düve yetiştirirken, bir taraftan da süt üretimi gerçekleşmektedir. Çiftlikte yaklaşık günlük 5 ton süt üretimi yapılmaktadır. Çiftliğin yıllık süt üretim kapasitesi 2 milyon litredir. Sağmal hayvan sayısı arttıkça süt üretim miktarın da artması beklenmektedir.

Boğazlıyan ilçesi gerek büyükbaş gerekse küçükbaş hayvancılık için gerekli şartlara sahiptir. Hayvan ticaretinde adeta Türkiye’nin kalbi konumundadır. Boğazlıyan canlı hayvan pazarı Boğazlıyan ticaretine çok önemli katkıda bulunmaktadır.
Her hafta Cuma gününü cumartesiye bağlayan gece saat 01:00’den itibaren Boğazlıyan hayvan pazarı canlılık göstermeye başlar. En fazla büyükbaş olmak üzere Türkiye’nin en canlı en yoğun hayvan pazarı Boğazlıyan’dadır. Türkiye’nin bütün bölgelerinden ve birçok şehrinden ilgi gösterilen bu pazara özellikle Kayseri, Sarıkamış, Yozgat ve ilçeleri, Sivas, Kastamonu, Samsun, Tokat, Çorum ve Kırşehir’den daha fazla yoğunluk vardır. Damızlık, besicilik, yetiştiricilik ve kesimlik olmak üzere her alana hizmet verecek şekilde hayvan alım ve satımları gerçekleştirilmektedir.
İlçedeki Hayvan Sayıları
1. Sığır : 9.500 Adet
2. Koyun : 35.000 Adet
3. At : 25 Adet
4. Hindi : 1.500 Adet
5. Fenni Arı : 1.200 Adet
6. Ördek-Kaz : 3.000 Adet
7. Tavuk-Horoz : 90.000 Adet
8. Kedi-Köpek : 700 Adet
İlçede yer alan hayvan sayıları incelendiğinde en fazla küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ön plana çıkmaktadır. İlçemizde hayvan sağlığı hizmetlerinin koruyucu aşılamaları Boğazlıyan İlçe Tarım Müdürlüğü görevlisi olan veteriner hekimler tarafından yürütülmekte olup, bunun dışında 4 adet serbest veteriner kliniği bulunmaktadır.
2010 yılı içerisinde Boğazlıyan ilçesinde büyükbaş damızlık sığır yetiştiricileri birliğine üye 142 kişi olup toplamda 1850 adet sığırları mevcuttur. İlçede serbest çalışan veteriner hekimler tarafından 3400 adet suni tohumlama yapılmış olup ilçe tarım müdürlüğü ekiplerince yapılan suni tohumlamadan doğan 2600 adet buzağının yerinde tespitleri yapılmıştır. 2010 yılı suni tohumlamadan doğan buzağı desteği hayvan başına 60 TL olup toplamda 156.000 TL ödeme yapılmıştır.
2010 Yılı İçerisinde 12.000 adet kuzuya küpe takılarak kayıt altına alınmış, 280 adet kuduzdan şüpheli kedi ve köpeğe hayvana müşahede ve klinik muayene uygulanmış ve 800 üreticiye 5.600 ton süte karşılık 224.000 TL süt teşvik primi ödemesi yapılmıştır.
Günümüzde Damızlık Besi hayvanının azalması sonucu, et ihtiyacının karşılanamıyor olmasından dolayı yetiştiricilerimizi besicilik yapmaya teşvik etmek, daha önce hayvancılık yapmış fakat karlılığın azalması nedeniyle hayvancılığı bırakmış olan yetiştiricilerin tekrar hayvancılığa özendirmek, bugün itibariyle damızlık 4800 adet boğa altı ineğin suni tohumlama ile gebe kalma oranı %60-65 iken bu oranın daha da yükseltilerek verim kalitesi yüksek kültür ırkı ineklerin yetişmesini sağlamak, genç dişi kuzu ve buzağı brucellla aşılama çalışmalarının %100 uygulayarak brucella hastalığını tamamen yok etmek, aile tipi besicilikten entansif besiciliğe geçişi sağlamak Boğazlıyan İlçe Tarım Müdürlüğü’nün hedefleri içerisindedir.

 

Ücretsiz Wordpress Temaları